2017/ 2018 учебна година

През учебната 2017/2018 година в училището ни се обучават 400 ученици. Педагогическият персонал е 41 на брой, непедагогическият персонал е 9 на брой.

Олимпиади се проведоха по математика, информационни технологии, физика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература. Учениците от ІV клас взеха участие в състезанието „ Знам и мога”.  През тази учебна година са класирани ученици за областен кръг по информационни технологии с 5 проекта: „ Брезнишки фолклор“ – Адиле Качангар от Х клас, „ Електрически заряди. Електрически ток“- Хюсеин Джугдан и Ибрахим Молла от VІІ клас, „ Многоклетъчни организми“ – Уруч Молла и Фатме Иса от VІІ клас,  „ Континентална разходка“ – Исмаил Качангар от VІІ клас и Исмаил Иброш от VІ клас, „ Чудесата на България“ – Ариф Мерсим  от VІІ клас и Шабан Дългъч  от VІ кклас.

Учениците взеха участие и в други състезания като:

 1. 1-ви ноември- Ден на народните будители на тема „ И днес съм горд, че съм българин“.
 2. Есенни ученически спортни игри гр. Гоце Делчев- отборът на V-VІІ клас спечели І място, отборът на VІІІ-Х клас спечели ІІ място, отборът на ХІ-ХІІ клас спечели ІІІ място.
 3. „ Рисувам за децата на Европа“.
 4. „ Градъ търси талант“ организирано от УП на НПГ „ Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев- Фатме Кальор спечели наградата „ Любимец на журито”.
 5. Участие в обучение на тема „Младите хора – нова вълна предприемачи на 21-ви век“ от фондация Българска памет.
 6. Състезание по математика, организирано от ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград.
 7. Състезание по биология и здравно образование, организирано от ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград.
 8. Състезание по химия и опазване на околната среда, организирано от ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград.
 9. Състезание по български език и литература, организирано от ЮЗУ „ Неофит Рилски“, гр. Благоевград.
 10. Участие в Пролетен семинар на Фондация Българска Памет
 11. Единадесети национален конкурс „ Пролет върху листа“- Исмаил Иброш спечели грамота за участие в изложба.
 12. Национални конкурсите за рисунка: „ Моите детски мечти“, „ Пролет върху листа“.
 13. Конкурс за рисунка „ Моят любим национален герой“.
 14. Общински конкурс за рисунка „ С очите си видях бедата“.

Участие във вътрешноучилищни конкурси, състезания и турнири:

 1. „ Насърчаване на четенето“, „ Моята книга! Книга на годината“ 2017-2018 учебна година.
 2. 1 ноември – Ден на народните будители – проекти, табла, рисунки.
 3. 22 април – проекти, табла, рисунки, презентации и есета.
 4. Конкурс та тема „ 24 май- реклама“.
 5. Турнир по футбол момчета и момичета разделено на възрастови групи.
 6. Турнир по шах.
 7. Турнир по тенис на маса на възрастови групи.
 8. Състезание с ролери V-VІІ клас.

Отбелязани са:

 • 4 октомври– Световният ден за защита на животните. Презентация по темата, информация по училищната уредба, изготвени са и табла.
 • 4 октомври- Денят на информационното общество. В училището е отбелязан чрез   информация по училищната уредба  и състезание с представители от ІХ до ХІІ клас.
 • 24 януари- Европейският ден на здравословното хранене. На учениците от І клас до ІV клас и от V до XII клас  са представени презентации, учениците от V и VІ клас са представили здравословни храни приготвени от тях, на всички ученици са раздадени мандарини, за да бъдат подтикнати към здравословно хранене,  подходящи табла са изготвени от ученици от VІІ-ми и VІІІ-ми клас.
 • 4 февруари- Световният ден за борба с рака е отбелязан с презентация и табло.
 • 6 февруари- Международен ден за безопасен интернет. Ученици от Х клас са запознали с темата учениците от І до ІV клас, чрез подходящи игри.
 • 19 февруари – годишнина от обесването на Васил Левски. Прочетени са по училищния радиовъзел факти и събития от живота на Дякона, презентация за живота  и делото на Левски.
 • 3 март- 140 г. от Освобождението на България от турско владичество. Литературно-музикалната програма е представена във фоайето на училището.
 • 14 март- Световният ден на реките. Представен чрез рисунки и проект „ Импровизация на река и природата около нея“.
 • 21 март- международен ден срещу расовата дискриминация.
 • 22 март- Ден на водата. Учениците представиха свои презентации и рисунки.
 • 24 март- Часът на ЗемятаУчениците  в училище са запознати с подходяща информация.22 април- Международния  ден на планетата Земя. Представени са от учениците много добри презентации, есета, рисунки, проекти, за които някои от тях получиха награди и грамоти. По традиция и тази година на 22 април учениците участваха в оформянето и озеленяването на училищния двор.
 • 14 април- Международен ден на космонавтиката и авиацията.
 • 23 април –Ден на книгата и авторското право.
 • 11 май– Ден на славянската писменост. Мероприятието включваше табло с най-добри рисунки на тема ,,Розите на България”, представени бяха стихове от най-малките на тема ,,Родолюбие”, програмата завърши с най-дългото българско хоро. Проведено по инициатива на МОН.
 • 22 май- Международният ден на биологичното разнообразие, бе отбелязан с подходящи табла изготвени от учениците.
 • 22 май- патронният празник на училището. Проведено на двора на училището, пред ученици, учители, гости и родители с песни и танци, стихове и спортни мероприятия.
 • 24 май- тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 2018. Директорът на училището награди отличниците на випуска, както и изявилите се ученици на олимпиади и турнири.
 • 31 май– Международен ден без тютюнопушене. Отбелязан чрез презентации и табла изготвени от учениците.
 • 1 юни – Ден на детето. Отбелязан по училищния радиовъзел с интересна беседа, табло с най-добри рисунки по темата.
 • 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.
 • 4 юни-  Световен ден в защита на децата, жертви на агресията.
 • 5 юни-  Световен ден на околната  среда  представен чрез подходящи табла.
 • 2 юни – почитане паметта на Ботев. Отбелязан по училищния радиовъзел с интересна беседа.
 • 22 юни- връчване на дипломите на Випуск 2018. Отличниците получиха грамота, плакет и златно перо.

През тази учебна година ученическият съвет в училище отбелязаха:

 • 14 ноември- Световният ден на диабета като представиха презентация по темата, раздадоха символи, имаше разговор с медицинското лице в училище за измерване на глюкозата.
 • Международната седмица “ Анти- тормоз“ в периода от 13.11 до 17.11.2017 година- презентация, изработени символи.
 • 01 декември– Световният ден за борба със СПИН, отново са раздадени символите в деня и е представена презентация по темата.
 • Световният ден на футбола, 10 декември, бе отбелязан със състезание между класовете.
 • На 22.12.2017 година ученическият съвет организира различни дейности, по случай последният учебен ден от 2017 година. Раздадени са пожелания, с активното участие на учениците от втори клас. На всеки клас са зададени гатанки, а отговорилите правилно получиха картичка изработена от учениците от СИП технологии. Организиран бе конкурс за най- весела новогодишна снимка, която се заснемаше от Адиле Качангар в кът подготвен от учениците от ИУЧ изобразително изкуство. На организираното тържество от комисията по тържествата се проведе и организираната от УС томбола.
 • Пролетното парти тази учебна година премина с много игри и забавления.
 • 22 април– Ден на планетата Земя. Активно участие взеха учениците от Vа, Vб, VІІІ, ХІа и ХІ б клас. Подготвена е презентация, табло, на всеки клас е зададен въпрос свързан с деня на Земята, а наградата е изработена картичка от учениците, засяха се дръвчета в двора на училището

 

През учебната година, за да повишат своята квалификация педагогическите специалисти посетиха различни проекти, курсове и семинари:

 1. Четивната грамотност на учениците и оценяването PIZA 2018.
 2. Формиране на функционална грамотност у учениците в обучението по география и икономика, история и цивилизация, философия и гражданско образование. Формиране на умения за работа с научен и научнопопулярен текст.
 3. Осигуряване на условия, гарантиращи сигурността в образователните институции.
 4. Създаване и апробиране на иновационни педагогически технологии и техники на обучение в 1.-4. Клас.
 5. Изследователска дейност в обучението в 1.- 4. Клас.
 6. Експериментът и визуализацията като активни методи за достигане на научни познания по Природни науки.
 7. Прилагане на Общия регламент за защита на личните данни в училищата и детските градини.
 8. Визуално програмиране със „ SCRATCH“.
 9. Компютърно моделиране в началното училище.
 10. Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1.- 4. Клас.
 11. Компютърно моделиране в 3. Клас.
 12. Компютърно моделиране в началното училище. Майсторски клас за учители 1.- 4. Клас.
 13. Вътрешноучилищна контролна дейност: традиции и иновации
 14. Национална директорска спартакиада.
 15. Педагогически практикум на тема “ Welcome, Spring!“.

Проведена е вътрешноучилищна квалификация по методичните обединения през учебната 2017/2018 година:

 1. МО на технически дисциплини- Оценяване на учениците; Оценяване на учениците- практично приложение на изложения теоретичен материал и споделяне на опит по темата; Самооценяване на учениците.
 1. МО на учителите на групи при целодневна организация на учебния ден- Ролята на проектната работа при дейностите по интереси в групите за ЦОУД; Описание на проект на тема „ Лечебни билки“- презентация; Ролята на проектната работа при дейностите по интереси в групите за ЦОУД- събиране и хербаризиране.
 2. МО на хуманитарните дисциплини- Повелително наклонение в българския език от типологическа гледна точка; Ненасилствени методи за справяне с насилие. Интервенция при тормоз.
 3. МО на началните учители- Овладяване на комуникативни умения от учениците в ІV клас за създаване на повествователен текст чрез използване на иновативни техники.
 4. МО на природо-математическите дисциплини- Промени в нормативната уредба, обслужващи закона за предучилищно и училищно образование ( ЗПУО); Вътрешноучилищно оценяване; Самооценяване на учениците; Методи и начини за нетрадиционно представяне на учебното съдържание ( за изоставащите ученици).
 5. Електронен дневник- обучение.

Придобити ПКС: един преподавател- ІІ ПКС, един преподавател- ІV ПКС.

Share