Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

  

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

На 13.03.2020 година бе взето решение за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации.

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището по учебното съдържание чрез ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището започна използването на платформата  Microsoft Teаms. Платформата е създадена от МОН и е система за електронно обучение.

Всички използвани връзки и начин за комуникация в електронна среда, ще се използват при възникнал технически проблем / спиране на ел. захранване, прекъсване на интернет/.

Учебният ден за учениците от І до ХІІ клас е от 09.00 до 12.20 ч. при спазване на седмичното разписание за деня.

Час от седмичното

разписание

Време за осъществяване на връзка с учениците

1

9,00 – 9,20

2

9,30 - 9,50

3

10,00 -10,20

4

10,30 - 10,50

5

11,00 – 11,20

6

11,30 – 11,50

7

12,00 – 12,20

 

За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40

3 и 4 час занимания по интереси

14,50 -15,30

 

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

Вход в Офис 365