публична покана – 9048236

 

Публична покана с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки: 9048236

 

Дата на създаване на страницата: 30.11.2015 г.

 

Предмет: Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:

 

Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до IV клас в Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

Обособена позиция 2. Доставка на индивидуално опакована храна – закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно-кисели продукти) за учениците от І до ІV клас Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

1.Заповед откриване на процедура –публикувано на 30.11.2015 год.

2. Публична покана –публикувано на 30.11.2015 год.

3. Документация –публикувано на 30.11.2015 год.

4. Приложения-образци на документи –публикувано на 30.11.2015 год.

5. Протокол – публикувано на 17.12.2015 год.

6. Договор -публикувано на 04.01.2016 год.

7. Информация за плащане:

Share