Ученически съвет

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%81

Състав на ученическия съвет  

за учебната 2017/2018 година

Председател – Хаиридин Сакали от ХІ „б“ клас

Заместник председател – Айсел Пенд от Х „а“ клас

Секретар – Фатме Иса от Х „а“ клас

Пиар – Юсеин Шабу от Х „а“ клас

Касиер – Зейнеп Джугдан от ХІ „б“ клас

Дейности тук:

 

***

Състав на ученическия съвет  

за учебната 2016/2017 година

Председател – Емел Капанък от ХІ „б“ клас

Заместник председател – Айше Джугдан от ХІ „а“ клас

Секретар – Фатме Черкез от ХІ „б“ клас

Пиар – Хаиридин Сакали от ІХ „а“ клас

Касиер – Орхан Даракчи от ХІ „а“ клас

Извършени дейности

Share