Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

Основно меню

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

       Обучението  за периода 30.03.2020 – 12.04.2020 г. ще продължи да се осъществява от разстояние, в електронна среда, чрез използването на електронен дневник, електронна поща, социални мрежи (в т.ч. и групи във фейсбук, туитър, вайбър), електронни учебници  и други подходящи алтернативни електронни платформи.

Училището започва използването на платформата  Microsoft Teаms , чрез edu.mon.bg.

Платформата е създадена от МОН и е система за електронно обучение, в която всичко е на български език, включени са всички учители, които преподават на Вашето дете.

Графикът за осъществяване на синхронно обучение не се променя и е публикуван в съобщението от 16.03.2020 година.

       Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет или ръководителя на групата за целодневна организация.

      Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

      Актуална информация се публикува на  сайта и във фейсбук страницата на училището.

Спазвайки правилата: по- често миене на ръцете със сапун или използване на дезинфектант и ограничаване на контактите, ще ни предпазят максимално от евентуално заразяване.

    Трябва да продължим да бъдем отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите. Най- уязвими са възрастните хора. Нека да направим всичко възможно да предпазим както себе си,така и всеки в дома, в който живеем.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ

Сигурни сме, че всички сме отговорни към здравето си, в създалата се ситуацията в тези дни. Това е най- важно. С допълнителни указания за по- строги мерки за предотвратяване на разпространение на заразата от COVID-19 от  кмета на община Гоце Делчев г-н Москов, Ви уведомявам:

  1. От 17.03.2020 година ще бъде заключен училищният двор и спортните площадки.
  2. Полицията ще глобява, ако има хора събрани на групи повече от двама по спортни площадки, беседки, площади, училищни дворове.

Моля, упражнете по- сериозен родителски контрол над децата си.

Нека не излизат навън без причина. Да не се събират повече от двама.

Разстояние с други минимум  2 метра. 

Изправени сме пред  епидемия,  която е с невиждана ярост в човешката история. Ние трябва да бъдем изключително отговорни към нашите близки, към възрастните хора, към …

 БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 16.03.2020 – 29.03.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда. За всеки ден имате седмична програма за втория учебен срок на учебната 2019/2020 година. Съгласно разпределението на часовете от седмичната програма, ще Ви се изпращат  материали и указания за изпълнение на поставените задачи, както следва: 

1.

9,00 ч. – 9,20 ч.

2.

9,30 ч.  - 9,50 ч.

3.

10,00 ч.  -10,20 ч.

4.

10,30 ч. - 10,50 ч.

5.

11,00 ч. – 11,20 ч.

6.

11,30 ч.  – 11,50 ч.

7.

12,00 ч. – 12,20 ч.

 

Графикът е само да не се  създаде ситуация, в която всеки учител ще изпраща материали, когато той прецени.

Материалите и указанията ще получавате чрез електронния дневник като съобщения.

За учениците от:

  • I до  VII  клас комуникацията ще се осъществява чрез  пощите на родителите;
  • VIII до XII клас комуникацията ще се осъществява чрез пощите  на учениците.

Възложените задачи и упражнения ще могат да се изпълняват в удобно за учениците време. В зависимост от спецификата на съответния предмет, всеки учител ще си конкретизира оценяването на изпълнението на зададените упражнения, задачи, проекти и т.н.

При необходимост поддържайте връзка с класния ръководител и преподавателя по съответния предмет.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 16.03.2020 – 29.03.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда, чрез използването на електронен дневник, електронна поща, социални мрежи ( в т.ч. и групи във фейсбук, туитър, вайбър), електронни учебници  и други подходящи алтернативни електронни платформи.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката Ви. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет или ръководителя на групата за целодневна организация.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

************************************

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020 г. Обучението ще се осъществява дистанционно, за което ще получите допълнителни разяснения.

************************************

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Във връзка със създалата се ситуация в страната ни, при евентуални учебни занятия, по отношение на разпространение на грип тип Б и COVID-19, Ви уведомяваме за предприетите хигиенни и противоепидемични мерки в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Брезница, общ. Гоце Делчев:

  1. При проявени признаци на неразположение у учениците (температура, хрема, мускулни болки), същите трябва да останат по домовете си. Родителите уведомяват класния ръководител и след завръщането на ученика в училище, се представя медицински документ.
  2. При ученици, завърнали се от страни с разпространение на COVID-19 да се спазва карантината от 14 дни, съгласно Предписание № 925/ 11.03.2020 г. на РЗИ-Благоевград.
  3. В училището са осигурени необходимите хигиенни и дезинфекциращи средства, но е препоръчително учениците да разполагат и със собствени такива – антибактериални кърпички или други дезинфикационни средства на спиртна/алкохолна основа.
  4. За учениците от І-ІV клас е осигурена безплатна закуска. Препоръчително е за голямото междучасие учениците да си носят храна, за да се избегне излизане извън училище и редене на опашки.
  5. Стриктно да се спазва пропускателния режим. Родителите изпращат и посрещат децата си на входа на училището.
  6. Разговорите с учителите се осъществяват по телефона.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

*****************************************************************************************************************************

ВАЖНО!!!- COVID-19

***************************************************************************************************************************************************

 

Актуални новини