Прием пети клас за учебната 2019/2020 година

Резултат с изображение за училище png

За учебната 2019/2020 година е предложено да се извърши прием на две паралелка V клас.

 СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в V клас за учебната 2019/2020 година.

 

Share