За провеждане на контролни и класни работи

ГРАФИК

 за контролни и класни работи през ІІ срок на учебната

2018/2019 година

Контролни работи І а клас:

Български език 19.02.2019 г. 06.03.2019 г. 16.04.2019 г.
Математика 22.02.2019 г. 25.03.2019 г.
Религия – Ислям 11.04.2019 г.

 

Контролни работи І б клас:

Български език 19.02.2019 г. 06.03.2019 г. 16.04.2019 г.
Математика 22.02.2019 г. 25.03.2019 г.
Религия – Ислям 10.04.2019 г.

 

Контролни работи ІІ а клас:

Български език 22.02.2019 г. 29.03.2019 г. 24.04.2019 г. 15.05.2019 г.
Математика 14.02.2019 г. 28.03.2019 г. 22.04.2019 г. 17.05.2019 г.
Околен свят 11.03.2019 г. 13.05.2019 г.
Английски език 20.03.2019 г.
Религия – Ислям 09.04.2019 г.

 

Контролни работи ІІ б клас:

Български език 22.02.2019 г. 29.03.2019 г. 24.04.2019 г. 15.05.2019 г.
Математика 14.02.2019 г. 28.03.2019 г. 22.04.2019 г. 17.05.2019 г.
Околен свят 11.03.2019 г. 13.05.2019 г.
Английски език 21.03.2019 г.
Религия – Ислям 09.04.2019 г.

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език 18.02.2019 г. 25.03.2019 г. 08.05.2019 г.
Математика 26.02.2019 г. 27.03.2019 г. 09.05.2019 г.
Човекът и природата 17.05.2019 г.
Човекът и обществото 07.03.2019 г.
Английски език 12.03.2019 г. 23.04.2019 г.
Религия – Ислям 12.04.2019 г.

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език 18.02.2019 г. 25.03.2019 г. 08.05.2019 г.
Математика 26.02.2019 г. 27.03.2019 г. 09.05.2019 г.
Човекът и природата 17.05.2019 г.
Човекът и обществото 06.03.2019 г.
Английски език 14.03.2019 г. 25.04.2019 г.
Религия – Ислям 11.04.2019 г.

Контролни работи ІV а клас:

Български език 26.03.2019 г. 07.05.2019 г.
Математика 22.03.2019 г. 03.05.2019 г.
Човекът и природата 29.05.2019 г.
Човекът и обществото 27.05.2019 г.
Английски език 21.02.2019 г. 18.04.2019 г.
Религия – Ислям 12.04.2019 г.

Контролни работи ІV б клас:

Български език 27.03.2019 г. 08.05.2019 г.
Математика 22.03.2019 г. 03.05.2019 г.
Човекът и природата 29.05.2019 г.
Човекът и обществото 27.05.2019 г.
Английски език 21.02.2019 г. 18.04.2019 г.
Религия – Ислям 11.04.2019 г.

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 29.03.2019 г.  
Английски език 25.02.2019 г. 21.03.2019 г.  
Математика 22.02.2019 г. 15.03.2019 г. 12.04.2019 г.
Информационни технологии 15.04.2019 г.
История и цивилизации 25.04.2019 г.    
География и икономика 05.03.2019 г.    
Човекът и природата 06.03.2019 г. 17.04.2019 г.  
Френски език ИУЧ 26.02.2019 г.    
Религия ИУЧ 27.03.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 19.04.2019 г.    
Математика 10.05.2019 г.    

 

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 18.03.2019 г. 13.05.2019 г.  
Английски език 19.02.2019 г. 26.03.2019 г. 08.05.2019 г.
Математика 28.02.2019 г. 15.03.2019 г. 12.04.2019 г.
Информационни технологии 17.04.2019 г.
История и цивилизации 28.03.2019 г.    
География и икономика 08.03.2019 г.    
Човекът и природата 11.03.2019 г. 15.04.2019 г.  
Руски език ИУЧ 20.03.2019 г.    
Религия ИУЧ 10.04.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 23.04.2019 г.    
Математика 09.05.2019 г.    

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 18.03.2019 г. 13.05.2019 г.  
Английски език 19.02.2019 г. 26.03.2019 г. 08.05.2019 г.
Математика 28.02.2019 г. 15.03.2019 г. 12.04.2019 г.
Информационни технологии 17.04.2019 г.
История и цивилизации 28.03.2019 г.    
География и икономика 08.03.2019 г.    
Човекът и природата 11.03.2019 г. 15.04.2019 г.  
Френски език ИУЧ 06.03.2019 г.    
Религия ИУЧ 10.04.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 23.04.2019 г.    
Математика 09.05.2019 г.    

 

VІІ а, б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 18.03.2019 г. 13.05.2019 г.  
Английски език 15.03.2019 г. 30.04.2019 г. 07.06.2019 г.
Руски език ИУЧ 06.03.2019 г.    
Френски език ИУЧ 27.02.2019 г.    
Математика 05.03.2019 г. 09.04.2019 г.
Информационни технологии 16.04.2019 г.    
История и цивилизации 07.03.2019 г.    
География и икономика 08.04.2019 г.    
Биология и здравно образование 19.04.2019 г.    
Физика и астрономия 20.03.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 12.03.2019 г.    
Религия ИУЧ 10.04.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 24.04.2019 г.    
Математика 08.05.2019 г.    

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 24.04.2019 г.  
Английски език 12.03.2019 г. 08.04.2019 г. 06.06.2019 г.
Математика 05.03.2019 г. 09.04.2019 г.  
Информационни технологии 15.04.2019 г.
История и цивилизации 25.04.2019 г.    
География и икономика 25.03.2019 г.    
Философия 18.04.2019 г.    
Биология и здравно образование 11.06.2019 г.    
Физика и астрономия 21.03.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 11.03.2019 г.    
Математика ИУЧ 25.02.2019 г.  
Информационни технологии ИУЧ 19.04.2019 г.    
География и икономика ИУЧ 20.03.2019 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 10.05.2019 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 26.03.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 14.03.2019 г.    
Религия ИУЧ 03.05.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 05.06.2019 г.    
Математика 08.05.2019 г.    
Английски език 30.05.2019 г.    

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 15.05.2019 г.  
Английски език 26.03.2019 г.
Френски език 19.02.2019 г.
Математика 05.03.2019 г. 09.04.2019 г.  
Информационни технологии 18.04.2019 г.
История и цивилизации 28.03.2019 г.    
География и икономика 08.03.2019 г.    
Философия 15.04.2019 г.    
Биология и здравно образование 05.06.2019 г.    
Физика и астрономия 20.03.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 11.03.2019 г.    
Математика ИУЧ 25.02.2019 г.  
Информационни технологии ИУЧ 19.04.2019 г.    
География и икономика ИУЧ 12.03.2019 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 14.05.2019 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 22.03.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 14.03.2019 г.    
Религия ИУЧ 08.04.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 12.06.2019 г.    
Математика 09.05.2019 г.    
Английски език 04.06.2019 г.    
Френски език 28.05.2019 г.    

 

Х а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 18.02.2019 г.    
Английски език – І чужд 12.04.2019 г.    
Руски език – ІІ чужд 12.03.2019 г. 23.04.2019 г.  
Математика 05.03.2019 г. 09.04.2019 г.
Математика ЗИП 25.02.2019 г.  
Информационни технологии 26.03.2019 г.    
Информационни технологии ЗИП 19.04.2019 г.    
История и цивилизация 28.03.2019 г.    
История и цивилизация ЗИП 16.04.2019 г.    
География и икономика 06.03.2019 г.    
Етика и право 17.04.2019 г.    
Биология и здравно образование 16.05.2019 г.    
Физика и астрономия 19.03.2019 г.    
Физика и астрономия ЗИП 22.03.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 13.03.2019 г.    
Религия ЗИП 22.04.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 13.05.2019 г.    
Български език и литература  ЗИП 11.06.2019 г.    
Английски език – І чужд 31.05.2019 г.    
Руски език – ІІ чужд 07.06.2019 г.    
Математика 10.05.2019 г.    

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 25.04.2019 г.  
Български език и литература  – ЗИП 15.04.2019 г.    
Английски език – І чужд 27.03.2019 г.    
Математика 27.02.2019 г. 24.04.2019 г.  
Математика ЗИП 25.02.2019 г. 27.05.2019 г.  
Информационни технологии ЗИП 17.04.2019 г.    
История и цивилизация 22.03.2019 г.    
История и цивилизация ЗИП 13.03.2019 г. 15.05.2019 г.  
География и икономика 16.04.2019 г.    
География и икономика ЗИП 18.04.2019 г.    
Философия 10.04.2019 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 10.05.2019 г.    
Физика и астрономия 25.03.2019 г.    
Физика и астрономия ЗИП 19.03.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 06.03.2019 г.    
Религия ЗИП 08.04.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 13.06.2019 г.    
Български език и литература  ЗИП 13.05.2019 г.    
Английски език – І чужд 28.05.2019 г.-

04.06.2019 г.-

 І гр.

 ІІ гр.

 
Математика 08.05.2019 г.    

 ХІІ а, б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 19.02.2019 г.  
Български език и литература  – ЗИП 26.02.2019 г.  
Английски език – І чужд 06.03.2019 г.    
Математика 07.03.2019 г.  
Математика ЗИП 25.02.2019 г. 22.04.2019 г.  
Информационни технологии ЗИП 11.03.2019 г.    
История и цивилизация ЗИП 15.02.2019 г. 10.04.2019 г.  
География и икономика ЗИП 28.03.2019 г.    
Свят и личност 25.03.2019 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 14.03.2019 г. 15.04.2019 г.  
Физика и астрономия ЗИП 21.02.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 28.02.2019 г.  
Религия ЗИП 02.04.2019 г.    
Класни работи:
Български език и литература 15.03.2019 г.    
Български език и литература  ЗИП 12.03.2019 г.    
Английски език – І чужд 19.03.2019 г.-

26.03.2019 г.-

ХІІ „а“ 

ХІІ „б“

 
Математика 25.04.2019 г.    
Share

Вашият коментар