За консултации по учебните дисциплини

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, ІІ срок

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук сряда 11.45 – 12.30 202
2. Мехмед Кади вторник 11.30 – 12.15 203
3. Дияна Дрънкова понеделник 14.15 – 14.45 301
4. Мария Бояджиева понеделник 14.15 – 14.45 304
5. Валери Шехинов понеделник 13.30 – 14.15 205
6. Петя Георгиева сряда 13.30 – 14.15 302
7. Магдалена Шопова понеделник 13.30 – 14.15 306
8. Ава Иса понеделник 13.30 – 14.15 01
9. Адиле Буковян понеделник 13.30 – 14.15 206
10. Сефаде Хаджи понеделник 13.30 – 14.15 301
11. Ахмед Чолак понеделник 13.30 – 14.15 305
12. Катя Ценкина вторник 13.30 – 14.15 206
13. Ибрахим Церов вторник 13.25 – 14.10 204
14. Хюсеин Грошар понеделник 13.30 – 14.15 302
15. Румен Стоилов вторник 13.30 – 14.15 02
16. Мустафа Юрук понеделник 14.10 – 14.55 02
17. Димитър Зинков четвъртък 12.40 – 13.25 303
18. Реджеп Иса понеделник 13.30 – 14.15 01
19. Ибрахим Иса петък 11.50 – 12.35 101
20. Мария  Ушилкова сряда 11.50 – 12.35 102
21. Мария Урумова понеделник 11.45 – 12.30 103
22. Мая Гулева понеделник 11.45 – 12.30 104
23. Росица Стоянова понеделник 12.25– 13.10 105
24. Величка Спириева понеделник 12.25– 13.10 106

Забележка: Мария Бояджиева и Дияна Дрънкова остават за консултации с учениците всяка последна сряда от месеца от 12.40 до 13.25 часа в посочените кабинети.

Share

Вашият коментар