Консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

ГРАФИК

 ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА, ІІ срок

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Мария Урумова І а понеделник 12.30 – 13.15
2. Мая Гулева І б понеделник 12.30 – 13.15
3. Росица Стоянова ІІ а сряда 11.55 – 12.40
4. Величка Спириева ІІ б сряда 11.55 – 12.40
5. Ибрахим Иса ІІІ а понеделник 12.30 – 13.15
6. Мария Ушилкова ІІІ б понеделник 12.30 – 13.15
7. Зайнепа Юрук ІV а четвъртък 11.15 – 13.00
8. Мехмед Кади ІV б вторник 12.30 – 13.15
9. Реджеп Иса V а понеделник 14.15 – 15.00
10. Ибрахим Церов V б понеделник 14.10 – 14.55
11. Димитър Зинков VІ а понеделник 13.30 – 14.15
12. Дияна Дрънкова VІ б понеделник 13.30 – 14.15
13. Исмаил Даракчи VІІ а понеделник 13.30 – 14.15
14. Мария Бояджиева VІІІ а понеделник 13.30 – 14.15
15. Сашо  Харисков ІХ а понеделник 13.30 – 14.15
16. Хюсеин Грошар Х а понеделник 14.15 – 15.00
17. Адиле Буковян ХІ а понеделник 14.15 – 15.00
18. Ахмед Чолак ХІ б понеделник 14.30 – 15.15
19. Сефаде Хаджи ХІІ а понеделник 14.15 – 15.00
20. Магдалена Шопова ХІІ б понеделник 14.15 – 15.00
Share