Химия и ООС

 Учебната 2015/2016 година

В олимпиадата участваха 9 ученици.

Класирани за областен кръг няма.

*************************

Учебната 2014/2015 година

В олимпиадата участваха 24 ученици.

Класиран за областен кръг – Хаиридин Баки Сакали.

Резултати от областен кръг:

обл.кръг-ХООС

*************************

Учебната 2013/2014 година

В олимпиадата участваха 24 ученици.

Класирани за областен кръг няма.

*************************

Учебната 2012/2013 година

В олимпиадата участваха 31 ученици.

Класирани за областен кръг:   

       1. Алиме  Исмаил  Джамадан – VІІ клас.

       2. Фатме  Ибрахим  Черкез– VІІ клас.

       3. Емел  Хюсеин  Капанък– VІІ клас

 

Резултати от областен кръг – Rezultati -HOOS -13_2

 

Share

Вашият коментар