Випуск 2017

***

На добър час, момичета и момчета

от випуск 2017!

***

На 21.06.2017 година г- н Джингаров връчи дипломите за

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВИПУСК 2017 година

***

004На 21.12.2016 година учениците организираха и проведоха БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

На 22.12.2016 година учениците проведоха и БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

3-6

Share