Публична покана-9036835

 

***

Публична покана с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки: 9036835

Дата на създаване на страницата: 01.12.2014 г.

Предмет: Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до IV клас в Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

Обособена позиция 2. Доставка на индивидуално опакована храна – закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно-кисели продукти) за учениците от І до ІV клас Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

1. Заповед откриване на процедура;
2. Публична покана;
3. Документация;
4. Приложения-образци на документи;

5. Протокол – публикувано на 18.12.2014 год.

6. Договор -публикувано на 05.01.2015 год.

7. Информация за плащане:

Share