Прием осми клас 2018/2019 година

 

aaaЗа учебната 2018/2019 година се осъществи прием на ученици за една паралелка VІІІ клас профилирано обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, профил „ Природни науки“ със задължителни профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и профилиращ предмет извън задължителните – информационни технологии.

************************************************************************************

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас се формира като сбор от:

  1. Удвоеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
  2. Оценките по биология и здравно образование и информационни технологии, от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 20.06.-26.06.2018 година включително

20.06 до 22.06 – от 08:00 до 18:00 часа

23.06  – от 10:00 до 16:00 часа

25.06 до 26.06 – от 08:00 до 18:00 часа

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.-06.07.2018 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.-24.07.2018 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07.-30.07.2018 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 11.09.2018 година
12. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2018 година включително

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018/2019 година утвърден със заповед №РД-06-384/30.03.2018 г. на Началника на РУО – Благоевград

ПЛАН- ПРИЕМ

Share