Графици

График учебно време – тук

За консултации по учебните дисциплини –  тук

За провеждане на контролни и класни работи – тук

За консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация – тук

За провеждане на часовете по СИП – тук

Share

Вашият коментар