2015/2016 учебна година

През учебната 2015/2016 година в училището ни се обучават 410 ученици. Педагогическият персонал е 43 на брой, непедагогическият персонал е 10 на брой.

Олимпиади се проведоха по математика, информационни технологии, биология и здравно образование, история и цивилизация, физика, български език и литература, химия и опазване на околната среда,. Учениците от ІV клас взеха участие в състезанието „Знам и мога”.  През тази учебна година са класирани ученици за областен кръг по информационни технологии с 6 проекта: „ Последиците от вредните храни“ – Зайде Ахмед Буковян и Екатерина Димитрова Коджабашева от VІІ клас, „ Как влияе спорта върху здравето на ученика“ – Зайнеп Ариф Мустафа и Ибрахим Ахмед  Грошар от VІІ клас, „ Защитените животни в Пирин планина“ – Исмаил Мехмед Хаджи и Ахмед Исмаил Камбач от VІІ клас, „ Женственост и мъжественост“ – Юсеин Юсуф Шабу и  Мехмед Иса Мерсим от VІІІ клас, „ Фатме Кальор- Излел е дельо хайдутин“ – Адиле Исмаил Качангар и Фатме Сахит Иса от VІІІ клас, „ Интересни факти за египетските пирамиди“ – Адиле Юсуф Шабу от ХІ клас. За областен кръг в Знам и мога са класирани Зейнул Зейнул Хаджи и Мехмед Саид Капанък от ІV клас. За областен кръг по биология и здравно образование е класиран Сануш Шабан Даракчи от VІІІ клас.

Учениците взеха участие и в други състезания като:

1.Математически турнир „ Иван Салабашев“- Зейнеб Хаджи – ІІІ място.

 1. Коледно математическо състезание- Мехмед Капанък – І място.
 2. Европейско кенгуру- Мехмед Капанък – ІІ място.
 3. Великденско математическо състезание- Зейнеб Хаджи – І място.
 4. Национално състезание “ Технологии, творчество, предприемачество“- Адиле Качангар– ІІІ място, Гюлферин Ходжа-техническа сложност.
 5. „Купата на Coca-Cola 2016“ – Районен турнир зона „Благоевград“- ІІІ място.
 6. Регионален турнир по футбол за средношколци, с. Гърмен- І място.
 7. Общински турнир по футбол гр. Гоце Делчев- І място.
 8. Шестия конкурс „Звезди в Радиото“- Мустафа Мустафа Черкез -специалните награди в раздел „Фолклор“ на БНР-Радио Благоевград.
 9. Участие в гала-концерта на победителите в Шестия конкурс „Звезди в Радиото“- Фатме Реджеп Кальор.
 10. ХVІІ пролетен семинар на Фондация Българска Памет в град Варна,
 11. Поклонение на българското военно гробище в Ново село, Македония и тържествено честване на Деня на храбростта 6 май – организирано от Фондация Българска Памет.
 12. XVIІI Национален ученически празник „За хляба наш…”.
 13. 1000 стипендии.
 14. Конкурсът по превенция на наркоманиите в две теми „ Моят любим национален герой“ и „ Човекът – свободен и независим“.
 15. VІ ученически конкурс-есе 2016 г. „ Химия. Материали. Металургия“.

 Отбелязани са  Европейската седмица на програмирането с табло, международният ден за безопасен интернет с изготвена презентация,  Часът на Земята – 19 март 2016 година с информация представена по училищния радиовъзел,  Денят на европейските езици чрез табла и есета, Вси светии, международният ден за борба срещу СПИН – изготвени са презентации от учениците и радио програма по темата. В междучасията е представена презентации по повод годишнината от обесването на Васил Левски. Отбелязан е Националният празник на Република България – подготвен е рецитал. По случай 2-ри юни и годишнината от гибелта на Христо Ботев, часовете по история са били посветени на подвига на Христо Ботев и неговата чета. 24 май – Ден на славянската писменост и българската култура. За деня на Франкофонията са изготвени табла от ученици. Учениците от Х „б“ клас са извършили дейности свързани със световния ден за борба с диабета, световния ден на футбола, международния ден на прегръдката, патронен празник на училището.

Бяха проведени и вътрешноучилищни конкурси, състезания и турнири за 22 април – експонати, рисунки, презентации и есета, Ден на народните будители – експонати и рисунки, турнири по футбол, волейбол, шахмат, тенис на маса, състезание по колоездене. Проведен е конкурс „ Най-красивата тетрадка“, проведено патриотично междучасие „Лъвски скок“, състезание под наслов „Аз пиша красиво под диктовка“, с четвъртите класове е проведено състезание за най-изразително четене,

През учебната година, за да повишат своята квалификация педагогическите специалисти посетиха различни проекти, курсове и семинари:

 1. Теми от кодекс на труда, ЗЗБУТ, Наредба № 12, 13 и други.
 2. Дейности по проект “ Разруши мълчанието – кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие и насилие основано на полов признак“.
 3. Формиране и развитие на предприемачески компетентности в начален етап на училищното образование чрез програми на Джуниър Ачийвмънт България.
 4. Възстановяване на рецептивния контекст на българската литературна класика.
 5. Актуализиране на методическата подготовка на учителите по чужд език посредством демонстрация на иновативни интерактивни технологии в реални учебни условия.
 6. Национална стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Съвременни подходи за мотивиране на учениците в процеса на обучение.
 7. Създаване на онлайн уроци с Office mix.
 8. Мултимедийни проекти. Практически насоки за разработване и приложение в практиката.
 9. Използване на софтуерни приложения и уеб-базирани ресурси в обучението по математика.
 10. Интерактивни методи и техники за групова работа в обучението по ОНГО.
 11. Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес. От домашен бит и техника към технологии и предприемачество.
 12. Нововъведения в управлението на образователните институции. Училищно лидерство и екипна организация на работа в училище.
 13. Национален учителски събор в гр. София.
 14. Алтернативни и иновативни образователни и организационни модели на бъдещето в 21-ви век.
 15. Нововъведение в управлението на училището: управление чрез култура и преобразуващо лидерство.
 16. Светът на Холокоста.
 17. Инструкция за провеждане на целодневна организация на учебния ден.
 18. Игрите могат да бъдат опасни.
 19. За здравословното хранене- това което трябва да знаят възпитателите.

 През настоящата учебна година професионалноквалификационна степен придобиха трима учители: един –  ІІ ПКС, един – V ПКС, един –  ІV ПКС.

Share