Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Учебен предмет

ЗУЧ/ ЗП

Автор/ Авторски колектив Издателство Валидни издания, година/
1 2 3 4 5

І клас

1. Буквар (учебна тетрадка № 1, № 2 и № 3) П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
2. Читанка

(учебна тетрадка )

П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
3. Математика

(учебна тетрадка № 1 и №2 )

В. Ангелова и Р. Топалска „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
4. Околен свят

(учебна тетрадка )

Е. Василева и

С. Цветанска

„Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
5. Музика Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
6. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
7. Технологии и предприемачество

(албум )

Л. Витанов и М. Райкова „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.

ІI клас

1. Български език

(учебна тетрадка № 1 и № 2 )

П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
2. Читанка

(учебна тетрадка )

П. Димитрова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
3. Математика

(учебна тетрадка № 1 и №2 )

В. Ангелова и

С. Дойчинова

„Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
4. Околен свят

(учебна тетрадка )

Е. Василева и

С. Цветанска

„Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
5. Английски език „Hello! New Edition“

(учебна тетрадка )

Е. Колева и Е. Ставрева „Просвета-София“ АД 2017 г.
6. Музика Калоферова и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
7. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
8. Технологии и предприемачество

(албум )

Л. Витанов и Д.Недялкова „Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.

ІІI клас

1. Български език Т. Борисова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
2. Читанка Т. Борисова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
3. Английски език Р. Холт „ Pearson Education- Longman” представлявано от „ С.А.Н.-ПРО ООД 2014 – 2016
4. Математика М. Богданова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
5. Човекът и природата М. Максимов, А.Епитропова „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
6. Човекът и обществото Р. Кушева, Р. Пенин „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
7. Музика Г. Гайтанджиев и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
8. Изобразително изкуство Др. Немцов и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
9. Домашен бит и техника М. Генчева, Й. Владимирова „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016

IV клас

1. Български език Т. Борисова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016
2. Читанка Т. Борисова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016
3. Английски език Р. Холт „ Pearson Education- Longman” представлявано от „ С.А.Н.-ПРО ООД 2011 – 2016
4. Математика М. Богданова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016
5. Човекът и природата М. Максимов, А. Епитропова „ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016
6. Човекът и обществото Р. Кушева, Р. Пенин „ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016
7. Музика Г. Гайтанджиев и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016
8. Изобразително изкуство Др. Немцов и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016
9. Домашен бит и техника М. Генчева,

Й. Владимирова

„ Булвест 2000“ ООД 2011 – 2016

V клас

1. Български език А. Петров и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
2. Литература М. Герджикова и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
3. Английски език Учебник HELLO! NEW EDITION” Е. Колева и Д. Петкова „ Просвета-София“ АД 2017 г.
4. Информационни технологии А. Ангелов и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
5. Математика Ю. Ниноваа и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
6. История и цивилизации Т. Леков и колектив „ Просвета – София”АД 2017 г.
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2017 г.
8. Човекът и природата М. Шишиньова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2017 г.
9. Музика В. Сотирова и колектив „ Просвета – София“ АД 2017 г.
10. Изобразително изкуство М. Мойнова и В. Гунева-Георгиева „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
11. Технологии и предприемачество Г. Иванов и А. Калинова „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.

VІ клас

1. Български език А. Петров и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
2. Литература М. Герджикова и колектив „ Булвест 2000″ ООД 2017 г.
3. Английски език Учебник „Hello! New Edition“ Е. Колева, Д. Петкова „ Просвета-София” АД 2017 г.
4. Информационни технологии Виолета Маринова  и колектив „ Даниела УбеноваДаниела Биланска“ ЕТ 2017 г.
5. Математика Ю. Нинова и колектив „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.
6. История и цивилизации Т. Леков и колектив „ Просвета – София”АД 2017 г.
7. География и икономика Р. Пенин и колектив „ Булвест 2000“  ООД 2017 г.
8. Човекът и природата М. Шишиньова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2017 г.
9. Музика В. Сотирова и колектив „ Просвета – София“ АД 2017 г.
10. Изобразително изкуство П. Цанев и колектив „ Просвета-София” АД 2017 г.
11. Технологии и предприемачество Г. Иванов и А. Калинова „ Просвета Плюс“ ЕООД 2017 г.

VІІ клас

1. Български език К. Димчев и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
2. Литература М. Герджикова и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
3. Английски език Учебник „ Hello!“ Д. Петкова, Ем. Колева „ Просвета – София” АД 2014 – 2016
4. Математика, Ст. Петкова и колектив „ Просвета – София” АД 2014 – 2016
5. История и цивилизация В. Арнаудов и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
6. Биология и здравно образование М. Шишиньова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2014 – 2016
7. Физика и астрономия Хр. Попов и колектив „ Просвета – София” АД 2014 – 2016
8. Химия и опазване на околната среда Г. Нейков и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
9. География и икономика Р. Пенин, В. Стоянова „ Булвест 2000“ ООД 2014 – 2016
10. Музика В. Манолова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2014 – 2016
11. Изобразително изкуство Огн. Занков и колектив ИК „ Анубис” ООД 2014 – 2016
12. Технологии В. Георгиева и колектив „ Просвета – София” АД 2014 – 2016

VІІІ клас

1. Български език М. Васева, Т. Велева-Иванова „ Просвета АзБуки”

ЕООД

2017 г.
2. Литература К. Топалов, А. Малинов  „ Просвета Плюс”

ЕООД

2017 г.
3. Английски език

„Teen zone”– А1, учебна тетрадка „Teen zone”, А1,

Д. Петкова, Ц. Таралова  

„ Просвета-София”

АД

2017 г.
4. Математика К. Банков и колектив „Просвета-София”

АД

2017 г.
5. Информационни технологии В. Маринова

 

 „Даниела Убенова-

Даниела Биланска”

ЕТ

2017 г.
6. История и цивилизации Х. Матанов и колектив  

ИК „ Анубис”

ООД

2017 г.
7. География и икономика Р. Пенин и колектив

 

 

„ Булвест 2000”

ООД

2017 г.
8. Философия Л. Андреева и колектив  

ИК „ Анубис”

ООД

2017 г.
9. Биология и здравно образование Н. Цанова и колектив  

СД „ Педагог 6” –

Делев, Луизова

и с-ие

2017 г.
10. Физика и астрономия В. Иванов и колектив  

„ Просвета-София”

АД

2017 г.
11. Химия и опазване на околната среда С. Цаковски и колектив  

ИК „ Анубис”

ООД

2017 г.
12. Музика Л. Пейчева и колектив  

„ Просвета-София”

АД

2017 г.
13. Изобразително изкуство Б. Дамянов и колектив  

ИК „ Анубис”

ООД

2017 г.
Технологии и предприемачество В. Неделчева и колектив

 

 „ Просвета-София”

АД

2017 г.

ІХ клас

1. Български език Т. Бояджиев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
2. Литература Б. Богданов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
3. Френски език

„ Panorama“ 1

Ж. Жирарде и колектив ИК „ Колибри“ ООД 2001 – 2016
4. Руски език, ІІ ЧЕ „ Контакт. Наш адрес WWW.RU Ел. Корчагина и колектив „ Просвета – София” АД 2001 – 2016
5. Математика Ч. Лозанов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
6. Информатика П. Бърнев и колектив „Летера” ЕООД 2001 – 2016
7. История и цивилизация Д. Вачков и колектив ИК „ Анубис” ООД 2012 – 2016
8. География и икономика Р. Пенин и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2012 – 2016
9. Психология и логика В. Василев ИК „ Анубис” ООД 2002 – 2016
10. Биология и здравно образование Огн. Димитров и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2001 – 2016
11. Физика и астрономия Хр. Попов и колектив „ Просвета – София” АД 2001 – 2016
12. Химия и опазване на околната среда Г. Близнаков, Л. Боянова ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
13. Музика Ст. Георгиева и колектив „ Просвета – София” АД 2001 – 2016
14. Изобразително изкуство Др. Немцов и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2001 – 2016

Х клас

 1. Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
2. Литература, ЗП Кл. Протохристова и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
3. Френски език, ЗП, ІІ ЧЕ Ж. Жирарде и колектив ИК „ Колибри“ ООД 2001 – 2016
4. Руски език

„ Контакт.

Наш адрес WWW.RU“ ,ЗП, ІІ ЧЕ

Е. Корчагина и колектив „ Просвета – София” АД 2002 – 2016
5. Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
6. Информационни технологии, ЗП Коста Гъров и колектив Изкуства 2011
7. История и цивилизация, ЗП Хр. Мирчева, Г. Николова ИК „ Анубис” ООД 2012 – 2016
8. География и икономика, ЗП Р. Пенин и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2012 – 2016
9. Етика и право, ЗП И. Колев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
10. Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив „ Булвест 2000“ ООД 2001 – 2016
11. Физика и астрономия, ЗП Хр. Попов и колектив „ Просвета – София” АД 2001 – 2016
12. Химия и опазване на околната среда, ЗП Г. Близнаков, Л. Боянова ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016

ХІ клас

1. Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
2. Литература, ЗП В. Стефанов, Ал. Панов ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
3. Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
4. История и цивилизация, ЗП В. Мутафчиева и колектив ИК „ Анубис” ООД 2012 – 2016
5. Философия, ЗП И. Колев, Р Пожарлиев ИК „ Анубис” ООД 2001 – 2016
6. Физика и астрономия, ЗП Христо Попов и колектив „ Просвета – София” АД 2002 – 2016

ХІІ клас

1. Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив ИК „ Анубис” ООД 2002 – 2016
2. Литература, ЗП В. Стефанов, Ал. Панов ИК „ Анубис” ООД 2002 – 2016
3. Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив ИК „ Анубис” ООД 2005 – 2016
4. Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив „ Просвета – София” АД 2008 – 2016

ВАЖНО!!!

Учебниците за ИУЧ/ ЗИП, ще бъдат уточнени с преподавателите в началото на учебната година

Share