Бит и технологии

***

Проектите участвали в конкурса за Деня на народните будители 2017/ 2018 година

***

Комисията по оценяване на експонатите от изложбата, във връзка с Деня на народните будители 2016/ 2017 година изказва благодарност за проявената активност и добре свършената работа от всички ученици и учители.

Комисията по оценяване на експонатите от изложбата, във връзка с Деня на народните будители изказва благодарност за проявената активност и добре свършената работа от всички ученици и учители.

Класиране от І до ІV клас:

І-во място:

„ Старата къща” – изработена от Айше Грошар – ІІІ „б” клас – индивидуално участие.

ІІ – ро място:

  • Хотел „ Златен делфин”, „ Природен парк”, Декоративно пано „ Цветя” – изработени от ІІІ „а” клас;

  • „ Къщичка за книгата”, табло с рисунки и илюстрации на книги, „ Дървото на приятелите” – изработени от СИП „ Приятели на книгата” ІІІ клас

ІІІ – то място:

„ Вилно селище”, „ Скакалци” – изработени от ІV „а” клас.

Класиране от V до VІІІ клас:

І-во място:

„ Декоративна птица” – изработена от Рабе Кади, Сануша Заим, Фатме Кальор – VІ клас.

ІІ – ро място:

„ Сувенир” – изработено от Сибела Черкез, Гюлферин Ходжа и Зейнеп Хаджи от СИП „ Технологии” VІІІ клас.

ІІІ – то място:

„ Къща с двор” – изработена от Уруч Молла – V клас – клас – индивидуално участие.

„ Гипсови отливки” – изработени от Фатме Иса, и Адиле Качангар от СИП „ Технологии” VІІІ клас.

Класиране рисунки:

І-во място:

Зейнеп Юмер от ІІІ „а”

ІІ – ро място:

Фатме Молла от ІІІ „б” клас

ІІІ – то място:

Ахмед Джугдан от ІV „а” клас.

Share