Резултати от проведените олимпиади

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2016/2017 година

Предмет Участници в общински кръг Класирани за областен кръг
1. Математика 12
2. Информационни технологии 3 проекта Накъде вървим?! Докъде ще стигнем?! – Адиле Исмаил Качангар от ІХ клас;

„Небесните тела в Космоса” – Самира Арифат Пенд от V клас и Исмаил Исмаил Иброш от VІІ клас;

„Живота в моето училище” – Найле Саид Буковян от V клас и Иса Иса Мерсим от VІІ клас;

3. География и икономика 2
4. Физика 9
5. Химия и опазване на околната среда 6
6. Биология и здравно образование 17
7. Знам и мога – ІV клас 28 Сибушка Мустафа Заим – ІV а

Зейнеб Шабан Хаджи – ІV б

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2015/2016 година

Предмет Участници в общински кръг Класирани за областен кръг
1. Математика 36
2. Информационни технологии 6 проекта Последиците от вредните храни – Зайде Ахмед Буковян, Екатерина Димитрова Коджабашева – VІІ клас;

Как влияе спорта върху здравето на ученика – Зайнеп Ариф Мустафа, Ибрахим Ахмед Грошар – VІІ клас;

Защитените животни в Пирин планина – Исмаил Мехмед Хаджи, Ахмед Исмаил Камбач – VІІ клас;

Женственост и мъжественост – Юсеин Юсуф Шабу, Мехмед Иса Мерсим – VІІІ клас;

Фатме Кальор- Излел е дельо хайдутин – Адиле Исмаил Качангар, Фатме Сахит Иса – VІІІ клас;

Интересни факти за египетските пирамиди – Адиле Юсуф Шабу – ХІ клас

3. Биология и здравно образование 15 Сануш Шабан Даракчи – VІІІ клас
4. История и цивилизация 8
5. Физика 15
6. Български език и литература 7
7. Химия и опазване на околната среда 9
8. Знам и мога – ІV клас 30 Зейнул Зейнул Хаджи

Мехмед Саид Капанък

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2014/2015 година

Предмет Участници в общински кръг Класирани за областен кръг

1.

Математика 30

2.

Английски език 6
3. Знам и мога 15
4. Физика 26
5. История и цивилизация 7  –
6. Информационни технологии  2 проекта  1. Адиле Исмаил Качангар, Фатме Сахит Иса – VІІ клас (Мултимедия –Моят малък свят)

2. Мехмед Иса Мерсим, Юсеин Юсуф Шабу – VІІ клас ( Мултимедия – Нов свят  )

7. Български език и литература 36
8. Химия и опазване на околната среда 23 Хаиридин     Баки   Сакали
 9.  Биология и здравно образование 23 Хаиридин   Баки     Сакали

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2013/2014 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Физика

33

2.

Математика

31

Адиле Исмаил Качангар – VІ клас

3.

История и цивилизация

1

 –

4.

Български език и литература

 40  –

5.

Информационни технологии

 3 проекта  1. Адиле Юсуф Шабу – ІХ клас ( Интернет приложения – Животни )2. Алиме Исмаил Джемадан – VІІІ клас ( Мултимедия – Животът на един мечтател )3. Юсеин Юсуф Шабу, Саид Мехмед Мерсимов – VІ клас ( Мултимедия – Представи си … )

6.

Химия и опазване на околната среда

 24  –

7.

Английски език

 8  –

8.

Знам и мога

 12 Фатме Саид Капанък – ІV клас
 9.  Биология и здравно образование  43

1. Алиме Исмаил Джемадан – VІІІ клис

2. Иса Мехмед Кади – ХІІ клас

 

РЕЗУЛТАТИ от учебната 2012/2013 година

Предмет

Участници в общински кръг

Класирани за областен кръг

1.

Физика

 12 Алиме  Исмаил  Джемадан – VІІ клас.

2.

Химия и опазване на околната среда

31

Алиме  Исмаил  Джемадан -VІІ клас;Фатме  Ибрахим  Черкез-VІІ клас;Емел  Хюсеин  Капанък-VІІ клас.

3.

Знам и мога

20

Найле Исмаил Джамадан – ІV клас.

4.

Математика

63

5.

История и цивилизация

5

6.

Информационни технологии

20

14 проекта:1. Сайт за игра – Юсуф Юсуф Юрук-ІХ клас;2. Етническите взаимоотношения в село Брезница – Кенан Фаарил Бабеч, Иса Иса Сакали – Х клас;3. Постиженията на село Брезница –  Ибрахим Ибрахим Даракчи, Дениз Иса Церов – Х клас;4. Училището – територия на предизвикателствата – Фатме Мустафа Джугдан, Ибрахим Шабан Хаджи – Х клас;5. Приятелството и самотата – Юсеин Сакали – Х клас;6. Историята на едно училище – Шабан Юрук –Х клас;7. История на света – Шабан Хаджи – Х клас;8. Учебно помагало по математика 9-12 клас – Сениха Камбач – ХІ клас;9. Да опазим родното си място – Саид Мехмед Мерсимов, Юсеин Юсуф Шабу – V клас;10. Красотата на село Брезница – Муса Салих Бухов – V клас;11. Опазване на материалната база в училище – Мехмед Шабан Хаджи, Юсуф Уруч Молла – VІ клас;12. Да живеем по-здравословно – Иса Шабан Хаджули, Хайридин Баки Сакали – VІ клас;13. Защитените животни в парк Пирин – Муса Грошар – VІ клас;14. Вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците – Денис Мерсим – VІІІ клас.

7.

Биология и здравно образование

 48  1. Алиме  Исмаил  Джемадан -VІІ клас;2. Иса Мехмед Кади – ХІ клас;3. Невсе Исмаил Грошар – ХІІ клас;4. Найле Мустафа Заим – ХІІ клас.

8.

Български език и литература

 39  –

 

Share

Вашият коментар