Ученически съвет през учебната 2017/ 2018 година

 ***

Световният ден на футбола, 10 декември, бе отбелязан със състезание между класовете.

На класираните на първите три места, в двете състезателни групи- за ученици от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас, бяха раздадени награди. Излъчени бяха и най- добър вратар и изпълнител на дузпи.

 ***

 01 декември – СВЕТОВЕН ДЕН за борба със СПИН

Отново бяха раздадени символите на деня и представена презентация по темата.

 ***

Отбелязване на международната седмица “ Анти- тормоз“ в периода от 13.11 до 17.11.2017 година

Членове на Ученическия съвет закичиха учениците със символ на търпението.

Подготвена бе и представена от Хаиридин Сакали презентация по темата.

 ***

14.11.2017 година – СВЕТОВЕН ДЕН за борба с диабета

Световният ден бе отбелязан като се представи презентация по темата, раздадени бяха символи, имаше разговор с медицинското лице в училище за измерване на глюкозата.

Share