Ученическият съвет през учебната 2018/ 2019 година

13.01- ДЕН НА БЪЛГАРСКОТО КИНО

Ученическият съвет обяви конкурс за ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО. Участниците представиха своите творби пред учениците от ІV и VІ клас.

***

В празничния петък (21.12.2018 г.), веселите елфчета и прекрасните ученици от Ученическия съвет, направиха деня изключително интересен, като освен с песни и усмивки, се раздадоха много пожелания, играха на интересна, логическа игра, в която се отговаряха на развлекателни въпроси. Да не забравяме за новогодишните награди, предоставени от учителите – Ваучери за шестици, които бяха получавани при даване на правилен отговор на въпрос, задаван от представителите на съвета.

Директорът връчи наградите на победителите от обявените конкурси – „Най-добре украсена стая“ и „Най-весела новогодишна снимка на класа“ от МО на учителите от начален етап и Ученическият съвет.

***

Ученическият съвет отбеляза ХЕЛОУИН

Галерия тук