Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

       Обучението  за периода 29.10.2020 – 12.11.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда,  за учениците в гимназиален етап- VIII до XII клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms. Паролите на учениците и начина на използване на платформата от предходната учебна година не са променени.

Седмичното разписание и продължителността на часовете не се променят.

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час     

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час    

9,40  до 10,20 часа

4 час    

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час   

11,25  до 12,05 часа

 

6 час   

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час   

13,05  до 13,45 часа

 

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

 Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

      Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

      Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

      Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

************************************

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД- тук

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

************************************

Положените усилия вече дават резултати и учениците с удоволствие експериментират и учат в новата, добре оборудвана лаборатория по химия

 
IMG-417dd8028df9ee268f725bea638a3d72-V  

IMG-b13ad32733f838d2c3b91257f3533de3-V

************************************

Кибертормозът-218x300 sacp.government.bgbgissue116-111   Закрила на детето Асоциация Солидарност
Актуални новини