Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

за контролни и класни работи през ІІ срок на учебната

2019/2020 година

 

Контролни работи І а,б клас:

Български език и литература 04.05.2020 г.
Математика 07.05.2020 г.

 

Контролни работи ІІ а,б клас:

Български език и литература 25.02.2020 г. 24.03.2020 г. 28.04.2020 г.
Математика 19.02.2020 г. 22.04.2020 г.  
Околен свят 06.03.2020 г. 15.05.2020 г.  
Английски език 13.02.2020 г. 23.04.2020 г.  
Религия – Ислям 17.03.2020 г.    

 

Контролни работи ІІІ а,б клас:

Български език и литература 10.03.2020 г. 07.04.2020 г. 07.05.2020 г.
Математика 18.02.2020 г. 31.03.2020 г. 11.05.2020 г.
Човекът и природата 24.03.2020 г. 05.05.2020 г.  
Човекът и обществото 18.03.2020 г. 13.05.2020 г.  
Английски език 27.02.2020 г. 23.04.2020 г.  
Религия – Ислям 25.03.2020 г.    

 

Контролни работи ІV а,б клас:

Български език и литература 10.03.2020 г. 07.04.2020 г.- ІV а клас 27.04.2020 г.
Математика 18.02.2020 г. 31.03.2020 г. 04.05.2020 г.
Компютърно моделиране 02.04.2020 г.- ІV б клас    
Човекът и природата 23.03.2020 г. 28.04.2020 г.  
Човекът и обществото 18.03.2020 г. 22.04.2020 г.  
Английски език 28.02.2020 г. 21.04.2020 г.  
Религия – Ислям 26.03.2020 г.    

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 28.02.2020 г. 15.05.2020 г.
Английски език 19.03.2020 г. 23.04.2020 г.
Математика 18.02.2020 г. 07.04.2020 г.
Информационни технологии 11.03.2020 г.  
История и цивилизации 05.03.2020 г.  
География и икономика 12.03.2020 г.  
Човекът и природата 16.03.2020 г.  04.05.2020 г.
Френски език ИУЧ 12.05.2020 г.  
Религия ИУЧ 10.04.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 21.04.2020 г.  
Математика 05.05.2020 г.  

 

V б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 28.02.2020 г. 15.05.2020 г.
Английски език 20.03.2020 г. 23.04.2020 г.
Математика 18.02.2020 г. 07.04.2020 г.
Информационни технологии 11.03.2020 г.  
История и цивилизации 05.03.2020 г.  
География и икономика 12.03.2020 г.  
Човекът и природата 19.03.2020 г.  30.04.2020 г.
Френски език ИУЧ 12.05.2020 г.  
Религия ИУЧ 10.04.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 21.04.2020 г.  
Математика 05.05.2020 г.  

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 17.03.2020 г.  
Английски език

21.02.2020 г.- І група

07.04.2020 г.- ІІ група

03.04.2020 г.- І група

 

Математика 18.02.2020 г. 09.04.2020 г.
Информационни технологии 27.03.2020 г.  
История и цивилизации 18.03.2020 г.  
География и икономика 09.03.2020 г.  
Човекът и природата 26.03.2020 г.  
Френски език ИУЧ 11.05.2020 г.  
Религия ИУЧ 23.04.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 28.05.2020 г.  
Математика 05.05.2020 г.  

 

VІІ а, б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 28.02.2020 г. 18.05.2020 г.
Английски език 25.02.2020 г. 07.04.2020 г.

Руски език ИУЧ

Френски език ИУЧ

18.03.2020 г.- VІІ а

03.06.2020 г..- VІІ б

 29.04.2020 г.- VІІ а

 

Математика 20.02.2020 г. 26.03.2020 г.
Информационни технологии 31.03.2020 г.  
История и цивилизации 05.03.2020 г.  
География и икономика 10.04.2020 г.  
Биология и здравно образование 03.04.2020 г.  
Физика и астрономия 11.03.2020 г.  
Химия и опазване на околната среда 17.03.2020 г.  
Религия ИУЧ 22.04.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература

23.04.2020 г.- VІІ а

29.04.2020 г.- VІІ б

 
Математика 14.05.2020 г.  

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 22.04.2020 г.    
Английски език 27.02.2020 г.    
Математика 18.02.2020 г. 24.03.2020 г.  
Информационни технологии 13.03.2020 г.    
История и цивилизации 19.03.2020 г.    
География и икономика 18.03.2020 г.    
Философия 27.03.2020 г.    
Биология и здравно образование 13.05.2020 г.    
Физика и астрономия 09.04.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 09.03.2020 г.    
Математика ИУЧ 24.02.2020 г.    
Информационни технологии ИУЧ 30.03.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 06.04.2020 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 28.04.2020 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 31.03.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 05.03.2020 г.    
Религия ИУЧ 24.04.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 10.06.2020 г.    
Математика 12.05.2020 г.    
Английски език 04.06.2020 г.    

 

VІІІ б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 16.06.2020 г.    
Английски език 27.02.2020 г.    
Математика 18.02.2020 г. 08.04.2020 г.  
Информационни технологии 13.03.2020 г.    
История и цивилизации 19.03.2020 г.    
География и икономика 18.03.2020 г.    
Философия 27.03.2020 г.    
Биология и здравно образование 28.04.2020 г.    
Физика и астрономия 31.03.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 09.03.2020 г.    
Български език и литература ИУЧ 17.06.2020 г.    
Математика ИУЧ 24.02.2020 г.    
Информационни технологии ИУЧ 30.03.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 06.04.2020 г.    
Религия ИУЧ 24.04.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 10.06.2020 г.    
Математика 05.05.2020 г.    
Английски език 04.06.2020 г.    

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 23.04.2020 г.    
Английски език

09.04.2020 г.- І група

25.03.2020 г.- ІІ група

   
Френски език 16.06.2020 г.    
Математика 18.02.2020 г.  28.04.2020 г.  
Информационни технологии 02.04.2020 г.    
История и цивилизации 26.02.2020 г.    
География и икономика 06.03.2020 г.    
Философия 30.03.2020 г.    
Биология и здравно образование 22.04.2020 г.    
Физика и астрономия 08.04.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 16.03.2020 г.    
Български език и литература ИУЧ 29.04.2020 г.    
Математика ИУЧ 07.11.2019 г.    
Информационни технологии ИУЧ 20.03.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 10.03.2020 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 12.03.2020 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 27.03.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 08.05.2020 г.    
Религия ИУЧ 08.06.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 07.05.2020 г.    
Математика 14.05.2020 г.    
Английски език

02.06.2020 г.- І група

02.06.2020 г.- ІІ група

   
Френски език 12.05.2020 г.    

 

Х а  клас:

 

 Контролни работи:
Български език и литература 22.04.2020 г.    
Английски език 20.03.2020 г.    
Френски език 17.06.2020 г.    
Математика 20.02.2020 г.    
Информационни технологии 13.01.2020 г.    
История и цивилизации 18.03.2020 г.    
География и икономика 06.03.2020 г.  05.05.2020 г.  
Философия 06.04.2020 г.    
Биология и здравно образование 11.05.2020 г.    
Физика и астрономия 08.04.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 13.03.2020 г.    
Български език и литература ИУЧ 28.04.2020 г.    
Математика ИУЧ 24.03.2020 г.    
Информационни технологии ИУЧ 02.04.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 09.03.2020 г.    
Религия ИУЧ 21.04.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 10.06.2020 г.    
Математика 07.05.2020 г.    
Английски език 15.05.2020 г.    
Френски език 03.06.2020 г.    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 08.06.2020 г.    
Български език и литература ЗИП 18.06.2020 г.    
Английски език – І чужд 25.03.2020 г.    
Математика 26.02.2020 г.    
Математика ЗИП 21.02.2020 г.    
Информационни технологии ЗИП 31.03.2020 г.    
История и цивилизация 02.03.2020 г.    
История и цивилизация ЗИП 06.03.2020 г.  02.04.2020 г.  
География и икономика 21.04.2020 г.    
География и икономика ЗИП 09.04.2020 г.    
Философия 08.04.2020 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 27.03.2020 г.    
Физика и астрономия 20.03.2020 г.    
Физика и астрономия ЗИП 10.03.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 18.03.2020 г.    
Религия ЗИП 10.02.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 04.06.2020 г.    
Български език и литература  ЗИП 30.05.2020 г.    
Английски език – І чужд 13.05.2020 г.    
Математика 04.05.2020 г.    

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 24.02.2020 г.    
Български език и литература  – ЗИП 05.03.2020 г.    
Английски език – І чужд 14.04.2020 г.    
Математика 18.02.2020 г.    
Математика ЗИП 24.04.2020 г.    
Информационни технологии ЗИП 18.03.2020 г.    
История и цивилизация ЗИП 28.02.2020 г. 03.04.2020 г.  
География и икономика ЗИП 12.03.2020 г.    
Свят и личност 09.03.2020 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 04.03.2020 г. 09.04.2020 г.  
Физика и астрономия ЗИП 20.02.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 17.03.2020 г. 13.04.2020 г.  
Религия ЗИП 28.04.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 23.03.2020 г.    
Български език и литература  ЗИП 02.04.2020 г.    
Английски език – І чужд 08.04.2020 г.    
Математика 24.03.2020 г.