МО на учителите по природоматематическите дисциплини

Резултати от проведените състезания и олимпиади:

Състезания и олимпиади по математика – тук

Състезания и олимпиади по информационни технологии – тук

Състезания и олимпиади по биология и здравно образование – тук

Състезания и олимпиади по физика и астрономия – тук

Състезания и олимпиади по химия и опазване на околната среда – тук