2013/2014 учебна година

На тържеството присъстваха кметът на община Гоце Делчев, кметът на село Брезница, настоящи директори на училища в общината, голям брой бивши директори, учители, възпитаници и жители на селото. Получихме поздравителни адреси от:
Владимир Москов, Кмет на община Гоце Делчев
Катерина Янева, Директор на Първо ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев
М. Халачева, Директор на Трето ОУ „ Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев
Елка Божикова, Директор на ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
От Директора и колектива на ОУ „Петър Берон“, с.Лъжница
От педагогическия колектив на ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Корница
Гл. ас. д-р Иса Иса Хаджиали, бивш учител в училището
Людмила Дерменджиева, бивш учител в училището
Петкана Николова Карамихалева, бивш секретар на читалището в с.Брезница.

Галерия тук

Олимпиади се проведоха по физика, математика, история и цивилизация, български език, информационни технологии, химия и опазване на околната среда, английски език, биология и здравно образование. Учениците от ІV клас взеха участие в състезанието „Знам и мога”. През тази учебна година са класирани ученици за областен кръг по математика – Адиле Исмаил Качангар – VІ клас, информационни технологии – Адиле Юсуф Шабу – ІХ клас (Интернет приложения –Животни ), Алиме Исмаил Джемадан – VІІІ клас ( Мултимедия – Животът на един мечтател ), Юсеин Юсуф Шабу и Саид Мехмед Мерсимов – VІ клас ( Мултимедия – Представи си … ), биология и здравно образование – Алиме Исмаил Джемадан – VІІІ клис и Иса Мехмед Кади – ХІІ клас, „Знам и мога“ – Фатме Саид Капанък – ІV клас. Юсеин Юсуф Шабу и Саид Мехмед Мерсимов от VІ клас бяха предложени за участие в национален кръг.

Учениците взеха участие и в други състезания като:
1. Коледното математическо състезание.
2. Участие в конкурса на европейска тематика за област Благоевград обявен от евродепутата Мария Габриел.
3. Четвърти конкурс за млади изпълнители „Звезди в Радиото“ – 2014 г. под ръководството на г-н Исмаил Даракчи. НАГРАДА НА НХГ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” БЛАГОЕВГРАД ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПОЛУЧИ Айсел Исмаил Пенд – с. Брезница, общ. Гоце Делчев, VІ клас. НАГРАДА НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПОЛУЧИ Салие Мустафа Кальор – с. Брезница, общ. Гоце Делчев, VІ клас
4. Участие в областен и националния кръг на състезанието по информационни технологии IT Знайко+. За национален кръг са класирани Благой Георгиев Спасов и Адиле Исмаил Качангар от VІ клас.
5. Участие в математическо състезание „Европейско Кенгуру“
6. Участие във Великденското математическо състезание.
7. Участие в Национален ученически празник „За хляба наш …“ със рисунки и презентация. Поощрителна награда за рисунка получи Асине Шабан Молла.
8. Участие от Юсеин Сакали в конкурса „Човекът – свободен и независим“ организиран от Общински съвет по наркотични вещества Благоевград.
9. Участие в първи фестивал на детското и ученическото творчество „ Пролет в Неврокоп“ в град Гоце Делчев. Училището представиха Салие Мустафа Кальор – VІ клас, Умея Кадир Капанък – VІ клас, Фатме Хюсеин Буковян – VІІІ клас, Денис Саид Иброш – Х клас, Ахмед Ахмед Буковян – Х клас, Исмаил Ибрахим Хаджи – ХІІ клас.
10. Групата по Хореография представи танцът „Няма хоро“ и „Тропанското“ на Национален конкурс по фолклорни танци в НДК, зала 3, гр. София. Спечелено ІІ място.
11. Състезание по ХООС и математика проведено от Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Участниците по математика са 8, а по ХООС – 12 на брой.
12. V регионално състезание гр.Гоце Делчев.
13. Учениците от ХІІ клас участваха в проекта „Моето първо работно място”.
Участие във вътрешноучилищни конкурси, състезания и викторини на тема „22 април Ден на планетата Земя”, състезание „ Лъвски скок ” посветено на В. Левски с учениците от IV клас.
Радиопредаване за отбелязване на 138 годишнината от Априлското въстание, на тема „Природа и устойчиво развитие” във връзка със списание „Природа” – 120 години от създаването му, за седмицата на ненасилието в училище от 01.11 до 19.11.2013 година. Презентации във връзка с деня на Европа 09. 05. 2014 г., на тема „Аз и околната среда”, „Природата на планетата”, „ Замърсяване на околната среда”, на тема „Зеленото злато на България”, почитане паметта на Ботев и загиналите за свободата на родината – 02 06.2014 г.
Участие във вътрешноучилищни турнири по футбол, тенис на маса и волейбол момичета.

През учебната година, за да повишат своята квалификация педагогическите специалисти посетиха различни проекти, курсове и семинари:
• Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР – Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците;- Педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други.
• Проект на тема „Моето първо работно място” за учениците от 12 клас.
• Проект „Усъвършенстване системата за инспектиране на образованието” – оценяване на учителите по български език и литература.
• Проекти за анализ и оценяване постиженията на учениците по математика. Модул 3 „ Комуникативна математическа грамотност“. Модул 4 „Анализ и оценяване на знанията“
• Teaching Vocabulary: Tips and Tricks
• Vivre nos villes an Europe Marseille
• Мултимедиен подход за ефективно преподаване на образование за развитие.
• Използването на урочните рубрики в преподаването по литература съобразно индивидуалните особености на учениците
• Съвременни образователни технологии за формиране на функционална грамотност у учениците чрез урока по Български език и литература
• Формиране на ключови компетентности по природни науки в интерактивна образователна среда
• „Технологично подпомогнато обучение”
• „Интернет технологии в обучението“
• „Европейско финансиране в сферата на образованието през новия програмен период 2014 – 2020 г.”
• Разработване на дидактически материали. Работа с Excel
• Разработване на мултимедийни уроци с Prezi
• Семинар за психолози, педагогически съветници, учители и членове в УКБППМН година, организиран от ОКБППМН – Гоце Делчев на Тема ”Подобряване връзката между училище и семейството. Превенция на отпадане от училище и работа с деца в риск. Превенция на употреба на наркотични вещества – разпознаване и контрол”
• Семинар на тема „ Съвременни образователни технологии за формиране на функционалната грамотност у учениците“.

През учебната година професионалноквалификационна степен придобиха 9 учители: V ПКС – един, ІV ПКС – трима, ІІІ ПКС – един, ІІ ПКС – трима, І ПКС – един.

Share