Олимпиада по ИТ

ОБЛАСТНИЯТ КРЪГ на олимпиадата по информационни технологии бе проведен на 11.03.2017 година

***

През учебната 2016/2017 година за ОБЛАСТЕН КРЪГ на олимпиадата по информационни технологии са класирани три проекта:

Накъде вървим?! Докъде ще стигнем?! – Адиле Исмаил Качангар от ІХ клас;

Небесните тела в Космоса” – Самира Арифат Пенд и Исмаил Исмаил Иброш от V клас;

Животът в моето училище” – Найле Саид Буковян и Иса Иса Мерсим от V клас;

***

 Резултати от проведената олимпиадатук

***

Училище СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с Брезница участва на ОБЩИНСКИ КРЪГ на Олимпиадата по Информационни технологии през 2012/2013 година с общо 14 проекта. Всички проекти са допуснати до ІІ-ри  КРЪГ.

Благодарим на участващите и им желаем успех в представянето им на ОБЛАСТЕН КРЪГ, който ще се проведе на 10.03.2013 год. в сградата на училище ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, Благоевград !

Протокол за класираните ученици за  ОБЛАСТЕН КРЪГ на Олиппиадата по Информационни технологии можете да видите от тук.

Share

Вашият коментар