Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

за контролни и класни работи през ІІ срок на учебната

2020/2021 година

 

Контролни работи І а, б клас:

Български език и литература 11.02.2021 г. 15.04.2021 г. 10.05.2021 г.
Математика 10.02.2021 г. 14.04.2021 г. 11.05.2021 г.
Околен свят 07.05.2021 г.    
Религия – Ислям 05.05.2021 г.    

 

Контролни работи ІІ а клас:

Български език и литература 01.03.2021 г. 12.04.2021 г. 10.05.2021 г.
Математика 23.02.2021 г. 26.03.2021 г. 23.04.2021 г.
Околен свят 09.03.2021 г. 11.05.2021 г.  
Английски език 19.03.2021 г.     
Религия – Ислям 05.05.2021 г.     

 

Контролни работи ІІ б клас:

Български език и литература 01.03.2021 г. 12.04.2021 г. 10.05.2021 г.
Математика 23.02.2021 г. 24.03.2021 г. 17.05.2021 г.
Околен свят 09.03.2021 г. 11.05.2021 г.  
Английски език 18.03.2021 г.     
Религия – Ислям 05.05.2021 г.     

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература 15.02.2021 г. 11.03.2021 г. 10.05.2021 г.
Математика 23.02.2021 г. 16.03.2021 г. 11.05.2021 г.
Човекът и природата 18.03.2021 г.    
Човекът и обществото 05.03.2021 г. 23.04.2021 г.  
Английски език 22.03.2021 г. 14.04.2021 г.  
Компютърно моделиране 27.04.2021 г.    
Религия – Ислям 20.04.2021 г.    

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература 15.02.2021 г. 11.03.2021 г. 10.05.2021 г.
Математика 23.02.2021 г. 16.03.2021 г. 11.05.2021 г.
Човекът и природата 17.03.2021 г.    
Човекът и обществото 25.03.2021 г. 03.06.2021 г.  
Английски език 22.03.2021 г. 13.04.2021 г.  
Компютърно моделиране 27.04.2021 г.    
Религия – Ислям 20.04.2021 г.    

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература 01.03.2021 г. 12.04.2021 г. 10.05.2021 г.
Български език и литература ИУЧ 29.03.2021 г.    
Математика 24.02.2021 г. 24.03.2021 г. 11.05.2021 г.
Компютърно моделиране 27.04.2021 г.    
Човекът и природата 15.03.2021 г. 02.06.2021 г.  
Човекът и обществото 12.03.2021 г. 04.06.2021 г.  
Английски език 11.02.2021 г. 25.03.2021 г.  
Религия – Ислям 20.04.2021 г.    

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература 01.03.2021 г. 12.04.2021 г. 10.05.2021 г.
Български език и литература ИУЧ 29.03.2021 г.    
Математика 24.02.2021 г. 24.03.2021 г. 11.05.2021 г.
Компютърно моделиране 27.04.2021 г.    
Човекът и природата 15.03.2021 г. 04.06.2021 г.  
Човекът и обществото 11.03.2021 г. 03.06.2021 г.  
Английски език 11.02.2021 г. 25.03.2021 г.  
Религия – Ислям 20.04.2021 г.    

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  12.02.2021 г.  26.05.2021 г.
Английски език  17.03.2021 г.  10.05.2021 г.
Математика  18.02.2021 г.  24.03.2021 г.
Информационни технологии  15.03.2021 г.  
История и цивилизации  04.03.2021 г.  
География и икономика  09.03.2021 г.  
Човекът и природата  19.02.2021 г.  
Френски език ИУЧ  31.05.2021 г.  
Религия ИУЧ  03.06.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  23.04.2021 г.  
Математика  31.03.2021 г.  

 

V б клас:

Контролни работи:
Български език и литература  12.02.2021 г.  26.05.2021 г.
Английски език  15.03.2021 г.   10.05.2021 г.
Математика  15.02.2021 г.   22.03.2021 г.
Информационни технологии  19.03.2021 г.  
История и цивилизации  02.03.2021 г.  
География и икономика  10.03.2021 г.  
Човекът и природата  29.04.2021 г.  
Френски език ИУЧ  01.06.2021 г.  
Религия ИУЧ  03.06.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  23.04.2021 г.  
Математика  12.04.2021 г.  

 

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  15.02.2021 г.   17.05.2021 г.
Английски език  25.03.2021 г.  05.05.2021 г.
Математика  25.02.2021 г.    11.03.2021 г.
Информационни технологии  18.03.2021 г.  
История и цивилизации  20.04.2021 г.  
География и икономика  12.03.2021 г.  
Човекът и природата  16.03.2021 г.  27.04.2021 г.
Френски език ИУЧ  31.05.2021 г.  
Религия ИУЧ  04.06.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  26.04.2021 г.  
Математика  07.05.2021 г.  

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература  15.02.2021 г.    17.05.2021 г.
Английски език  26.03.2021 г.   07.05.2021 г.
Математика  23.02.2021 г.     09.03.2021 г.
Информационни технологии  18.03.2021 г.  
История и цивилизации  20.04.2021 г.  
География и икономика  12.03.2021 г.  
Човекът и природата  15.03.2021 г.  19.04.2021 г.
Френски език ИУЧ  02.06.2021 г.  
Религия ИУЧ  03.06.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  26.04.2021 г.  
Математика  11.05.2021 г.  

 

VІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 15.03.2021 г. 26.04.2021 г.
Английски език 19.03.2021 г.- І група

24.03.2021 г.- ІІ група

07.05.2021 г.- І група

05.05.2021 г.- ІІ група

Математика 23.02.2021 г.     09.03.2021 г.
Информационни технологии 17.03.2021 г.  
История и цивилизации 15.02.2021 г.  
География и икономика 14.04.2021 г.  
Биология и здравно образование 21.04.2021 г.  
Физика и астрономия 18.02.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда 12.03.2021 г.  
Френски език ИУЧ  01.06.2021 г.  
Математика ИУЧ  01.04.2021 г.  
Религия ИУЧ  07.06.2021 г.  
Класни работи:
Български език и литература  28.05.2021 г.  
Математика  27.04.2021 г.  

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  23.03.2021 г.    
Английски език  09.03.2021 г.  20.04.2021 г.  
Математика  11.02.2021 г.      11.03.2021 г.  
Информационни технологии  17.03.2021 г.    
История и цивилизации  26.03.2021 г.    
География и икономика  16.04.2021 г.    
Философия  01.04.2021 г.    
Биология и здравно образование  10.05.2021 г.    
Физика и астрономия  01.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  11.05.2021 г.    
Математика ИУЧ  16.03.2021 г.    
Информационни технологии ИУЧ  31.03.2021 г.    
География и икономика ИУЧ  14.04.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ  21.04.2021 г.    
Физика и астрономия ИУЧ  04.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  29.04.2021 г.    
Религия ИУЧ  07.06.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  02.06.2021 г.    
Математика  27.05.2021 г.    
Английски език  31.05.2021 г.    

 

 VІІІ б клас:

Контролни работи:
Български език и литература  23.03.2021 г.    
Английски език  10.03.2021 г.   21.04.2021 г.  
Математика  11.02.2021 г.      11.03.2021 г.  
Информационни технологии  17.03.2021 г.    
История и цивилизации  24.03.2021 г.    
География и икономика  16.04.2021 г.    
Философия  02.04.2021 г.    
Биология и здравно образование  11.05.2021 г.    
Физика и астрономия  05.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  12.04.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  15.02.2021 г.    
Математика ИУЧ  15.03.2021 г.    
Информационни технологии ИУЧ  29.03.2021 г.    
История и цивилизации ИУЧ  26.04.2021 г.    
География и икономика ИУЧ  22.04.2021 г.    
Религия ИУЧ  10.06.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  27.04.2021 г.    
Математика  27.05.2021 г.    
Английски език  02.06.2021 г.  

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература  05.03.2021 г.    
Английски език  20.04.2021 г.    
Френски език  04.06.2021 г.    
Математика  25.02.2021 г.      25.03.2021 г.  
Информационни технологии  02.04.2021 г.    
История и цивилизации  18.02.2021 г.    
География и икономика  09.03.2021 г.    
Философия  18.03.2021 г.    
Биология и здравно образование  12.04.2021 г.    
Физика и астрономия  24.02.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  02.06.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  19.04.2021 г.    
Математика ИУЧ  09.02.2021 г.      
Информационни технологии ИУЧ  29.03.2021 г.    
География и икономика ИУЧ  22.03.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ  13.04.2021 г.    
Физика и астрономия ИУЧ  10.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  26.04.2021 г.    
Религия ИУЧ  11.06.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  05.05.2021 г.    
Математика  27.05.2021 г.    
Английски език  11.05.2021 г.    
Френски език  28.05.2021 г.    

 

ІХ б  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература  02.04.2021 г.    
Английски език  05.05.2021 г.    
Френски език  02.06.2021 г.    
Математика  16.03.2021 г.      
Информационни технологии  27.05.2021 г.    
История и цивилизации  15.02.2021 г.    
География и икономика  08.03.2021 г.    
Философия  18.03.2021 г.    
Биология и здравно образование  26.03.2021 г.    
Физика и астрономия  11.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда 29.04.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  21.04.2021 г.    
Математика ИУЧ 12.02.2021 г.      
Информационни технологии ИУЧ 11.05.2021 г.    
История и цивилизации ИУЧ 15.04.2021 г.    
География и икономика ИУЧ 30.03.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 23.04.2021 г.    
Религия ИУЧ  11.06.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  03.06.2021 г.    
Математика  13.04.2021 г.    
Английски език  17.05.2021 г.    
Френски език  09.06.2021 г.

 

Х а  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература  28.04.2021 г.    
Английски език  02.04.2021 г.    
Френски език  01.06.2021 г.    
Математика  05.03.2021 г.    01.04.2021 г.    
Информационни технологии  19.03.2021 г.    
История и цивилизации  17.03.2021 г.  21.04.2021 г.  
География и икономика  204.03.2021 г.  05.05.2021 г.  
Философия  20.04.2021 г.    
Биология и здравно образование  29.04.2021 г.    
Физика и астрономия  01.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда  13.04.2021 г.    
Български език и литература ИУЧ  22.02.2021 г.    
Математика ИУЧ  10.03.2021 г.      
Информационни технологии ИУЧ  19.03.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ  14.04.2021 г.    
Религия ИУЧ  14.06.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  09.06.2021 г.    
Математика  27.05.2021 г.    
Английски език  07.05.2021 г.    
Френски език  08.06.2021 г.    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  19.04.2021 г.    
Английски език  13.04.2021 г.    
Френски език  03.06.2021 г.    
Математика  24.03.2021 г.      
Гражданско образование  23.04.2021 г.    
Английски език- 1 модул  29.03.2021 г.    
Английски език- 2 модул  30.03.2021 г.    
Английски език- избираем модул  14.04.2021 г.    
Информационни технологии- 1 модул  18.03.2021 г.    
Информационни технологии- 2 модул  17.03.2021 г.    
Информационни технологии- избираем модул  26.03.2021 г.    
Биология и здравно образование- 2 модул 11.03.2021 г.  10.06.2021 г.  
Биология и здравно образование- избираем модул 27.04.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда- 2 модул  10.03.2021 г.  07.05.2021 г.  
Химия и опазване на околната среда- избираем модул 31.05.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература  07.06.2021 г.    
Английски език  11.05.2021 г.    
Френски език  29.04.2021 г.    
Математика  05.05.2021 г.    

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература  17.02.2021 г.    
Български език и литература  – ЗИП  24.02.2021 г.    
Английски език – І чужд  04.03.2021 г.    
Математика 10.02.2021 г.      
Математика ЗИП 15.02.2021 г.   17.03.2021 г.    
Информационни технологии ЗИП 30.03.2021 г.    
История и цивилизация ЗИП 26.02.2021 г.  05.04.2021 г.  
География и икономика ЗИП 16.03.2021 г.    
Свят и личност 12.03.2021 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 01.03.2021 г.  12.04.2021 г.  
Физика и астрономия ЗИП 07.04.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 22.03.2021 г.  19.04.2021 г.  
Религия ЗИП 22.04.2021 г.    
Класни работи:
Български език и литература 24.03.2021 г.    
Български език и литература  ЗИП 10.03.2021 г.    
Английски език – І чужд 15.04.2021 г.    
Математика 31.03.2021 г.