Резултати от проведените олимпиади

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2016/2017 година

Предмет Участници в общински кръг Класирани за областен кръг
1. Математика 12
2. Информационни технологии 3 проекта Накъде вървим?! Докъде ще стигнем?! – Адиле  Качангар от ІХ клас;

„Небесните тела в Космоса” – Самира  Пенд от V клас и Исмаил  Иброш от VІІ клас;

„Живота в моето училище” – Найле  Буковян от V клас и Иса  Мерсим от VІІ клас;

3. География и икономика 2
4. Физика 9
5. Химия и опазване на околната среда 6
6. Биология и здравно образование 17
7. Знам и мога – ІV клас 28 Сибушка  Заим – ІV а

Зейнеб  Хаджи – ІV б

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2015/2016 година

Предмет Участници в общински кръг Класирани за областен кръг
1. Математика 36
2. Информационни технологии 6 проекта Последиците от вредните храни – Зайде  Буковян, Екатерина  Коджабашева – VІІ клас;

Как влияе спорта върху здравето на ученика – Зайнеп  Мустафа, Ибрахим  Грошар – VІІ клас;

Защитените животни в Пирин планина – Исмаил  Хаджи, Ахмед  Камбач – VІІ клас;

Женственост и мъжественост – Юсеин  Шабу, Мехмед  Мерсим – VІІІ клас;

Фатме Кальор- Излел е дельо хайдутин – Адиле Исмаил Качангар, Фатме Иса – VІІІ клас;

Интересни факти за египетските пирамиди – Адиле Шабу – ХІ клас

3. Биология и здравно образование 15 Сануш Даракчи – VІІІ клас
4. История и цивилизация 8
5. Физика 15
6. Български език и литература 7
7. Химия и опазване на околната среда 9
8. Знам и мога – ІV клас 30 Зейнул Хаджи

Мехмед Капанък

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2014/2015 година

Предмет Участници в общински кръг Класирани за областен кръг

1.

Математика 30

2.

Английски език 6
3. Знам и мога 15
4. Физика 26
5. История и цивилизация 7  –
6. Информационни технологии  2 проекта  1. Адиле Качангар, Фатме Иса – VІІ клас (Мултимедия –Моят малък свят)

2. Мехмед Мерсим, Юсеин Шабу – VІІ клас ( Мултимедия – Нов свят  )

7. Български език и литература 36
8. Химия и опазване на околната среда 23 Хаиридин Сакали
 9.  Биология и здравно образование 23 Хаиридин Сакали

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2013/2014 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Физика

33

2.

Математика

31

Адиле Качангар – VІ клас

3.

История и цивилизация

1

 –

4.

Български език и литература

 40  –

5.

Информационни технологии

 3 проекта  1. Адиле Шабу – ІХ клас ( Интернет приложения – Животни )2. Алиме Джемадан – VІІІ клас ( Мултимедия – Животът на един мечтател )3. Юсеин Шабу, Саид Мерсимов – VІ клас ( Мултимедия – Представи си … )

6.

Химия и опазване на околната среда

 24  –

7.

Английски език

 8  –

8.

Знам и мога

 12 Фатме Капанък – ІV клас
 9.  Биология и здравно образование  43

1. Алиме Джемадан – VІІІ клис

2. Иса Кади – ХІІ клас

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2012/2013 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Физика

 12 Алиме  Джемадан – VІІ клас.

2.

Химия и опазване на околната среда

31

Алиме  Джемадан -VІІ клас; Фатме  Черкез-VІІ клас; Емел Капанък-VІІ клас.

3.

Знам и мога

20

Найле Джамадан – ІV клас.

4.

Математика

63

5.

История и цивилизация

5

6.

Информационни технологии

20

14 проекта:1. Сайт за игра – Юсуф Юрук-ІХ клас;

2. Етническите взаимоотношения в село Брезница – Кенан  Бабеч, Иса Сакали – Х клас;

3. Постиженията на село Брезница –  Ибрахим Даракчи, Дениз Церов – Х клас;

4. Училището – територия на предизвикателствата – Фатме Джугдан, Ибрахим Хаджи – Х клас;

5. Приятелството и самотата – Юсеин Сакали – Х клас;

6. Историята на едно училище – Шабан Юрук –Х клас;

7. История на света – Шабан Хаджи – Х клас;

8. Учебно помагало по математика 9-12 клас – Сениха Камбач – ХІ клас;

9. Да опазим родното си място – Саид Мерсимов, Юсеин Шабу – V клас;

10. Красотата на село Брезница – Муса Бухов – V клас;

11. Опазване на материалната база в училище – Мехмед Хаджи, Юсуф Молла – VІ клас;

12. Да живеем по-здравословно – Иса Хаджули, Хайридин Сакали – VІ клас;

13. Защитените животни в парк Пирин – Муса Грошар – VІ клас;

14. Вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците – Денис Мерсим – VІІІ клас.

7.

Биология и здравно образование

 48  1. Алиме  Джемадан -VІІ клас;2. Иса  Кади – ХІ клас;3. Невсе Грошар – ХІІ клас;4. Найле  Заим – ХІІ клас.

8.

Български език и литература

 39  –
Share

Вашият коментар