Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

График за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма

 

график сам. форма- 14.06.2021г. 001

********************* 

График1

График2

 ***********************************

график сам.форма-м.04.2021 001

************************************************************** 

график сам.форма- нови УУП 001_1

 

**************************************************************

 

график сам.форма- 12 клас