Начало

Добре  дошли в сайта на нашето училище!

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

 • Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ  „Св. Св. Кирил и Методий“;

 • Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности

***

***

На 9 и 10 юли 2018 година Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Гоце Делчев беше домакин на обучение по програма Киберскаути от Safenet. В него участаваха по десет ученици от трите общински училища – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Брезница, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Гоце Делчев, Второ ОУ „Гоце Делчев“ град Гоце Делчев.

Галерия тук

***

22.06.2018 година

На добър час, момичета и момчета от випуск 2018!

Галерия тук

***

На 22.06.2018 година 

връчване на дипломите за

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВИПУСК 2018 

от 12:00 часа в училището

***

24.05.2018 година

***

Инициатива на МОН 

Традиционно българско хоро се изви в двора и на нашето училище

Галерия тук

***

Ученическият съвет отбеляза деня на планетата Земя с активното участие на учениците от Vа, Vб, VІІІ, ХІа и ХІ б клас. Подготвена бе презентация, табло, на всеки клас бе зададен въпрос свързан с деня на Земята, а наградата бе картичка изработена  от учениците, засяха се дръвчета в двора на училището

Галерия тук:

***

В обявения конкурс, от комисията по Екология и опазване околната среда, по случай  22- април – ден на планетата Земя взеха участие много ученици

Галерия тук

***

Ученици от VІІІ клас разкрасиха двора на училището, като използваха отпадъчни материали

***

ПРОЛЕТНО ПАРТИ

Ученическият съвет организира, тази учебна година, пролетното парти с много игри и забавления.

Галерия тук

***

Природата е дар, който трябва да съхраняваме, особено сега,                когато непрекъснато се убеждаваме колко много сме и навредили

Комисията по Екология и опазване околната среда

обявява конкурс по случай

22- април – ден на планетата Земя

Конкурсът е разделен на следните модули:

Първи модул:

 Есе на тема:

 • Земята е наш дом – нека се грижим за нея.
 • Неоценената красота на моя роден край
 • Твоята планета се нуждае от теб.

Изисквания:

ІХ – ХІІ клас

 1. В творбата си ученикът да изрази собствено мнение и възгледи;
 2. Всяко есе да съдържа трите имена на автора и класа;

Втори модул:

 Рисунка на тема:     Земята –  наш дом.

Изисквания:

 1. Творбите ще бъдат оценявани съобразно възрастта на участниците:
 • I група – I – IV клас;
 • II група – V – VII клас;
 • IIІ група – VІІІ – IХ клас;
 1. Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.
 2. На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на детето.

Трети  модул:

 Презентация или филм на тема:

–    22 – април ден на планетата Земя.

 • Аз и околната среда.
 • Да спасим Земята.
 • Глобалната промяна в климата

Изисквания:

 • I група – V – VII клас;
 • II група – VІІІ – ХІI клас;

   1.Презентацията или филма да бъдат записани на СD ( една творба на един диск).

2.Върху диска да бъдат записани заглавието на творбата, името и класа на автора.

Срок на подаване на творбите 15. 04. 2018 г.

 

***

***

На 26.01.2018 година Фатме Кальор от VІІІ клас и Сале Кальор от Х клас взеха участие в конкурса “ГрадЪ търси талант – Презареждане”.

Фатме Кальор спечели наградата “Любимец на журито”

Галерия тук

http://toppresa.bg/

***

24 януари – Европейски ден за здравословното хранене

Денят бе отбелязан от МО на учителите по природоматематическите дисциплини.

 

Галерия тук

***

На организираното събитие, от ХІІ б клас, за професионалното ориентиране присъстваха доста ученици. Те проявиха интерес към подготвената информация за реализираните направления. Ето как протече то:

Галерия тук

***

***

На 22.12.2017 година ученическият съвет организира различни дейности, по случай последният учебен ден от 2017 година. Организирано бе тържество от комисията по тържествата.

Галерия тук

***

ВИПУСК 2018

организира и проведе

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

“ Подай ръка, подари усмивка“

на 21.12.2017 година

Галерия ТУК

 ***

Световният ден на футбола, 10 декември, бе отбелязан със състезание между класовете.

На класираните на първите три места, в двете състезателни групи- за ученици от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас, бяха раздадени награди. Излъчени бяха и най- добър вратар и изпълнител на дузпи.

Галерия тук

***

Есенни ученически спортни игри,

месец ноември 2017 година

Първи места от всички състезателни групи:

***

Международната седмица “ Анти- тормоз“ в периода от 13.11 до 17.11.2017 година

Членове на Ученическия съвет закичиха учениците със символ на търпението.

Подготвена бе и представена от Хаиридин Сакали презентация по темата.

***

14.11.2017 година – СВЕТОВЕН ДЕН за борба с диабета

Световният ден бе отбелязан като се представи презентация по темата, раздадени бяха символи, имаше разговор с медицинското лице в училище за измерване на глюкозата.

Галерия тук

* * *

 КОНКУРСЪТ „Насърчаване на четенето“, „ Моята книга! Книга на годината“ се проведе на 08.11.2017 година.

Учениците от І до ІV клас взеха активно участие.

Имаше представители и в другите два модула.

Ето как протече състезанието:

ГАЛЕРИЯ тук

* * *

Във връзка с Деня на народните будители комисията изказва благодарност за проявената активност и добре свършената работа от всички ученици:

Рисунки – галерия тук

Проекти – галерия тук

Американски съвет за международно образование (American Councils for International Education) е международна организация, която реализира в България програма за обмен на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study), в рамките на която 11 участника ще получат стипендия за едногодишно обучение в САЩ за следващата учебна 2018/2019 година. 

Кандидатстването за програмата е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронен апликационна формуляр в срок до 31 октомври 2017.  Формулярът  е достъпен на следния адрес https://ais.americancouncils.org/yes.

Повече информация ТУК

* * *

* * *

Световен ден за защита на

животните – 4 октомври

Галерия ТУК

Ден на информационното общество –

4 октомври

* * *

На добър час в първи клас!

Галерия тук

* * *

КОНКУРС

„Насърчаване на четенето“, „ Моята книга! Книга на годината“

2017-2018 учебна година

Конкурсът е разделен на следните модули:

Първи модул ( ученици от І до ІV):

 1. Илюстрация на любим приказен герой, момент от любима приказка.

Изисквания:

Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.

На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на ученика.

 1. „ Аз прочетох сам“.

Изисквания:

Разказва откъси от прочетените книги, показва илюстрации.

Втори модул ( ученици от V до VІ):

 1. Рисунка по тема от прочетена книга.

Изисквания:

Техниката е свободна – акварел, флумастер, молив и др.

На гърба на рисунката да бъде написано името и класа на ученика.

Трети модул ( ученици от VІІ до VІІІ):

 1. Анализ на тема:

„ Как би постъпил ТИ на мястото на героя от прочетената книга.“

Изисквания:

В творбата си ученикът да изрази собствено мнение по зададената тема.

Анализът да бъде в обем до два машинописни листа във формат А 4.

Всеки анализ да съдържа трите имена на автора и класа.

Четвърти модул ( ученици от ІХ до ХІІ):

 1. Есе на тема:

„ Моята любима книга“

Изисквания:

В творбата си ученикът да изрази лична позиция.

Писмената работа да бъде в обем до два машинописни листа във формат А 4.

Всяка работа да съдържа трите имена на автора и класа.

 1. Презентация или филм на тема:

„ Моята любима книга“

Изисквания:

Презентацията или филмът да бъдат записани на СD ( една творба на един диск).

Върху диска да бъдат записани заглавието на творбата, името и класа на автора.

Списъци със задължителна литература ТУК

Срок за подаване на творбите

10. 10. 2017 г. на председателите на конкурсните комисии

* * *

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации ТУК

* * *

Скъпи дванадесетокласници,

вие не само завършвате гимназия. Вие преминавате в зряла възраст и отговорността за вашето бъдеще вече е изцяло ваша.
С цел да ви помогнем в избора на висше учебно заведение, ние ви предлагаме да посетите http://rsvu.mon.bg  и да разгледате Рейтинговата система на висшите училища в България, която Министерството на образованието и науката е изготвило, специално за вашите нужди.

 

* * *

* * *

pozdrav-%d0%bd%d0%be%d0%b2

Архив 2013/2014 уч. година

* * *


 

Брояч на посещенията:

Share
Публикувано в за нас. Постоянна връзка.