Колектив

име

презиме

фамилия

длъжност

1. Никола Любенов Джингаров  Директор
2. Лина Томова Балтова Заместник-директор
3. Галина Цветанова Адамова Заместник-директор
4. Ибрахим Ибрахим Иса Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
5. Мария Йорданова Ушилкова Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
6. Бекир Юсуф Кади Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
7. Гюлфие Иса Ходжа Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
8. Зайнепа Белюл Юрук Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
9. Румяна Николова Вълчева Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
10. Мехмед Иса Кади Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
11. Мария Венчева Урумова Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
12. Гюлфие Ибрахим Даракчи Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
 13. Мая Владимирова Гулева Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
14. Найле Ибрахимова Цер Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
14.1 Гюлтен Муса Даракчи Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
15. Росица Иванова Стоянова Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
16. Величка Иванова Спириева Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
17. Васил Георгиев Мишев Старши учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
18. Вайда Шамшадин Селим Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)
19. Ибрахим Мустафа Церов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
20. Мустафа Мустафа Юрук Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
21. Сефаде Раим Хаджи Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
22. Радослава Димитрова Кабранева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23. Реджеп Мустафа Иса Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
24. Дияна Георгиева Дрънкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25. Магдалена Георгиева Шопова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
26. Ахмед Ахмед Чолак Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
27. Ава Реджеп Иса Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
28. Румен Тодоров Стоилов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
29. Мария Димитрова Бояджиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
30. Петя Стоянова Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
31. Димитър Любенов Зинков Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
32. Катя Иванова Ценкина Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
33. Адиле Хюсеин Буковян Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
34. Георги Димитров Ламбов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
35. Хюсеин Мустафа Грошар Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
36. Исмаил Исмаил Даракчи Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
37. Сашо Димитров Харисков Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
38. Хюсеин Ариф Молла Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
39. Исмаил Исмаил Чолак Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
40. Костадинка Илиева Ценкина Психолог
Share

Вашият коментар