2014/2015 учебна година

Учениците взеха участие в много олимпиади, състезания и конкурси:
1. Математически турнир „ Иван Салабашев“ – Зейнеб Хаджи от ІІ клас – І място.
2. Коледно математическо състезание – Зейнеб Хаджи от ІІ клас – 8 място, Адиле Качангар VІІ клас – 8 място, Кенан Бабеч от ХІІ клас – 8 място.
3. Национален ученически конкурс за еко-табела от кампанията „ Зелена вселена“ – почетна грамота получи Айше Шабан Иса от VІІ клас и участие в селектирана изложба на проекта.
4. Национален конкурс на малките философи „ Малкият принц“ – Зейнеб Хаджи от ІІ клас.
5. Конкурс за ученици на тема „ Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи.“ – Алиме Джемадан – ІХ клас.
6. IT Знайко Адиле Исмаил Качангар – VІІ клас.
7. Състезание по химия организирано от Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“ – ученици от ХІ и ХІІ клас.
8. Състезание по химия и математика организирано от химикотехнологичен и металургичен университет – София – ученици от ХІ и ХІІ клас .
9. Математическо състезание „Европейско кенгуру” – Зейнеб Хаджи от ІІ клас – 3 място, Мехмед Капанък от ІІІ клас – 5 място, Адиле Качангар от VІІ клас – 2 място
10. Състезание „ Творчество, технологии, предприемачество“ – Саид Мехмед Мерсимов от VІІ клас – класиран в топ 10 Мултимедия.
11. „ Звезди в радиото – 2015“ – Фатме Реджеп Кальор от V клас – І място – песен продуцирана от БНР- Радио Благоевград, Диплом и професионален звукозапис в Музикално- продуценски комплекс на Радио Благоевград
12. Национален ученически конкурс за ученическа разработка ( ІХ – ХІІ клас) „ Национален парк „ Рила“ – познат и непознат“ – Адиле Юсуф Шабу от Х клас – диплом-поощрение.
13. ХVІ пролетен семинар на Фондация Българска Памет в град Варна – Емел Хюсеин Капанък от ІХ клас, Адиле Юсуф Шабу и Сане Ахмед Косин от Х клас.
14. Поклонение на българското военно гробище в Ново село, Македония и тържествено честване на Деня на храбростта 6 май – организирано от Фондация Българска Памет – Адиле Юсуф Шабу и Невсе Юмер Бекташ от Х клас, Юсуф Иса Хаджиали от ХІІ клас.
15. Великденско математическо състезание – Хюсеин Даракчи от ІІ клас – 9 място.
16. Общински кръг на олимпиада по математика, английски език, знам и мога, физика, история и цивилизация, информационни технологии, български език и литература, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.
17. Областен кръг на олимпиадата по информационнни технологии – Адиле Исмаил Качангар и Фатме Сахит Иса от VІІ клас (Мултимедия –Моят малък свят), Мехмед Иса Мерсим и Юсеин Юсуф Шабу от VІІ клас (Мултимедия – Нов свят ).
18. Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование – Хаиридин Баки Сакали от VІІІ клас.
19. Областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда – Хаиридин Баки Сакали от VІІІ клас.
Бяха проведени и вътрешноучилищни конкурси, състезания и турнири за 22 април – „ Ден на планетата Земя, Денят Пи, турнири по футбол, волейбол, шахмат, тенис на маса, състезание по колоездене за ученици V-VІІІ клас момчета, състезание с велосипеди с учениците от III клас, конкурс за есе на тема „ Имаме ли нужда от народни будители днес?”

През учебната година, за да повишат своята квалификация педагогическите специалисти посетиха различни проекти, курсове и семинари:
1. Разработване на система от практико-приложни задачи за формиране на ключови компетентности по математика.
2. Контролна дейност на директора и помощник – директора – актуални аспекти.
3. Водене и съхраняване на училищна документация.
4. Анализ на опасности, които могат да възникнат по време на учебния процес. Подготовка за действиа на деца, ученици и учители в условия на кризи, бедствия и аварии.
5. Регистър на обществени поръчки.
6. Структура урока русского языка как иностранного. Типы уроков. План урока. Формы проверки выполненной работы.
7. Методология на разработване и прилагане на съвременни учебно-методически ресурси в обучението по български език и литература.
8. Разработване на приложения за мобилни устройства. Работа с APP.
9. Методически насоки за работа с интерактивна дъска.
10. Формиране на работна заплата. Вътрешни правила за работна заплата.
11. Трудови злополуки. Рискове и осигуряване на безопасни работни места в учебно заведение.
12. Портфолиото-съвременна образователна технология.
13. Методическа работна среща
14. Организиране на образователен процес и прилагане на съвременни технологии в обучението по чужд език – подкрепа на млади специалисти.
15. Модернизация на образователния процес 1-4 клас.
16. Интегративни взаимодействия в образователния процес.
17. Разработване и подбор на тестови задачи в обучението по български език и литература. 18. VBA (VISUAL BASIC APPLICATION) за разработване на образователни ресурси.
19. Здравословни и безопасни условия на труд.
20. НВО в ІV клас и необхадзимите промени в учебните програми за ЗП в начален етап.
21. Съдържание, организация и документация на целодневното обучение.
22. Новите Оперативни програми и възможности за финансиране на проекти с евросредства през 2015 година.
23. „Учене през целия живот” LLL- HUB.
24. Иновационни технологии и обучение в НПГ „ Димитър Талев“.
25. Добри практики при подготовката на учениците за външни оценявания по чужд език. 26. „Електронна система „ФЕНИКС“ за провеждане цялостен учебен процес в училище“.
27. ,,Интерактивни методи и приложението им в обучението“.
28. ,,Самоподготовката в I клас в условията на целодневно обучение и някои възможности за конструктивно съревнование и толерантно взаимодействие“.
29. Проведен разговор на тема ,, Ръка за ръка- родител, учител, възпитател“.
През настоящата учебна година професионалноквалификационна степен придобиха двама учители (ІІІ ПКС ).

Share