Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

График за провеждане на часовете по ФУЧ/ СИП

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФУЧ/СИП ЗА УЧЕБНАТА

2018/2019 ГОДИНА

2018/2019 ГОДИНА

преподавател ФУЧ/СИП клас ден от седмицата час кабинет
1. Величка Спириева Математика ІІ четвъртък 11.50 – 12.30 106
2. Величка Спириева Математика ІІІ вторник 11.50 – 12.30 106
3. Сашо Харисков Изобразително изкуство V вторник

 

четвъртък

13.50 – 14.30

 

14.00 – 15.30

302
4. Исмаил Даракчи Хореография V понеделник 15.00 – 17.30 03
5. Сашо Харисков Изобразително изкуство вторник

 

четвъртък

16.30 – 17.10

 

15.40 – 17.10

302
6. Исмаил Даракчи Народно пеене понеделник 14.30 – 17.00 03
7. Катя Ценкина Технологии и предприемачество VІІ вторник

 

сряда

12.45 – 14.15

 

13.30 – 15.00

301
8. Катя Ценкина Технологии и предприемачество VІІІ четвъртък 12.40 – 14.10 302
9. Галина Адамова Технологии ІХ вторник 13.30 – 15.00 304
10. Димитър Зинков Биология и здравно образование ХІ понеделник

 

вторник

13.30 – 14.10

 

13.30 – 15.00

303
11. Димитър Зинков Биология и здравно образование ХІІ четвъртък 12.40 – 14.10 303