Прием девети клас за учебната 2017/2018 година

aaa

*****

ЗА УЧЕБНАТА  2017/2018 година СЕ ИЗВЪРШИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА ЕДНА непрофилирана ПАРАЛЕЛКА ІХ КЛАС с класен ръководител Сашо Харисков

*****

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление /по образец/.

  2. Свидетелство за завършено основно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.

*****

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.-05.07.2017 година
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 06.07.2017 година
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 07.07.2017 година
4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 10.07.2017 година
5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 11.07.2017 година
6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 13.07.2017 година включително
7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 14.07.2017 година
8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2017 година включително
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 19.07.2017 година
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 20.07.2017 година
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2017 година
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 26.07.2017 година включително
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 04.09.2017 година
14. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 11.09.2017 година включително

Държавен план-прием в IX клас утвърден със заповед №РД-06-415/29.03.2017 г. на Началника на РУО – Благоевград

ПЛАН-ПРИЕМ

 

 

Share

Вашият коментар