Финансов отчет

***************

Отчет към 31.12.2015 г.- 1 стр.Отчет към 31.12.2015 г.- 2 стр.(1)

***************

Отчет към 30.09.2015г. - 1 стр. Отчет към 30.09.2015г. - 2 стр.

***************

Отчет към 30.06.2015 г-1 Отчет към 30.06.2015 г-2

***************

Отчет до 31.03.2015 г._001 Отчет до 31.03.2015 г._002

***************

Отчет фин 2014_001Отчет фин 2014_002

Отчет до 30.09.2014 година_001Отчет до 30.09.2014 година_002

 

 

Фин. отчет към 30.06.2014 година_001Фин. отчет към 30.06.2014 година_002

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ЗА  I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

 НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. БРЕЗНИЦА

Отчет І трим. 2014 г._001Отчет І трим. 2014 г._002

***

 

 

 

 

 

 

Share

Вашият коментар