Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

 
Обучението за периода 05.05.2021 – 28.05.2021 г. ще се осъществява по график в електронна среда и присъствено за учениците от V до XII клас, като се променя присъственото обучение както следва:
а) от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VII, IХ, Х, XI и XII клас;
б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VI, VII, IХ, Х, XI и XII клас;
в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI, VII, VIII, Х и XI клас.
Обучението на учениците от I до IV клас е в присъствена форма.
По време на обучението в електронна среда и присъствено се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.
Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.
За времето на провеждане на обучението в електронна среда и присъствено, личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.
Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ- тук

*****************************

 Спортната площадка с изкуствена трева и осветление бе открита

на 07 май 2021 година

6_2   7_1  

20210507_114236

 

 ************************************

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД- тук

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

************************************

Кибертормозът-218x300 sacp.government.bgbgissue116-111   Закрила на детето Асоциация Солидарност

 

Актуални новини