МО на учителите по природоматематическите дисциплини

Учебната 2015/2016 година

Участие в националното състезание

“ Технологии, творчество, предприемачество“

Галерия тук

* * *

Европейска седмица на програмирането 10-18 октомври 2015 година

ЕС

ГРАМОТИ получени през 2015/2016 учебна година