08.11.2017 г. – конкурс за четене на книга

  КОНКУРС

 „Насърчаване на четенето“, „ Моята книга! Книга на годината“ се проведе на 08.11.2017 година.

Учениците от І до ІV клас взеха активно участие.

Имаше представители и в другите два модула.

Ето и наградените:

Share