Консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

ГРАФИК

 ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Зайнепа Юрук І а четвъртък 11.35 – 12.20
2. Мехмед Кади І б четвъртък 11.50 – 12.35
3. Мария Урумова ІІ а понеделник 11.35 – 12.20
4. Мая Гулева ІІ б понеделник 11.35 – 12.20
5. Росица Стоянова ІІІ а сряда 12.30 – 13.15
6. Величка Спириева ІІІ б сряда 12.30 – 13.15
7. Ибрахим Иса ІV а понеделник 12.10 – 12.55
8. Мария Ушилкова ІV б вторник 12.30 – 13.15
9. Сефаде Хаджи V а понеделник 14.15 – 15.00
10. Реджеп Иса VІ а понеделник 14.15 – 15.00
11. Ибрахим Церов VІ б сряда 14.05 – 14.50
12. Димитър Зинков VІІ а четвъртък 14.20 – 15.05
13. Дияна Дрънкова VІІ б понеделник 13.25 – 14.10
14. Исмаил Даракчи VІІІ а вторник 13.25 – 14.10
15. Мария Бояджиева ІХ а понеделник 13.25 – 14.10
16. Сашо  Харисков Х а вторник 13.00 – 13.45
17. Хюсеин Грошар ХІ а понеделник 14.15 – 15.00
18. Адиле Буковян ХІІ а понеделник 14.15 – 15.00
19. Ахмед Чолак ХІІ б понеделник 14.15 – 15.00
20. Вайда Селим І ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
21. Гюлфие Даракчи ІІа ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
22. Гюлтен Даракчи ІІб ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
23. Васил Мишев І­ІІа ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
24. Румяна Вълчева ІІІб ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
25. Бекир Кади ІVа ГЦОУД понеделник 12.30 – 13.15
26. Гюлфие Ходжа ІVб ГЦОУД понеделник 12.30 – 13.15
Share