НВО – ІV, VІІ и Х клас

Дни за провеждане на НВО

определени със  Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 година

ІV клас

Български език и литература – 10.05.2018 г.

Математика – 14.05.2018 г.

Човекът и обществото – 16.05.2018 г.

Човекът и природата – 17.05.2018 г.

 

VІІ клас

Български език и литература – 21.05.2018 г.

Математика – 23.05.2018 г.

Х клас

Оценяване на дигиталните компетентности – 11 -15 юни 2018 г.

Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV и VІІ клас можете да видите на сайта на МОН тук.

 НВО_Презентация_2018

Share