Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

за контролни и класни работи през І срок на учебната

2021/2022 година

 

Контролни работи І а, б клас:

Български език и литература 17.11.2021 г. 17.01.2022 г.  
Математика  09.11.2021 г. 11.01.2022 г.  
Околен свят       
Религия – Ислям      

 

Контролни работи ІІ а клас:

Български език и литература  27.09.2021 г. 22.11.2021 г. 17.01.2022 г.
Математика 30.09. 2021 г. 29.11.2021 г. 11.01.2022 г.
Околен свят 20.01.2022 г.    
Английски език 15.10.2021 г.   10.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.     

 

 

Контролни работи ІІ б клас:

Български език и литература  27.09.2021 г. 22.11.2021 г. 17.01.2022 г.
Математика 30.09. 2021 г. 29.11.2021 г. 11.01.2022 г.
Околен свят 20.01.2022 г.    
Английски език 15.10.2021 г.   10.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.     

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература 28.09.2021 г. 07.12.2021 г. 10.01.2022 г.
Математика 05.10.2021 г. 23.11.2021 г. 07.01.2022 г.
Човекът и природата 30.09.2021 г. 16.12.2021 г.   
Човекът и обществото 21.09.2021 г. 14.12.2021 г.  
Английски език 04.10.2021 г. 06.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Религия – Ислям 18.11.2021 г.    

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература 28.09.2021 г. 07.12.2021 г. 10.01.2022 г.
Математика 05.10.2021 г. 23.11.2021 г. 07.01.2022 г.
Човекът и природата 21.09.2021 г. 14.12.2021 г.   
Човекът и обществото 29.09.2021 г. 15.12.2021 г.  
Английски език 04.10.2021 г. 06.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Религия – Ислям 18.11.2021 г.  

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература 13.10.2021 г. 10.11.2021 г. 15.12.2021 г.
Български език и литература ИУЧ      
Математика 06.10.2021 г. 14.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Човекът и природата 11.10.2021 г. 29.11.2021 г.  
Човекът и обществото 07.10.2021 г. 13.01.2022 г.  
Английски език 27.09.2021 г. 06.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.    

 

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература 13.10.2021 г. 10.11.2021 г. 15.12.2021 г.
Български език и литература ИУЧ      
Математика 06.10.2021 г. 14.12.2021 г.  
Компютърно моделиране 19.11.2021 г.    
Човекът и природата 11.10.2021 г. 29.11.2021 г.  
Човекът и обществото 05.10.2021 г. 11.01.2022 г.  
Английски език 27.09.2021 г. 06.12.2021 г.  
Религия – Ислям 16.11.2021 г.  

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  20.09.2021 г.  08.11.2022 г.
Английски език  15.11.2021 г.  07.01.2022 г.
Математика  21.10.2021 г.  13.01.2022 г.
Информационни технологии  19.11.2021 г.  
История и цивилизации  07.12.2021 г.  
География и икономика  04.11.2021 г.  
Човекът и природата  27.10.2021 г.  
Френски език ИУЧ  20.10.2021 г.  
Религия ИУЧ  24.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  13.12.2021 г.  
Математика  06.12.2021 г.  

 

V б клас:

Контролни работи:
Български език и литература  20.09.2021 г.  08.11.2022 г.
Английски език  18.11.2021 г.   07.01.2022 г.
Математика  21.10.2021 г. 13.01.2022 г.
Информационни технологии  10.12.2021 г.  
История и цивилизации  30.11.2021 г.  
География и икономика  02.11.2021 г.  
Човекът и природата  10.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  20.11.2021 г.  
Религия ИУЧ 24.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  13.12.2021 г.  
Математика  12.04.2021 г.  

 

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  21.09.2021 г.   19.10.2021 г.
Английски език  03.11.2021 г.  22.12.2021 г.
Математика  18.10.2021 г.    22.11.2021 г.
Информационни технологии  07.12.2021 г.  
История и цивилизации  23.11.2021 г.  
География и икономика  16.11.2021 г.  
Човекът и природата  11.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  17.11.2021 г.  
Религия ИУЧ  29.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  14.12.2021 г.  
Математика  20.12.2021 г.  

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  21.09.2021 г.   19.10.2021 г.
Английски език  28.10.2021 г.   02.12.2021 г.
Математика  20.10.2021 г.     12.01.2021 г.
Информационни технологии  07.12.2021 г.  
История и цивилизации  24.11.2021 г.  
География и икономика  16.11.2021 г.  
Човекът и природата  11.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  18.11.2021 г.  
Религия ИУЧ  03.12.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  14.12.2021 г.  
Математика  08.12.2021 г.  

 

VІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 21.09.2021 г. 19.10.2021 г.
Английски език 10.11.2021 г.

 

10.01.2022 г.

 

Математика 27.10.2021 г.      
Информационни технологии 02.12.2021 г.  
История и цивилизации 08.11.2021 г.  
География и икономика 24.11.2021 г.  
Биология и здравно образование 25.11.2021 г.  
Физика и астрономия 16.11.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда 05.11.2021 г.  
Френски език ИУЧ  19.11.2021 г.  
Математика ИУЧ    
Религия ИУЧ  29.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  14.12.2021 г.  
Математика  08.12.2021 г.  

 

 

 VІІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 27.09.2021 г. 20.10.2021 г.
Английски език 10.11.2021 г.

 

10.01.2022 г.

 

Математика 27.10.2021 г.      
Информационни технологии 09.12.2021 г.  
История и цивилизации 11.11.2021 г.  
География и икономика 26.11.2021 г.  
Биология и здравно образование 23.11.2021 г.  
Физика и астрономия 16.11.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда 03.12.2021 г.  
Френски език ИУЧ 19.11.2021 г.  
Математика ИУЧ    
Религия ИУЧ  29.11.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  15.12.2021 г.  
Математика  08.12.2021 г.  

 

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  12.10.2021 г.  24.11.2021 г.  
Английски език  03.11.2021 г.  01.12.2021 г.  
Математика  28.10.2021 г.        
Информационни технологии      
История и цивилизации 16.12.2021 г.    
География и икономика  29.10.2021 г.    
Философия  16.11.2021 г.    
Биология и здравно образование  05.11.2021 г.    
Физика и астрономия  17.11.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  09.11.2021 г.    
Математика ИУЧ      
Информационни технологии ИУЧ  26.11.2021 г.    
География и икономика ИУЧ  13.12.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ  12.01.2021 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 18.11.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  12.11.2021 г.    
Религия ИУЧ  20.12.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  22.12.2021 г.    
Математика  09.12.2021 г.    
Английски език  05.01.2022 г.    

 

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература  15.10.2021 г.  19.11.2021 г. 
Английски език  09.11.2021 г.  
Френски език  14.10.2021 г.  
Математика  19.10.2021 г.    12.11.2021 г.
Информационни технологии  10.01.2021 г.  
История и цивилизации  22.11.2021 г.   
География и икономика  01.12.2021 г.  
Философия  09.12.2021 г.  
Биология и здравно образование  05.01.2022 г.  
Физика и астрономия  25.10.2021 г.   
Химия и опазване на околната среда  26.10.2021 г.  
Български език и литература ИУЧ    
Математика ИУЧ  21.10.2021 г.  25.11.2021 г.
Информационни технологии ИУЧ  12.01.2021 г.  
География и икономика ИУЧ  07.12.2021 г.  
Биология и здравно образование ИУЧ  13.12.2021 г.  
Физика и астрономия ИУЧ  04.11.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда ИУЧ    
Религия ИУЧ  19.01.2022 г.  
Класни работи:
Български език и литература  22.12.2021 г.  
Математика  07.01.2022 г.  
Английски език  14.12.2021 г.  
Френски език  02.12.2021 г.  

 

ІХ б  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература  02.04.2021 г.    
Английски език  05.05.2021 г.    
Френски език  02.06.2021 г.    
Математика  16.03.2021 г.      
Информационни технологии  27.05.2021 г.    
История и цивилизации  15.02.2021 г.    
География и икономика  08.03.2021 г.    
Философия  18.03.2021 г.    
Биология и здравно образование  26.03.2021 г.    
Физика и астрономия  11.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда 29.04.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  21.04.2021 г.    
Математика ИУЧ 12.02.2021 г.      
Информационни технологии ИУЧ 11.05.2021 г.    
История и цивилизации ИУЧ 15.04.2021 г.    
География и икономика ИУЧ 30.03.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 23.04.2021 г.    
Религия ИУЧ  11.06.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  03.06.2021 г.    
Математика  13.04.2021 г.    
Английски език  17.05.2021 г.    
Френски език  09.06.2021 г.

 

Х а  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  28.04.2021 г.    
Английски език  02.04.2021 г.    
Френски език  01.06.2021 г.    
Математика  05.03.2021 г.    01.04.2021 г.    
Информационни технологии  19.03.2021 г.    
История и цивилизации  17.03.2021 г.  21.04.2021 г.  
География и икономика  204.03.2021 г.  05.05.2021 г.  
Философия  20.04.2021 г.    
Биология и здравно образование  29.04.2021 г.    
Физика и астрономия  01.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  13.04.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  22.02.2021 г.    
Математика ИУЧ  10.03.2021 г.      
Информационни технологии ИУЧ  19.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  14.04.2021 г.    
Религия ИУЧ  14.06.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  09.06.2021 г.    
Математика  27.05.2021 г.    
Английски език  07.05.2021 г.    
Френски език  08.06.2021 г.    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  19.04.2021 г.    
Английски език  13.04.2021 г.    
Френски език  03.06.2021 г.    
Математика  24.03.2021 г.      
Гражданско образование  23.04.2021 г.    
Английски език- 1 модул  29.03.2021 г.    
Английски език- 2 модул  30.03.2021 г.    
Английски език- избираем модул  14.04.2021 г.    
Информационни технологии- 1 модул  18.03.2021 г.    
Информационни технологии- 2 модул  17.03.2021 г.    
Информационни технологии- избираем модул  26.03.2021 г.    
Биология и здравно образование- 2 модул 11.03.2021 г.  10.06.2021 г.  
Биология и здравно образование- избираем модул 27.04.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда- 2 модул  10.03.2021 г.  07.05.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда- избираем модул 31.05.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  07.06.2021 г.    
Английски език  11.05.2021 г.    
Френски език  29.04.2021 г.    
Математика  05.05.2021 г.    

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  17.02.2021 г.    
Български език и литература  – ЗИП  24.02.2021 г.    
Английски език – І чужд  04.03.2021 г.    
Математика 10.02.2021 г.      
Математика ЗИП 15.02.2021 г.   17.03.2021 г.    
Информационни технологии ЗИП 30.03.2021 г.    
История и цивилизация ЗИП 26.02.2021 г.  05.04.2021 г.  
География и икономика ЗИП 16.03.2021 г.    
Свят и личност 12.03.2021 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 01.03.2021 г.  12.04.2021 г.  
Физика и астрономия ЗИП 07.04.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 22.03.2021 г.  19.04.2021 г.  
Религия ЗИП 22.04.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература 24.03.2021 г.    
Български език и литература  ЗИП 10.03.2021 г.    
Английски език – І чужд 15.04.2021 г.    
Математика 31.03.2021 г.