Начало

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

 • Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

***

Учениците, на допълнителна подкрепа, рисуват със своите приятели

* * *

ВАЖНО !!!

Съгласно Заповед на кмета на община Гоце Делчев 04.02.2019 г. ( понеделник) е обявен за неучебен ден.

Съгласно Заповед на министъра на образованието и науката  05.02.2019 г. ( вторник) е междусрочна ваканция.

На 06.02.2019 г. ( сряда) е началото на ІІ учебен срок. Учебният ден ще започне с час на класа, в който учениците ще получат  седмичното си разписание и бележниците.

* * *

13.01- ДЕН НА БЪЛГАРСКОТО КИНО

Ученическият съвет обяви конкурс за ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО. Участниците представиха своите творби пред учениците от ІV и VІ клас.

* * *

В празничния петък (21.12.2018 г.), веселите елфчета и прекрасните ученици от Ученическия съвет, направиха деня изключително интересен, като освен с песни и усмивки, се раздадоха много пожелания, играха на интересна, логическа игра, в която се отговаряха на развлекателни въпроси. Да не забравяме за новогодишните награди, предоставени от учителите – Ваучери за шестици, които бяха получавани при даване на правилен отговор на въпрос, задаван от представителите на съвета.

Директорът връчи наградите на победителите от обявените конкурси – „Най-добре украсена стая“ и „Най-весела новогодишна снимка на класа“ от МО на учителите от начален етап и Ученическият съвет.

Галерия тук

* * *

* * *

Учениците на допълнителна подкрепа и техните приятели изработиха чрез рисунки пъзел. След сглобяването му се получи красива новогодишна елха.

* * *

Фатме  Кальор изправи на крака многобройната публика в големия салон на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ Благоевград, където бе проведен тържественият концерт- спектакъл „Земя на песни“. Продукцията представи Радио Благоевгад по случай 45-я си рожден ден.

( публикация на ТопПреса)

ВИДЕО

* * *

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР- ВИПУСК 2019

Галерия тук

* * *

* * *

13 – 17 ноември СЕДМИЦА ПРОТИВ ТОРМОЗА

* * *

Галерия тук

* * *

Ученическият съвет отбеляза ХЕЛОУИН

Галерия тук

* * *

Национална седмица на четенето

Конкурсът „Насърчаване на четенето“, „ Моята книга! Книга на годината“ 2018-2019 учебна година се проведе на 23.10- начален етап, 24.10.- прогимназиален етап, 25.10.2018 г.- гимназиален етап. Конкурсът бе обогатен и със състезание за най- добър четец.

Галерия тук

* * *

Европейска седмица на програмирането

( от 6-ти до 21-ви октомври 2018 година)

Галерия ТУК

* * *

Галерия тук

* * *

Галерия тук

* * *

КОНКУРС

„Насърчаване на четенето“, „ Моята книга! Книга на годината“

2018-2019 учебна година

Конкурсът е разделен на следните модули:

Първи модул ( ученици от І до ІV):

 1. Илюстрация на любим приказен герой, момент от любима приказка.

Изисквания:

Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.

На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на ученика.

 1. „ Аз прочетох сам“.

Изисквания:

Разказва откъси от прочетените книги, показва илюстрации.

Втори модул ( ученици от V до VІ):

 1. Рисунка по тема от прочетена книга.

Изисквания:

Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.

На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на ученика.

Трети модул ( ученици от VІІ до VІІІ):

 1. Анализ на тема:

„ Как би постъпил ТИ на мястото на героя от прочетената книга.“

Изисквания:

В творбата си ученикът да изрази собствено мнение по зададената тема.

Анализът да бъде в обем до два машинописни листа във формат А 4.

Всеки анализ да съдържа трите имена на автора и класа.

Четвърти модул ( ученици от ІХ до ХІІ):

 1. Есе на тема:

„ Моята любима книга“

Изисквания:

В творбата си ученикът да изрази лична позиция.

Писмената работа да бъде в обем до два машинописни листа във формат А 4.

Всяка работа да съдържа трите имена на автора и класа.

 1. Презентация или филм на тема:

„ Моята любима книга“

Изисквания:

Презентацията или филмът да бъдат записани на СD ( една творба на един диск).

Върху диска да бъдат записани заглавието на творбата, името и класа на автора.

Списъци със задължителна литература ТУК

Срок за подаване на творбите

16. 10. 2018 г. на председателите на конкурсните комисии:

 1. Г-жа Стоянова- първи модул ( ученици от І до ІV).
 2. Г-н Церов- втори модул ( ученици от V до VІ) и трети модул ( ученици от VІІ до VІІІ).
 3. Г-жа Хаджи- четвърти модул ( ученици от ІХ до ХІІ).

* * *

* * *

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации ТУК

* * *

Скъпи дванадесетокласници,

вие не само завършвате гимназия. Вие преминавате в зряла възраст и отговорността за вашето бъдеще вече е изцяло ваша.
С цел да ви помогнем в избора на висше учебно заведение, ние ви предлагаме да посетите http://rsvu.mon.bg  и да разгледате Рейтинговата система на висшите училища в България, която Министерството на образованието и науката е изготвило, специално за вашите нужди.

* * *

pozdrav-%d0%bd%d0%be%d0%b2

* * *

Брояч на посещенията:

Share
Публикувано в за нас. Постоянна връзка.