Facebook

Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

село Брезница

 

Добре дошли в сайта на нашето училище!

 

Тук винаги ще намирате актуална информация за:

Всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Всичко, което се случва в училището – конкурси, състезания, олимпиади, извънкласни дейности.

************************************

"Табло на надеждата" и "Табло на доброто", изработиха учениците от IIIа и IIIб клас. Да бъдем обнадеждени, че всяко "зло" е за добро!

 127537110_3404020493028640_5531562357571722946_n

  128070437_3404020883028601_1955888807785475766_n   127543392_3404020603028629_8038049447440624339_n

 

 127546919_3404020783028611_6867133462193970732_n

 

  128146017_3404020673028622_134984544964894782_n

 ************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда,  за учениците от I до XII клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.  Паролите на учениците и начина на използване на платформата  не са променени.

Седмичното разписание не се променя.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ VIII ДО XII КЛАС Е 40 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час     

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час    

9,40  до 10,20 часа

4 час    

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час   

11,25  до 12,05 часа

 

6 час   

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час   

13,05  до 13,45 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ V ДО VII КЛАС Е 30 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,30 часа

 

2 час     

8,45  до 9,15 часа

25 минути

3 час    

9,40  до 10,10 часа

4 час    

10,25  до 10,55 часа

 

голямо междучасие

30 минути

 

5 час   

11,25  до 11,55 часа

 

6 час   

12,10  до 12,40 часа

25 минути

7 час   

13,05  до 13,35 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

9,00 до 9,20 часа

 

10 минути

2 час    

9,30  до 9,50 часа

3 час   

10,00  до 10,20 часа

голямо междучасие

30 минути

 

4 час   

10,50  до 11,10 часа

 

10 минути

5 час  

11,20 до 11,40 часа

6 час  

11,50  до 12,10 часа

7 час  

12,20  до 12,40 часа

  

За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40 часа

3 и 4 час занимания по интереси

15,00 -15,40 часа

5 и 6 час организиран отдих

16,00 -16,40 часа

 

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 

************************************

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД- тук

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,

Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

************************************

Кибертормозът-218x300 sacp.government.bgbgissue116-111   Закрила на детето Асоциация Солидарност

 

Актуални новини