Колектив

имедлъжност
1. Никола Джингаров Директор
2.Лина БалтоваЗаместник-
директор
3.Галина Адамова Заместник-
директор
4.Ибрахим ИсаСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
5.Мария УшилковаСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
6.Бекир КадиСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
7.Гюлфие ХоджаСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
8.Зайнепа ЮрукСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
9.Мехмед КадиСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
10.Вайда СелимУчител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
11.Мария Урумова Старши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
12.Гюлфие ДаракчиУчител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
13.Мая ГулеваСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
14.Найле ЦерУчител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
14.1Гюлтен ДаракчиУчител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
15.Росица Стоянова Старши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
16.Васил МишевСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
17.Величка СпириеваСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
18.Румяна ВълчеваСтарши учител,
начален етап
на основното
образование
(I–IV клас)
19.Ибрахим ЦеровСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
20.Мустафа ЮрукСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
21.Сефаде ХаджиУчител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
22.Радослава КабраневаУчител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
22.1
Учител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
23.Реджеп ИсаУчител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
24.Дияна ДрънковаСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
25.Магдалена ШоповаГлавен учител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
26.Ахмед ЧолакУчител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
27.Ава ИсаУчител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
28.Румен СтоиловСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
29.Мария БояджиеваСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
30.Петя ГеоргиеваСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
31.Димитър ЗинковСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
32.Катя ЦенкинаСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
33.Адиле БуковянУчител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
34.Николай КривокаповУчител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
35.Хюсеин ГрошарУчител,
общообразователен
учебен предмет в
гимназиален етап
36.Исмаил ДаракчиСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
37.Сашо ХарисковСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
38.Хюсеин МоллаСтарши учител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
39.Исмаил ЧолакУчител,
общообразователен
учебен предмет в
прогимназиален етап
40.Костадинка ЦенкинаПсихолог
Share