Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

График за провеждане на контролни и класни работи

ГРАФИК

за контролни и класни работи през І срок на учебната

2018/2019 година

Контролни работи І а,б клас:

Български език 18.09.2018 г. 14.11.2018 г. 12.12.2018 г.
Математика 28.09.2018 г. 29.11.2018 г.  
Религия – Ислям 28.11.2018 г.    

 

Контролни работи ІІ а,б клас:

Български език 03.10.2018 г. 07.11.2018 г. 21.01.2019 г.
Математика 27.09.2018 г. 22.11.2018 г. 15.01.2019 г.
Околен свят 15.10.2018 г.    
Английски език 05.10.2018 г.    
Религия – Ислям 27.11.2018 г.    

 

Контролни работи ІІІ а,б клас:

Български език 01.10.2018 г. 14.11.2018 г. 09.01.2019 г.
Математика 26.09.2018 г. 19.11.2018 г. 16.01.2019 г.
Човекът и природата 05.10.2018 г.    
Човекът и обществото 08.10.2018 г. 21.01.2019 г.  
Английски език 09.10.2018 г. 29.11.2018 г.  
Религия – Ислям 19.10.2018 г.    

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език 01.10.2018 г. 14.11.2018 г. 09.01.2019 г.
Математика 26.09.2018 г. 19.11.2018 г. 16.01.2019 г.
Човекът и природата 05.10.2018 г.    
Човекът и обществото 08.10.2018 г. 21.01.2019 г.  
Английски език 09.10.2018 г. 29.11.2018 г.  
Религия – Ислям 18.10.2018 г.    

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език 04.10.2018 г. 19.11.2018 г. 21.01.2019 г.
Математика 08.10.2018 г. 25.01.2019 г.  
Човекът и природата 26.09.2018 г.    
Човекът и обществото 15.10.2018 г.    
Английски език 27.09.2018 г. 11.12.2018 г.  
Религия – Ислям 23.11.2018 г.    

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език 03.10.2018 г. 19.11.2018 г. 21.01.2019 г.
Математика 08.10.2018 г. 25.01.2019 г.  
Човекът и природата 26.09.2018 г.    
Човекът и обществото 15.10.2018 г.    
Английски език 27.09.2018 г. 11.12.2018 г.  
Религия – Ислям 22.11.2018 г.    

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 21.09.2018 г. 09.11.2018 г.  
Английски език 27.09.2018 г. 19.11.2018 г.  
Математика 12.10.2018 г. 16.11.2018 г. 30.11.2018 г.
Информационни технологии 12.12.2018 г.    
История и цивилизация 30.10.2018 г.    
География и икономика 06.11.2018 г.    
Човекът и природата 15.11.2018 г.    
Френски език ИУЧ 23.10.2018 г.    
Религия ИУЧ 08.10.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 21.12.2018 г.    
Математика 07.12.2018 г.    

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 25.09.2018 г. 19.11.2018 г.  
Английски език 21.09.2018 г. 08.11.2018 г. 06.12.2018 г.
Математика 05.10.2018 г. 09.11.2018 г. 11.01.2019 г.
Информационни технологии 12.12.2018 г.    
История и цивилизация 27.09.2018 г.    
География и икономика 12.11.2018 г.    
Човекът и природата 26.10.2018 г.    
Руски език ИУЧ 21.11.2018 г.    
Религия ИУЧ 26.09.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 11.12.2018 г.    
Математика 07.12.2018 г.    

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 25.09.2018 г. 19.11.2018 г.  
Английски език 21.09.2018 г. 08.11.2018 г. 06.12.2018 г.
Математика 05.10.2018 г. 09.11.2018 г. 11.01.2019 г.
Информационни технологии 12.12.2018 г.    
История и цивилизация 27.09.2018 г.    
География и икономика 12.11.2018 г.    
Човекът и природата 26.10.2018 г.    
Френски език ИУЧ 21.11.2018 г.    
Религия ИУЧ 28.09.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 11.12.2018 г.    
Математика 07.12.2018 г.    

 

VІІ а, б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 03.10.2018 г. 19.11.2018 г.  
Английски език 25.09.2018 г. 09.11.2018 г. 17.12.2018 г.
Руски/ Френски език ИУЧ 22.11.2018 г.    
Математика 02.10.2018 г. 31.10.2018 г.  
Информационни технологии 11.12.2018 г.    
История и цивилизация 27.09.2018 г.    
География и икономика 26.11.2018 г.    
Биология и здравно образование 30.11.2018 г.    
Физика и астрономия 12.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда 24.10.2018 г.    
Религия ИУЧ 26.09.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 12.12.2018 г.    
Математика 04.12.2018 г.    

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 14.11.2018 г.    
Английски език 25.09.2018 г. 25.10.2018 г. 15.11.2018 г.
Математика 03.10.2018 г. 31.10.2018 г.  
Информационни технологии 10.12.2018 г.    
История и цивилизация 18.12.2018 г.    
География и икономика 03.12.2018 г.    
Философия 19.10.2018 г.    
Биология и здравно образование 23.11.2018 г.    
Физика и астрономия 08.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда 29.10.2018 г.    
Математика ИУЧ 26.11.2018 г.    
Информационни технологии ИУЧ 04.01.2019 г.    
География и икономика ИУЧ 28.11.2018 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 06.11.2018 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 20.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 18.10.2018 г.    
Религия ИУЧ 28.09.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 12.12.2018 г.    
Математика 05.12.2018 г.    
Английски език 10.01.2019 г.    

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 21.11.2018 г.    
Английски език 06.11.2018 г.    
Френски език 23.10.2018 г.    
Математика 04.10.2018 г. 31.10.2018 г.  
Информационни технологии 13.12.2018 г.    
История и цивилизация 03.01.2019 г.    
География и икономика 30.11.2018 г.    
Философия 08.10.2018 г.    
Биология и здравно образование 11.01.2019 г.    
Физика и астрономия 07.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда 29.10.2018 г.    
Математика ИУЧ 18.12.2018 г.    
Информационни технологии ИУЧ 07.12.2018 г.    
География и икономика ИУЧ 20.11.2018 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 16.01.2019 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 16.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 25.10.2018 г.    
Религия ИУЧ 01.10.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 19.12.2018 г.    
Български език и литература ИУЧ 12.12.2018 г.    
Математика 06.12.2018 г.    
Английски език 08.01.2019 г.    
Френски език 27.11.2018 г.    

Х а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 22.10.2018 г.    
Български език и литература  – ЗИП 06.11.2018 г.    
Английски език – І чужд 19.10.2018 г.    
Руски език – ІІ чужд 26.10.2018 г.    
Математика 02.10.2018 г. 30.10.2018 г.  
Математика ЗИП 26.11.2018 г.    
Информационни технологии 08.01.2019 г.    
Информационни технологии ЗИП 05.12.2018 г.    
История и цивилизация 23.11.2018 г.    
История и цивилизация ЗИП      
География и икономика 22.11.2018 г.    
Етика и право 19.09.2018 г.    
Биология и здравно образование 13.12.2018 г.    
Физика и астрономия 08.11.2018 г.    
Физика и астрономия ЗИП 16.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда 29.10.2018 г.    
Религия ЗИП 26.09.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 18.12.2018 г.    
Български език и литература  ЗИП 11.12.2018 г.    
Английски език – І чужд 04.01.2019 г.    
Руски език – ІІ чужд 30.11.2018 г.    
Математика 04.12.2018 г.    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 15.11.2018 г.    
Български език и литература  – ЗИП 05.11.2018 г.    
Английски език – І чужд 07.11.2018 г.    
Математика 03.10.2018 г.    
Математика ЗИП 26.10.2018 г.    
Информационни технологии ЗИП 19.12.2018 г.    
История и цивилизация 05.12.2018 г.    
История и цивилизация ЗИП 21.11.2018 г. 09.01.2019 г.  
География и икономика 27.11.2018 г.    
География и икономика ЗИП 06.12.2018 г.    
Философия 26.09.2018 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 30.11.2018 г.    
Физика и астрономия 29.10.2018 г.    
Физика и астрономия ЗИП 13.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 22.11.2018 г.    
Религия ЗИП 01.10.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 20.12.2018 г.    
Български език и литература  ЗИП 10.12.2018 г.    
Английски език – І чужд 18.12.2018г. –ІІ група 08.01.2019 г.- І група    
Математика 13.12.2018 г.    

 

ХІІ а, б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 23.10.2018 г.    
Български език и литература  – ЗИП 13.11.2018 г.    
Английски език – І чужд 06.11.2018 г.    
Математика 01.10.2018 г.    
Математика ЗИП 29.10.2018 г.    
Информационни технологии ЗИП 17.12.2018 г.    
История и цивилизация ЗИП 19.11.2018 г. 07.01.2019 г.  
География и икономика ЗИП 27.11.2018 г.    
Свят и личност 28.09.2018 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 21.11.2018 г. 28.11.2018 г.  
Физика и астрономия ЗИП 08.11.2018 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 31.10.2018 г.    
Религия ЗИП 25.09.2018 г.    
Класни работи:
Български език и литература 04.12.2018 г.    
Български език и литература  ЗИП 11.12.2018 г.    
Английски език – І чужд 18.12.2018 г.- ХІІ „а“

 

08.01.2019 г.- ХІІ „б“

   
Математика 13.12.2018 г.