Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

************************************

Конкурс за творческо писане на тема „ Първият ден след края на пандемията от COVID-19“

136643354_121543813067142_6595118769122707721_n   136367554_403393250875445_6963663056354144073_n   136379344_772115120321593_5867930440386140013_n   136432832_219664829765028_2011630339164605618_n  

136450881_860018561232187_2408792920668143506_n

************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

  1. Обучението от 04.01.2021 година за учениците от I до IV клас ще се осъществява в присъствена форма на обучение.
  2. Съгласно Заповед РД- 09-3610 от 31.12.2020 година обучението за периода от 04.01.2021 до 31.01.2021 година, за учениците от V до XII клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.

Паролите на учениците и начина на използване на платформата  не са променени.

Седмичното разписание не се променя.

************************************

 

   

 

Поздрав 2021 от 6а

   2б клас

 

************************************

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД- тук

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

************************************

Кибертормозът-218x300 sacp.government.bgbgissue116-111   Закрила на детето Асоциация Солидарност