Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Електронен дневник

Достъпът до електронната система за обучение ---> ТУК 

От 2017/2018 учебна година в СУ „Св. Св. Кирил и Методий “ се въвежда нова електронна система. 

Феникс е уеб-базирана електронна система предназначена за директори, учители, родители и ученици. Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничение във времето на ползване.

Достъпът до електронната система за обучение Феникс се осъществява от адрес:

https://s36.e-phoenix.bg/

За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата,      която сте получили от класния ръководител.

Електронната система включва всички важни модули, подпомагащи учебния процес в училище:

  • Електронен дневник
  • Съобщения за класа
  • Уроци
  • Домашни работи
  • Тестове

Уважаеми родители,

Тук можете да получите актуална информация за постиженията на вашето дете в училище, оценките и отсъствията за текущата учебна година. Това е възможно благодарение на електронната платформа „Феникс“.

Електронната система за управление на образованието „Феникс“ е създадена съгласно съществуващата нормативна уредба, само и единствено за училищата в Република България! Новите иновационни методи и технологии са използвани масово в европейските образователни институции. Повишаването на качественото образование, новите иновационни и актрактивни за младото поколение методи и интерактивни начини за преподаване, неминуемо ще доведат до повишаване концентрация и присъствие на учениците в класните стаи.

Електронната система е предназначена за всички училища в системата на средното образование в Република България. Функционалността позволява лесно използване и ориентиране от страна на учители, ученици, родители и административен персонал.