Ученически съвет през учебната 2017/ 2018 година

 ***

22- април – ден на планетата Земя

За отбелязване деня на планетата Земя взеха активно участие учениците от Vа, Vб, VІІІ, ХІа и ХІ б клас. Подготвена бе презентация, табло, на всеки клас бе зададен въпрос свързан с деня на Земята, а наградата бе изработена картичка от учениците, засяха се дръвчета в двора на училището

 ***

ПРОЛЕТНО ПАРТИ

Пролетното парти тази учебна година премина с много игри и забавления.

 ***

На 22.12.2017 година ученическият съвет организира различни дейности, по случай последният учебен ден от 2017 година. Раздадени бяха пожелания, с активното участие на учениците от втори клас. На всеки клас бяха зададени гатанки, а отговорилите правилно получиха картичка изработена от учениците от СИП технологии. Организиран бе конкурс за най- весела новогодишна снимка, която се заснемаше от Адиле Качангар в кът подготвен от учениците от ИУЧ изобразително изкуство.Взеха активно участие ученици от всички класове. Класираните на първите три места получиха своите грамоти и награди на организираното тържество от комисията по тържествата. На тържеството се проведе и организираната от УС томбола.

***

Световният ден на футбола, 10 декември, бе отбелязан със състезание между класовете.

На класираните на първите три места, в двете състезателни групи- за ученици от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас, бяха раздадени награди. Излъчени бяха и най- добър вратар и изпълнител на дузпи.

 ***

 01 декември – СВЕТОВЕН ДЕН за борба със СПИН

Отново бяха раздадени символите на деня и представена презентация по темата.

 ***

Отбелязване на международната седмица “ Анти- тормоз“ в периода от 13.11 до 17.11.2017 година

Членове на Ученическия съвет закичиха учениците със символ на търпението.

Подготвена бе и представена от Хаиридин Сакали презентация по темата.

 ***

14.11.2017 година – СВЕТОВЕН ДЕН за борба с диабета

Световният ден бе отбелязан като се представи презентация по темата, раздадени бяха символи, имаше разговор с медицинското лице в училище за измерване на глюкозата.

Share