Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

График за провеждане на контролни и класни работи

ГРАФИК

за контролни и класни работи през І срок на учебната

2019/2020 година

 

Контролни работи ІІ а,б клас:

Български език 01.10.2019 г. 05.11.2019 г. 10.12.2019 г.
Математика 26.09.2019 г. 30.10.2019 г. 14.01.2020 г.
Околен свят 27.09.2019 г.  24.01.2020 г.  
Английски език 09.10.2019 г.  04.12.2019 г.  
Религия – Ислям 19.11.2019 г.    

 

Контролни работи ІІІ а,б клас:

Български език 01.10.2019 г. 03.12.2019 г. 21.01.2020 г.
Математика 27.09.2019 г. 06.11.2019 г. 15.01.2020 г.
Човекът и природата 24.09.2019 г.    
Човекът и обществото 02.10.2019 г. 09.12.2019 г.  
Английски език 10.10.2019 г. 12.12.2019 г.  
Религия – Ислям 20.11.2019 г.    

 

Контролни работи ІV а,б клас:

Български език 19.11.2019 г. 20.01.2020 г.  
Математика 06.11.2019 г. 15.01.2020 г.  
Човекът и природата 26.09.2019 г.  16.12.2019 г.  
Човекът и обществото  22.01.2020 г.    
Английски език 27.09.2019 г. 26.11.2019 г.  
Религия – Ислям 21.11.2019 г.    

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 25.09.2019 г. 30.10.2019 г.
Английски език 07.11.2019 г. 16.12.2019 г.
Математика 07.10.2019 г. 15.11.2019 г.
Информационни технологии 11.12.2019 г.  
История и цивилизации 26.11.2019 г.  
География и икономика 06.11.2019 г.  
Човекът и природата 31.10.2019 г.  
Френски език ИУЧ 17.10.2019 г.  
Религия ИУЧ 17.01.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 03.12.2019 г.  
Математика 02.12.2019 г.  

 

V б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 25.09.2019 г. 30.10.2019 г.
Английски език 07.11.2019 г. 16.12.2019 г.
Математика 07.10.2019 г. 15.11.2019 г.
Информационни технологии 11.12.2019 г.  
История и цивилизации 26.11.2019 г.  
География и икономика 06.11.2019 г.  
Човекът и природата 14.11.2019 г.  
Френски език ИУЧ 17.10.2019 г.  
Религия ИУЧ 17.01.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 03.12.2019 г.  
Математика 02.12.2019 г.  

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 12.11.2019 г.  
Английски език

23.10.2019 г.- І група

29.10.2019 г.- ІІ група

 

 11.12.2019 г.- ІІ група

Математика 07.10.2019 г. 08.11.2019 г.
Информационни технологии 06.12.2019 г.  
История и цивилизации 04.12.2019 г.  
География и икономика 11.11.2019 г.  
Човекът и природата 28.11.2019 г.  
Френски език ИУЧ 18.11.2019 г.  
Религия ИУЧ 16.01.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 10.12.2019 г.  
Математика 02.12.2019 г.  

 

VІІ а, б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 25.09.2019 г. 30.10.2019 г.  
Английски език 29.10.2019 г. 16.12.2019 г.  

Руски език ИУЧ

Френски език ИУЧ

23.10.2019 г.- VІІ а

30.10.2019 г.- VІІ б

   
Математика 11.10.2019 г. 08.11.2019 г.  
Информационни технологии 03.12.2019 г.    
История и цивилизации 28.11.2019 г.    
География и икономика 25.11.2019 г.    
Биология и здравно образование 15.11.2019 г.    
Физика и астрономия 09.12.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 12.11.2019 г.    
Религия ИУЧ 15.01.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература

12.12.2019 г.- VІІ а

11.12.2019 г.- VІІ б

   
Математика 06.12.2019 г.    

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 13.11.2019 г.    
Английски език 07.11.2019 г.    
Математика 08.10.2019 г. 05.11.2019 г.  
Информационни технологии 20.12.2019 г.    
История и цивилизации 12.12.2019 г.    
География и икономика 02.12.2019 г.    
Философия 29.11.2019 г.    
Биология и здравно образование 21.11.2019 г.    
Физика и астрономия 28.11.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 21.10.2019 г.    
Математика ИУЧ 11.11.2019 г.    
Информационни технологии ИУЧ 06.01.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 27.11.2019 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 17.12.2019 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 19.11.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 31.10.2019 г.    
Религия ИУЧ 17.01.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 11.12.2019 г.    
Математика 03.12.2019 г.    
Английски език 09.01.2020 г.    

 

VІІІ б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 24.09.2019 г.  06.11.2019 г.  
Английски език 07.11.2019 г.    
Математика 08.10.2019 г. 05.11.2019 г.  
Информационни технологии 20.12.2019 г.    
История и цивилизации 12.12.2019 г.    
География и икономика 02.12.2019 г.    
Философия 29.11.2019 г.    
Биология и здравно образование 19.11.2019 г.    
Физика и астрономия 12.11.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 21.10.2019 г.    
Български език и литература ИУЧ 27.09.2019 г.    
Математика ИУЧ 11.11.2019 г.    
Информационни технологии ИУЧ 06.01.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 27.11.2019 г.    
Религия ИУЧ 17.01.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 11.12.2019 г.    
Математика 05.12.2019 г.    
Английски език 09.01.2020 г.    

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 14.11.2019 г.    
Френски език 08.10.2019 г.    
Математика 07.10.2019 г.    
Информационни технологии 31.10.2019 г.    
История и цивилизации 05.12.2019 г.    
География и икономика 29.11.2019 г.    
Философия 18.11.2019 г.    
Биология и здравно образование 13.11.2019 г.    
Физика и астрономия 27.11.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 21.10.2019 г.    
Математика ИУЧ 07.11.2019 г.    
Информационни технологии ИУЧ 13.12.2019 г.    
География и икономика ИУЧ 19.11.2019 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 03.10.2019 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 08.11.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 19.12.2019 г.    
Религия ИУЧ 13.01.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 16.01.2020 г.    
Математика 02.12.2019 г.    
Английски език 07.01.2020 г.    
Френски език 17.12.2019 г.    

 

Х а  клас:

 

 Контролни работи:
Български език и литература 06.11.2019 г.    
Английски език 15.11.2019 г.    
Френски език 25.09.2019 г.    
Математика 06.11.2019 г.    
Информационни технологии 13.01.2020 г.    
История и цивилизации 27.11.2019 г.    
География и икономика 22.11.2019 г.    
Философия 25.11.2019 г.    
Биология и здравно образование 18.11.2019 г.    
Физика и астрономия 31.10.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда 25.10.2019 г.    
Математика ИУЧ 12.11.2019 г.    
Информационни технологии ИУЧ 12.12.2019 г.    
Религия ИУЧ 14.01.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 18.12.2019 г.    
Математика 05.12.2019 г.    
Английски език 13.12.2019 г.    
Френски език 08.01.2020 г.    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 26.09.2019 г.    
Български език и литература ЗИП 03.10.2019 г.    
Английски език – І чужд 13.11.2019 г.    
Математика 23.10.2019 г.    
Математика ЗИП 07.11.2019 г.    
Информационни технологии ЗИП 14.01.2020 г.    
История и цивилизация 16.12.2019 г.    
История и цивилизация ЗИП 23.01.2020 г.    
География и икономика 26.11.2019 г.    
География и икономика ЗИП 09.01.2020 г.    
Философия 11.12.2019 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 19.11.2019 г.    
Физика и астрономия 18.11.2019 г.    
Физика и астрономия ЗИП 09.12.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 17.10.2019 г.    
Религия ЗИП 13.01.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 28.11.2019 г.    
Български език и литература  ЗИП 12.12.2019 г.    
Английски език – І чужд 18.12.2019 г.    
Математика 04.12.2019 г.    

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 11.11.2019 г.    
Български език и литература  – ЗИП 21.11.2019 г.    
Английски език – І чужд 30.10.2019 г.    
Математика 07.10.2019 г.    
Математика ЗИП 08.11.2019 г.    
Информационни технологии ЗИП 07.01.2020 г.    
История и цивилизация ЗИП 11.12.2019 г. 08.01.2020 г.  
География и икономика ЗИП 28.11.2019 г.    
Свят и личност 13.12.2019 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 31.10.2019 г. 13.01.2020 г.  
Физика и астрономия ЗИП 05.12.2019 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 15.10.2019 г.  19.11.2019 г.  
Религия ЗИП 14.01.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 02.12.2019 г.    
Български език и литература  ЗИП 12.12.2019 г.    
Английски език – І чужд 18.12.2019 г.    
Математика 29.11.2019 г.