Прием пети клас за учебната 2017/2018 година

Резултат с изображение за училище png

За учебната 2017/2018 година се извърши прием на две паралелки V клас, целодневно обучение с класни ръководители Реджеп Иса и Ибрахим Церов

 

Share