Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

за контролни и класни работи през І срок на учебната

2020/2021 година

 

Контролни работи ІІ а клас:

Български език и литература 06.10.2020 г. 09.11.2020 г. 07.12.2020 г.
Математика 02.10.2020 г. 19.11.2020 г.  17.12.2020 г.
Околен свят 29.09.2020 г. 15.12.2020 г.  
Английски език 27.11.2020 г.    
Религия – Ислям 16.09.2020 г.    

 

Контролни работи ІІ б клас:

Български език и литература 06.10.2020 г. 09.11.2020 г. 07.12.2020 г.
Математика 01.10.2020 г. 19.11.2020 г. 17.12.2020 г.
Околен свят 29.09.2020 г. 15.12.2020 г.  
Английски език 26.11.2020 г.    
Религия – Ислям 16.09.2020 г.    

 

Контролни работи ІІІ а клас:

Български език и литература 28.09.2020 г. 09.11.2020 г. 07.11.2020 г.
Математика 01.10.2020 г. 19.11.2020 г. 17.12.2020 г.
Човекът и природата 12.11.2020 г.    
Човекът и обществото 07.10.2020 г. 09.12.2020 г.  
Английски език 05.10.2020 г. 30.11.2020 г.  
Компютърно моделиране 27.10.2020 г.    
Религия – Ислям 13.10.2020 г.    

 

Контролни работи ІІІ б клас:

Български език и литература 28.09.2020 г. 09.11.2020 г. 07.11.2020 г.
Математика 01.10.2020 г. 19.11.2020 г. 17.12.2020 г.
Човекът и природата 11.11.2020 г.    
Човекът и обществото 24.09.2020 г. 10.12.2020 г.  
Английски език 05.10.2020 г. 30.11.2020 г.  
Компютърно моделиране 27.10.2020 г.    
Религия – Ислям 13.10.2020 г.    

 

Контролни работи ІV а клас:

Български език и литература 06.10.2020 г. 24.11.2020 г. 12.01.2021 г.
Математика 30.09.2020 г. 04.11.2020 г. 18.01.2021 г.
Компютърно моделиране 27.10.2020 г.    
Човекът и природата 21.09.2020 г. 16.12.2020 г.  
Човекът и обществото 25.09.2020 г. 20.11.2020 г.  
Английски език 01.10.2020 г. 03.12.2020 г.  
Религия – Ислям 13.10.2020 г.    

 

Контролни работи ІV б клас:

Български език и литература 07.10.2020 г. 25.11.2020 г. 13.01.2021 г.
Математика 30.09.2020 г. 04.11.2020 г. 19.01.2021 г.
Компютърно моделиране 15.12.2020 г.    
Човекът и природата 21.09.2020 г. 18.12.2020 г.  
Човекът и обществото 23.09.2020 г. 18.11.2020 г.  
Английски език 01.10.2020 г. 03.12.2020 г.  
Религия – Ислям 13.10.2020 г.

 

V а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 23.09.2020 г. 27.10.2020 г.
Английски език 26.10.2020 г. 02.12.2020 г.
Математика 21.10.2020 г. 18.11.2020 г.
Информационни технологии 02.11.2020 г.  
История и цивилизации 19.11.2020 г.  
География и икономика 03.11.2020 г.  
Човекът и природата 27.11.2020 г.  
Френски език ИУЧ 19.10.2020 г.  
Религия ИУЧ 17.09.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 01.12.2020 г.  
Математика 09.12.2020 г.  

 

V б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 18.09.2020 г. 29.10.2020 г.
Английски език 26.10.2020 г. 01.12.2020 г.
Математика 12.10.2020 г. 09.11.2020 г.
Информационни технологии 06.11.2020 г.  
История и цивилизации 17.11.2020 г.  
География и икономика 04.11.2020 г.  
Човекът и природата 26.11.2020 г.  
Френски език ИУЧ 20.10.2020 г.  
Религия ИУЧ 17.09.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 03.12.2020 г.  
Математика 07.12.2020 г.  

 

 

VІ а  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 23.09.2020 г. 26.10.2020 г.
Английски език 28.10.2020 г. 09.12.2020 г.
Математика 15.10.2020 г. 12.11.2020 г.
Информационни технологии 05.11.2020 г.  
История и цивилизации 12.01.2021 г.  
География и икономика 13.11.2020 г.  
Човекът и природата 24.11.2020 г.  
Френски език ИУЧ 16.11.2020 г.  
Религия ИУЧ 18.09.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 02.12.2020 г.  
Математика 10.12.2020 г.  

 

VІ б  клас:

Контролни работи:
Български език и литература 21.09.2020 г. 26.10.2020 г.
Английски език 28.10.2020 г. 09.12.2020 г.
Математика 13.10.2020 г. 10.11.2020 г.
Информационни технологии 04.11.2020 г.  
История и цивилизации 12.01.2021 г.  
География и икономика 12.11.2020 г.  
Човекът и природата 23.11.2020 г.  
Френски език ИУЧ 20.11.2020 г.  
Религия ИУЧ 17.09.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 03.12.2020 г.  
Математика 08.12.2020 г.  

 

VІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 05.11.2020 г. 21.12.2020 г.
Английски език

29.10.2020 г.- І група

21.10.2020 г.- ІІ група

10.12.2020 г.- І група

16.12.2020 г.- ІІ група

Математика 13.10.2020 г. 13.11.2020 г.
Информационни технологии 14.10.2020 г.  
История и цивилизации 23.11.2020 г.  
География и икономика 25.11.2020 г.  
Биология и здравно образование 18.11.2020 г.  
Физика и астрономия 10.11.2020 г.  
Химия и опазване на околната среда 06.11.2020 г.  
Френски език ИУЧ 17.11.2020 г.  
Математика ИУЧ 22.10.2020 г.  
Религия ИУЧ 21.09.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 03.12.2020 г.  
Математика 08.12.2020 г.  

 

VІІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 17.11.2020 г.    
Английски език 19.10.2020 г. 14.12.2020 г.  
Математика 15.10.2020 г. 12.11.2020 г.  
Информационни технологии 14.10.2020 г.    
История и цивилизации 25.11.2020 г.    
География и икономика 04.12.2020 г.    
Философия 19.11.2020 г.    
Биология и здравно образование 27.11.2020 г.    
Физика и астрономия 07.12.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 05.11.2020 г.    
Математика ИУЧ 20.10.2020 г.    
Информационни технологии ИУЧ 28.10.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 06.01.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 11.11.2020 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 17.12.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 03.11.2020 г.    
Религия ИУЧ 21.09.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 08.12.2020 г.    
Математика 03.12.2020 г.    
Английски език 11.01.2021 г.    

 

 VІІІ б клас:

Контролни работи:
Български език и литература 17.11.2020 г.    
Английски език 22.10.2020 г. 26.11.2020 г.  
Математика 15.10.2020 г. 12.11.2020 г.  
Информационни технологии 14.10.2020 г.    
История и цивилизации 27.11.2020 г.    
География и икономика 07.12.2020 г.    
Философия 20.11.2020 г.    
Биология и здравно образование 21.12.2020 г.    
Физика и астрономия 18.12.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 04.11.2020 г.    
Български език и литература ИУЧ 09.11.2020 г.    
Математика ИУЧ 19.10.2020 г.    
Информационни технологии ИУЧ 02.11.2020 г.    
История и цивилизации ИУЧ 01.12.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 15.12.2020 г.    
Религия ИУЧ 17.09.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 08.12.2020 г.    
Математика 03.12.2020 г.    
Английски език 14.01.2021 г.  

 

ІХ а  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 23.09.2020 г.  04.11.2020 г.  
Английски език 13.10.2020 г.    
Френски език 23.10.2020 г.    
Математика 15.10.2020 г.  12.11.2020 г.  
Информационни технологии 08.01.2021 г.    
История и цивилизации 17.12.2020 г.    
География и икономика 17.11.2020 г.    
Философия 19.11.2020 г.    
Биология и здравно образование 02.11.2020 г.    
Физика и астрономия 11.11.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 06.01.2021 г.    
Математика ИУЧ 20.10.2020 г.  24.11.2020 г.  
Информационни технологии ИУЧ 11.01.2021 г.    
География и икономика ИУЧ 30.11.2020 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 27.10.2020 г.    
Физика и астрономия ИУЧ 09.12.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 21.12.2020 г.    
Религия ИУЧ 18.09.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 16.12.2020 г.    
Математика 03.12.2020 г.    
Английски език 08.12.2020 г.    
Френски език 27.11.2020 г.    

 

ІХ б  клас:

 Контролни работи:
Български език и литература 19.11.2020 г.    
Английски език 26.10.2020 г.    
Френски език 21.10.2020 г.    
Математика 03.11.2020 г.    
Информационни технологии 07.01.2021 г.    
История и цивилизации 21.12.2020 г.    
География и икономика 09.11.2020 г.    
Философия 17.11.2020 г.    
Биология и здравно образование      
Физика и астрономия 03.12.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда 04.11.2020 г.    
Математика ИУЧ 23.10.2020 г.  27.11.2020 г.  
Информационни технологии ИУЧ 12.01.2021 г.    
История и цивилизации ИУЧ 26.11.2020 г.    
География и икономика ИУЧ 12.11.2020 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 27.10.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ      
Религия ИУЧ 18.09.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 11.12.2020 г.    
Математика 08.12.2020 г.    
Английски език 14.12.2020 г.    
Френски език 02.12.2020 г.

 

Х а  клас:  

 Контролни работи:
Български език и литература 18.11.2020 г.    
Английски език 06.11.2020 г.    
Френски език 29.09.2020 г.    
Математика 13.10.2020 г. 10.11.2020 г.  
Информационни технологии  15.01.2021 г.    
История и цивилизации 25.11.2020 г. 13.01.2021 г.  
География и икономика 11.11.2020 г.    
Философия 24.11.2020 г.    
Биология и здравно образование 10.12.2020 г.    
Физика и астрономия 30.11.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда      
Български език и литература ИУЧ 16.11.2020 г.    
Математика ИУЧ 20.10.2020 г.    
Информационни технологии ИУЧ 08.01.2021 г.    
Биология и здравно образование ИУЧ 07.01.2021 г.    
Химия и опазване на околната среда ИУЧ 03.11.2020 г.    
Религия ИУЧ 21.09.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 16.12.2020 г.    
Математика 03.12.2020 г.    
Английски език 18.12.2020 г.    
Френски език 08.12.2020 г.    

 

ХІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 16.11.2020 г.    
Английски език 24.11.2020 г.    
Френски език 01.10.2020 г.    
Математика 21.10.2020 г.    
Гражданско образование 04.12.2020 г.    
Английски език- 1 модул 09.11.2020 г.    
Английски език- 2 модул 17.11.2020 г.    
Английски език- избираем модул      
Информационни технологии- 1 модул 07.01.2021 г.    
Информационни технологии- 2 модул 06.01.2021 г.    
Информационни технологии- избираем модул 15.01.2021 г.    
Биология и здравно образование- 1 модул 05.11.2020 г. 08.12.2020 г.  
Биология и здравно образование- избираем модул 22.12.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда- 1 модул 23.10.2020 г. 18.12.2020 г.  
Класни работи:
Български език и литература 14.12.2020 г.    
Английски език 21.12.2020 г.    
Френски език 10.12.2020 г.    
Математика 02.12.2020 г.    

 

ХІІ а клас:

Контролни работи:
Български език и литература 30.09.2020 г.    
Български език и литература  – ЗИП 07.10.2020 г.    
Английски език – І чужд 05.11.2020 г.    
Математика 23.10.2020 г.    
Математика ЗИП 12.10.2020 г. 23.11.2020 г.  
Информационни технологии ЗИП 22.12.2020 г.    
История и цивилизация ЗИП 30.11.2020 г. 18.01.2021 г.  
География и икономика ЗИП 17.11.2020 г.    
Свят и личност 20.11.2020 г.    
Биология и здравно образование ЗИП 09.11.2020 г. 07.12.2020 г.  
Физика и астрономия ЗИП 11.11.2020 г.    
Химия и опазване на околната среда ЗИП 19.10.2020 г. 14.12.2020 г.  
Религия ЗИП 18.09.2020 г.    
Класни работи:
Български език и литература 25.11.2020 г.    
Български език и литература  ЗИП 09.12.2020 г.    
Английски език – І чужд 17.12.2020 г.    
Математика 04.12.2020 г.