Профил на купувача- архив

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки – Публикувано на 01.10.2014 год.

 

*****

 

1.Предварителни обявления

 

2.Публични покани

 

Уникален номер в регистъра на АОП

               Предмет на публичната покана

9048236

( За преглеждане на документацията за 2015 година, натиснете върху номера)

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до IV клас в Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

Обособена позиция 2. Доставка на индивидуално опакована храна – закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно-кисели продукти) за учениците от І до ІV клас Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

 

 

Уникален номер в регистъра на АОП

               Предмет на публичната покана

9036835

(За преглеждане на документацията, натиснете върху номера)

Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до IV клас в Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

Обособена позиция 2. Доставка на индивидуално опакована храна – закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно-кисели продукти) за учениците от І до ІV клас Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница;

 

Share