За консултации по учебните дисциплини

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук понеделник 11.35 – 12.20 101
2. Мехмед Кади вторник 11.40 – 12.25 102
3. Дияна Дрънкова понеделник 14.10 – 14.45 301
4. Мария Бояджиева понеделник 14.10 – 14.45 304
5. Фатме Косин сряда 13.30 – 14.15 206
6. Петя Георгиева сряда 13.30 – 14.15 302
7. Магдалена Шопова вторник 13.30 – 14.15 306
8. Ава Иса сряда 13.30 – 14.15 01
9. Адиле Буковян понеделник 13.30 – 14.15 206
10. Сефаде Хаджи понеделник 13.30 – 14.15 306
11. Ахмед Чолак понеделник 13.30 – 14.15 305
12. Катя Ценкина вторник 14.20 – 15.05 301
13. Ибрахим Церов сряда 13.20 – 14.05 204
14. Хюсеин Грошар понеделник 13.30 – 14.15 302
15. Румен Стоилов вторник 13.30 – 14.15 02
16. Мустафа Юрук вторник 13.30 – 14.15 204
17. Димитър Зинков понеделник 14.30 – 15.15 303
18. Реджеп Иса понеделник 13.30 – 14.15 01
19. Ибрахим Иса сряда 12.10 – 12.55 202
20. Мария  Ушилкова четвъртък 10.10 – 10.55 203
21. Мария Урумова понеделник 12.20 – 13.05 103
22. Мая Гулева понеделник 12.20 – 13.05 104
23. Росица Стоянова понеделник 12.30– 13.15 105
24. Величка Спириева понеделник 12.30– 13.15 106
25. Исмаил Чолак четвъртък 12.40– 13.25 305
26. Николай Кривокапов вторник 13.30– 14.15 205

Забележка: Мария Бояджиева остава за консултации с учениците всяка последна сряда от месеца, а  Дияна Дрънкова всеки последен вторник от месеца от 12.40 до 13.25 часа в посочените кабинети.

Share

Вашият коментар