НВО – ІV, VІІ и Х клас

Дни за провеждане на НВО

определени със  Заповед № РД 09-1167/19.08.2016 година

ІV клас

Български език и литература – 10.05.2017 г.

Математика – 12.05.2017 г.

Човекът и природата – 15.05.2017 г.

Човекът и обществото – 16.05.2017 г.

 

VІІ клас

Български език и литература – 19.05.2017 г.

Математика – 22.05.2017 г.

Чужди езици – 29.05.2017 г.

Х клас

Онлайн оценяване на дигитални компетентности – 12 -16 юни 2017 г.

Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV и VІІ клас можете да видите на сайта на МОН тук.

 НВО_Презентация_2017

Share