Комисия по Екология и ООС

В обявения конкурс, от комисията по Екология и опазване околната среда, по случай  22- април – ден на планетата Земя взеха участие много ученици

***

Природата е дар, който трябва да съхраняваме, особено сега,                когато непрекъснато се убеждаваме колко много сме и навредили

Комисията по Екология и опазване околната среда

обявява конкурс по случай

22- април – ден на планетата Земя

Конкурсът е разделен на следните модули:

Първи модул:

 Есе на тема:

 • Земята е наш дом – нека се грижим за нея.
 • Неоценената красота на моя роден край
 • Твоята планета се нуждае от теб.

Изисквания:

ІХ – ХІІ клас

 1. В творбата си ученикът да изрази собствено мнение и възгледи;
 2. Всяко есе да съдържа трите имена на автора и класа;

Втори модул:

 Рисунка на тема:     Земята –  наш дом.

Изисквания:

 1. Творбите ще бъдат оценявани съобразно възрастта на участниците:
 • I група – I – IV клас;
 • II група – V – VII клас;
 • IIІ група – VІІІ – IХ клас;
 1. Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.
 2. На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на детето.

Трети  модул:

 Презентация или филм на тема:

–    22 – април ден на планетата Земя.

 • Аз и околната среда.
 • Да спасим Земята.
 • Глобалната промяна в климата

Изисквания:

 • I група – V – VII клас;
 • II група – VІІІ – ХІI клас;

   1.Презентацията или филма да бъдат записани на СD ( една творба на един диск).

2.Върху диска да бъдат записани заглавието на творбата, името и класа на автора.

Срок на подаване на творбите 15. 04. 2018 г.

***

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА – 22 април

2017 година

********************************************

Природата е дар, който трябва да съхраняваме, особено сега, когато непрекъснато се убеждаваме колко много сме и навредили

Комисията по Екология и опазване околната среда обявява конкурс по случай

                  22- април – ден на планетата Земя

Конкурсът е разделен на следните модули:

Първи модул:

 Есе на тема:

 • Земята е наш дом – нека се грижим за нея.
 • Човекът и природата.
 • Твоята планета се нуждае от теб.

Изисквания:

 1. В творбата си ученикът да изрази собствено мнение и възгледи;
 2. Всяко есе да съдържа трите имена на автора и класа;

Втори модул:

 Рисунка на тема:     Земята –  наш дом.

Изисквания:

 1. Творбите ще бъдат оценявани съобразно възрастта на участниците:
 • I група – I – IV клас;
 • II група – V – VIII клас;
 1. Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.
 2. На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на детето.

Трети  модул:

 Презентация или филм на тема:   22 – април ден на планетата Земя.

 • Аз и околната среда.
 • Да спасим Земята.
 • Глобалната промяна в климата

Изисквания:

   1.Презентацията или филма да бъдат записани на СD ( една творба на един диск).

2.Върху диска да бъдат записани заглавието на творбата, името и класа на автора.

 Срок за подаване на творбите

03. 04. 2017 г.

********************************************

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА – 22 април 2016 година

По случай Международния ден на Земята и тази година бяха организирани различни инициативи – конкурс, почистване на зелени площи, залесявания и др.

 

 

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА – 22 април 2015 година

По случай Международния ден на Земята бяха организирани различни инициативи – изложби, презентации, почистване на зелени площи, залесявания и др.

11185727_686214911506071_847659927_n (1)

11164076_686214478172781_2087733815_n

ОТБЕЛЯЗАХМЕ И 22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА –2014 година

Класации:

Направление „Рисунка“:

1. Алифи Кадри – 7б клас;

2. Исмаил Качангар – 3 клас;

3. Адиле Камбач и Фатме Бекташ – 6б клас;

Направление „Еко ревю“:

1. Фатме Молла – 1б клас;

2. Невсе Буковян и Мехмед Юрук – 1б клас;

3. Айше Дългъч – 4б  клас;

Направление „Изложбени експонати“:

1. Зайнеп Джугдан и Невсе Хаджи – 6б клас;

2. Мехмед Хаджи – 7а клас;

3. Несрин Турчин и Айше Иса;

Направление „Компютърни презентации“:

1. Адиле Шабу – 9 клас и Адиле Качангар – 6а клас;

2. Зайнеп Даракчи – 10 клас;

3. Зайде Турчин – 10 клас;

Честито нa всички класирани!

***

Мероприятия и дейности на комисията

по  Екология и опазване на околната среда

при СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“,  с. Брезница,

община Гоце Делчев , област Благоевград

за учебната 2012 / 2013 година

 

1.За формиране на екологична култура и отговорно отношение към природата да се плануват теми по екологично възпитание за ЧК.

Срок постоянен

Отговорник- класните  

ръководители                                          

 2.При провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт – модул „Туризъм”, да се обърне внимание на състоянието на природните екосистеми в района на с. Брезница.

  Срок постоянен

 Отговорник- преподавателите  по физическо възпитание и  спорт

 3.За месеца на горите да се издаде табло за значението на горите като бели дробове на планетата.                

 Срок- м. Април

 Отговорник- Димитър Зинков

                            Петя Георгиева

 4.Тържество за 22 април –„Ден на планетата Земя”

 Срок- 22 април

 Отговорник- Иванка Тънгълова

                            Петя Георгиева

 5.”Зеленото злато на България”-растения,билки.

 Срок- м.Май

 Отговорник- Димитър Зинков

                            Росица Стоянова

  6.Да се следи за микроклимата в района на училището и опазване на зелените площи.

 Срок-постоянен

 Отговорник- Петя Георгиева


На 23 март 2013 г. учениците от СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” отбелязаха Световния ден на водата.

Учениците представиха свои презентации и рисунки  за водата и природата.


 

Природата е дар, който трябва да съхраняваме, особено сега, когато толкова много сме и навредили!

 жжж


 Комисията по Екология и опазване околната среда обявява конкурс по случай 22- април – ден на планетата Земя 

Конкурсът е разделен на следните модули:

Първи модул:

   Есе на тема:

–          Земята е наш дом – нека се грижим за нея.

–          Човекът и природата.

–          Твоята планета се нуждае от теб.

Изисквания:

    1. В творбата си ученикът да изрази собствено мнение и възгледи;

    2. Всяко есе да съдържа трите имена на автора и класа;

 Втори модул:

Рисунка на тема:     Земята –  наш дом.

Изисквания:

  1. Творбите ще бъдат оценявани съобразно възрастта на участниците:

–          I група – I – IV клас;

–          II група – V – VIII клас;

     2. Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.

     3. На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на детето.

 Трети  модул:

Презентация или филм на тема:

 –          22 – април ден на планетата Земя.

–          Аз и околната среда.

–          Да спасим Земята.

–          Глобалната промяна в климата

Изисквания:

 1.Презентацията или филма да бъдат записани на СD ( една творба на един диск).

   2.Върху диска да бъдат записани заглавието на творбата, името и класа на автора.

Срок на подаване на творбите 11. 04. 2013 г. на членовете от журито.

  ОТБЕЛЯЗАХМЕ И 22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА –2013г

     22 април е Световен ден на планетата Земя и приобщава хората към идеята за опазване на околната среда , като спомага за промяна в ценностната система и приоритетите на цяло едно поколение.

    По случай деня на Земята в училището ни бяха планирани редица иниациативи, които се реализираха успешно. Те бяха групирани идейно в три аспекта.

 1. 1.      Есе на екологична тема:

От представените есета комисията одобри работите на Сениха Камбач- 11клас и Алиме Джамадан – 7 клас.

„Човекът и природата“

Изготвил: Сениха Ахмед Камбач XI “a” клас

      Природата е всичко онова, което ни заобикаля, всяко кътче, което ни прави по-щастливи, нещо непокътнато дори от безпощадните ръце на човека. Едва когато човек успее да вникне в същността на нещата, чак тогава той може да почувства истински силата на природата. Човекът се стреми да бъде доминиращ вид на Земята, да определя правилата в света който е завладял, но едва ли някой би могъл да заповяда на природата. Човек е само един от многобройните видове на Земята с единствената разлика, че има разум. Но дали е така-дали наистина разумът е предимство след като той унищожава всичко около себе си: изсича дървета, убива животни, строи огромни сгради мислейки, че ще живее по-добре. Природата обаче е необуздана сила и когато се опитваме по някакъв начин да я контролираме тя ни унищожава. Това което човек е градил с много пари, средства и години, може да бъде унищожено от природата за няколко минути дори. Пример за това са земетресенията, ураганите, наводненията…всички природни бедствия. Природата е вечна, а човека-не. Ако той се опитва да я разруши, тя може да направи същото с него. И никой човек няма право да руши това, което не е създал. Според мене природата и човека са в постоянно взаимодействие и както човека има нужда от нейните блага, така и тя се нуждае от грижа. Също така всички ние трябва да положим големи усилия и да запазим това, което ни е дадено, като се грижи по най-добрия начин за природата и се опитваме да я запазим.Природата ни е скъпа, но ние не можем да го разберем, а с времето грубостта на човека се усеща по-силно, с още по-голяма тежест. Затова стигаме до извода, че природата сама крие своите красоти за да не бъдат унищожени до край. Човекът има възможност, знания и сили да си взаимодейства с нея, но е неспособен. Търсейки да извлече всичко хубаво, той неусетно я унищожава. „Негово величество човека” погубва всичко, което се изправи на пътя му. А нима това е нужно? Обичайте природата и я пазете такава, каквато трябва да бъде- чиста и непокътната. Нека покажем на Света че сме достойни за нейните блага и дарове!

 

 “Твоята планета има нужда от теб”

Име: Алиме Исмаил Джемадан

Клас: VIIб  клас

    Планетата Земя е третата по ред планета в слънчевата система. Тя е единствената планета, на която има живот. Най-висшето създание на планетата Земя е човекът( Homo Sapiens), който чрез неразумните си действия води до унищожаване на неповторимата ни планета.

     Всеки човек си има дом, за който се грижи с  много любов и си мисли, че животът му се върти около него.Но ние хората не осъзнаваме, че този дом е част от нашият общ дом планетата Земя, която също има нужда от любовта ни.

    Земята  се унищожава с всеки изминал ден.Дейността на човека може да се определи като положителен и отрицателен фактор влияещ на планетата ни.

    Тя е като един жив организъм, който понася ударите на човешкото въздействие.Ако се погрижиш поне за една част от нея ти помагаш на цялата планета.

    По размери Земята  е по голяма от нас, но по действията си ние хората сме много по-големи от нея.Въпреки големите си размери планетата има нужда от нас, защото само ние можем да я опазим цяла още векове напред, нейното съществуване зависи от самите нас.

    Най-важният фактор влияещ положително на планетата ни е чистата природа.Ако природата ни продължава да се замърсява с такава скорост проблемите няма да бъдат само глобалното затопляне, за което ние хората от умерения климатичен пояс само сме чували и малко усетили.Проблемите могат да бъдат много повече и да засягат даже целия свят.Няма нищо сложно в това да хванеш хартийката от земята и да я поставиш в кофата за боклук. Някои си мислят, че ние хората не сме съществата, които ще помогнат на планетата, но всъщност не е така.Ние сме тези, които ще хванат хартийката от земята тези, които ще плащат по-скъпо гориво единствено и само да не навредят на красивата ни природа тези, които трябва да се замислят за бъдещите поколения.Има ли други освен хората, които да помогнат на околната среда?Няма такива същества, защото единствено и само най-висшето създание на Земята може да и помогне, а това сме ние хората.

    Много е трудно да си обясним  как малкия човек ще помогне на  голямата Земя, може ли джуджето да помогне на великана?Много от хората ще сгрешат  в отговора на този въпрос, защото те не вярват, че ние сме тези, от които планетата има нужда, за да оцелее.Нищо не зависи от размерите, а от начина на мислене, способността и желанието  за помощ на този, който има нужда от теб.

    Планетата има нужда от нас, но дали ние ще намерим подходящия начин, по който да и помогнем това зависи от самите нас.Колкото по-рано осъзнаем, че ние сме причината за днешните екологични проблеми и ние сме тези, които ще ги предотвратят  толкова по-добре за планетата, самите нас и бъдещото поколение.Трябва да знаем, че колкото и малко нещо да направим за Земята то ще  помогне и доведе до щастливото бъдеще на нашата планета-единствена и неповторима.

 1. 2.      Мултимедийни филми и презентации


    На 22 април в открито студио на фоайето на 2 етаж бяха представени и отчетени резултатите от конкурса за изработване на мултимедийни филми и презентации, посветени на природата и опазването на околната среда. Комисията внимателно прегледа предадените в обявения срок работи и след като отчете качеството на техническото изпълнение, обема и обхвата на темите, одобрени бяха презентациите на: Зекиря Джамадан – 12 клас, Ава Заим -12клас.

……………………………

Специални поздравления заслужиха Иса Сакали и Ибрахим Даракчи от 10 клас за филма…………

 

 1. 3.       Рисунка на тема – „Планетата Земя – Наш дом”

 

   Учениците от началния до гимназиалния курс в училището експонираха изложба и постери във фоайето на първия етаж.  Отличени бяха следните творби:

            1.Начален курс:

Ремизе Чолак

1 място  за рисунка

Самира Пенд

2 място за рисунка

Исмаил Афуз

3 място за рисунка

          2.Прогимназиален курс:

Айсел Джугдан

1 място за рисунка

Мустафа Боз

2 място за рисунка

Адиле Шабу

3 място за рисунка

 

 

 1. 4.      Участие на ученици в оформянето и озеленяването на училищния двор.

 

 Стремежът ни е всички тези инициативи да се превърнат в ежедневие за всички нас, за да претворим в действия девиза ни:

„Мисли глобално, действай локално!” 

 

Share

Вашият коментар