Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 12.04.2021 – 29.04.2021 г. ще се осъществява по график в електронна среда и присъствено  за учениците от V до XII клас, като се променя присъственото обучение както следва:

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII, VIII, Х, XI и XII клас;

б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VII, IХ, Х, XI  и XII клас.

 Обучението на учениците от I до IV клас е в присъствена форма.

 По време на обучението в електронна среда и присъствено се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на обучението в електронна среда и присъствено,  личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ- тук

************************************

  Горите белите дробове на планетата (1)

  22 март

 

************************************

В Средно училище " Св. Св. Кирил и Методий" в с. Брезница започна изграждането на модерна спортна площадка с изкуствена трева и осветление. Стойността на проекта е 160 000 лева. Училищното ръководство изрази благодарност към правителството и министър Красимир Вълчев за придобивката. По-рано, с постановление на МС, бе отпусната сумата от 300 000 лева за изграждане на физкултурен салон и 146 000 лева за топла връзка между салона и сградата на училището.

Министър- председателят Бойко Борисов и  министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посетиха училището през месец  януари.

 

 

1-ФС

 

  2- ФС   3- ФС   4- ФС

 

5- ФС

 

 

6- ФС

 

 

7- ФС

 

 

8- ФС

 ************************************

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД- тук

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

************************************

Кибертормозът-218x300 sacp.government.bgbgissue116-111   Закрила на детето Асоциация Солидарност
Актуални новини