2016/ 2017 учебна година

През учебната 2016/2017 година в училището ни се обучават 407 ученици. Педагогическият персонал е 41 на брой, непедагогическият персонал е 10 на брой.

Олимпиади се проведоха по математика, информационни технологии, география и икономика, физика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Учениците от ІV клас взеха участие в състезанието „Знам и мога”.  През тази учебна година са класирани ученици за областен кръг по информационни технологии с 3 проекта: Накъде вървим?! Докъде ще стигнем?! – Адиле Исмаил Качангар от ІХ клас, „ Небесните тела в Космоса” – Самира Арифат Пенд от V клас и Исмаил Исмаил Иброш от V клас, „ Живота в моето училище” – Найле Саид Буковян от V клас и Иса Иса Мерсим от V клас. За областен кръг в Знам и мога са класирани Сибушка Мустафа Заим от ІV а и Зейнеб Шабан Хаджи от ІV б.

Учениците взеха участие и в други състезания като:

 1. Коледно математическо състезание.
 2. Математически турнир „ Иван Салабашев“, на който Зейнеб Хаджи спечели І място.
 3. Конкурс за 1-ви ноември- Ден на народните будители на тема „ Аз обичам България“
 4. Състезание по математика, организирано от ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград
 5. Състезание по биология и здравно образование, организирано от ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград
 6. Конкурс „ На учителя с любов“
 7. Национално състезание по „ Технологии, творчество, предприемачество“
 8. Х пролетен семинар на Фондация Българска Памет в град Варна
 9. Поклонение на българското военно гробище в Ново село, Македония и тържествено честване на Деня на храбростта 6 май – организирано от Фондация Българска Памет
 10. Общински турнир по футбол гр. Гоце Делчев с отбор от VІІІ до Х клас и отбор от ХІ до ХІІ клас
 11. Щафета ,, Предай нататък“ в град Гоце Делчев

Участие във вътрешноучилищни конкурси и състезания на тема „22 април Ден на планетата Земя”. Отбелязани са още 1 ноември – Ден на народните будители с табло, изложба, беседи в час на класа; 10 декември – Световен ден на футбола – организирано и проведено от ученическия съвет; деня на медицинската физика; „ Денят на народните будители”, „ Ден на европейските езици”, „ Вси светии” – ученици от различни класове са изготвили табла, по информационната мрежа на училището бе прочетено слово посветено на делото на будителите, проведени дискусии на тема „ Защо е важно да учим чужди езици?”, направени са есета на тема „ Забавни сведения и факти за Англия, Русия и Франция”; 1 март „ Баба Марта”, 8 март- международен ден на жената, 21 март- международен ден срещу расовата дискриминация, 1 април- Ден на хумора и шегата; 12април- Ден на авиацията и космонавтиката; 23 април –Ден на книгата и авторското право; 22 април- Ден на планетата Земя, 1 май- Ден на труда; 15 май-  международен ден на семейството; 24 май- Ден на учителите, учените, просветните и културните дейци, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Патронен празник на училището, 1 юни- „ Международен ден на децата”; 2 юни –„ Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България” и 4 юни- „ Световен ден в защита на децата, жертви на агресията”; 25 март – ден на търпението- изработени са плакати, по радио-възела е представена информация относно деня на търпението, подготвена бе презентация, членове на Ученическия съвет закичиха учениците със символ на търпението; 19 февруари – годишнина от обесването на Васил Левски. Прочетено бяха по училищния радиовъзел факти и събития от живота на Дякона, успоредно с това в големите междучасия е показана презентация за живота  и делото на Левски; 3 март се навършиха 139 г. от Освобождението на България от турско владичество, тази светла дата в българската история, бе отбелязана подобаващо в двора на училището с богата литературно – музикална програма; 1 юни – Ден на детето е отбелязан чрез училищния радиовъзел с интересна беседа и представена презентация в едно от междучасията; юни – почитане паметта на Ботев, чрез училищния радиовъзел с интересна беседа.

Проведени са тържества послучай откриването на учебната година, патронният празник на училището и 24 май за изпращане на абитуриентите от випуск 2017 година. За откриването бе подготвена кратка литературно-музикална програма. За подготовката и отбелязването взеха комисията по тържествата, МО на началните учители, МО на класните ръководители, МО по техническите дисциплини.

По въпроса с противодействието на тормоза и насилието в училището се проведе в часа на класа, под ръководството на класните ръководители на учениците, анкета за взаимоотношенията в класа: рейтингова скала за учениците- Форма Б ( Пл. Калчев. Тормозът от връстниците в училище. Метод за оценка С; 2015).

На учениците е предложен въпросник, под ръководството на класните ръководители, отнасящ се до проблемите с наркотичните вещества. Въпросите са подготвени от г- н Даракчи и г- н Зинков. Обобщени са от г- н Даракчи.

Проведена е среща разговор на 05.05.2017 г.,  с началника на РУО в София г-жа Кастрева, началника на РУО в Благоевград г-н Златанов, г-жа Лазарова – директор на Втора английска езикова гимназия. Обсъдена е идеята за партньорство с учебно заведение от София.

През тази учебна година бе учреден ученически съвет в училище, които отбелязаха нова година и деня на влюбените, като раздаваха на учениците пожелания и сърца, за деня на търпението закичиха учениците със символ на търпението. Организираха отбелязването на световния ден на футбола и пролетно парти.

През учебната година, за да повишат своята квалификация педагогическите специалисти посетиха различни проекти, курсове и семинари:

 1. Планиране, организация и контрол на обучението по БДП
 2. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП
 3. Методика на обучението по БДП 1-4 клас
 4. Методика на обучението по БДП 5-8 клас
 5. Специфични умения за работа в комисии по БДП
 6. Портфолио на директора
 7. Директорът мениджър, лидер. Надграждане на управленски умения
 8. Нова учебна документация ( в 5. кл. През 2016/17 г.) Съвременни иновационни технологии.
 9. Информационни и комуникационни технологии в помощ на обучението.
 10. Добри практики в обучението по чужди езици.
 11. Приобщаващо образование.
 12. Квалификация на педагогическите специалисти и ЗПУО.

13.Контролна дейност на ЗДУД- традиции и иновации.

 1. Организация на учебния час и методи на преподаване по втори чужд език- руски
 2. Проектно базирано обучение по БЕЛ

16.Професионално портфолио-инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя.

 1. Облачни технологии в образованието.

Придобити ПКС: един преподавател- ІІ ПКС, един преподавател- ІІІ ПКС.

Share