Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

График за консултации по учебните дисциплини

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук понеделник 11.35 – 12.20 101
2. Мехмед Кади четвъртък 11.00 – 11.45 102
3. Дияна Дрънкова понеделник 14.10 – 14.45 301
4. Мария Бояджиева понеделник 14.10 – 14.45 304
5. Радослава Кабранева понеделник 14.10 – 14.55 205
6. Петя Георгиева сряда 13.30 – 14.15 302
7. Магдалена Шопова вторник 13.30 – 14.15 306
8. Ава Иса сряда 13.30 – 14.15 01
9. Адиле Буковян понеделник 13.30 – 14.15 206
10. Сефаде Хаджи понеделник 13.30 – 14.15 301
11. Ахмед Чолак понеделник 14.30 – 15.15 305
12. Катя Ценкина вторник 14.20 – 15.05 206
13. Ибрахим Церов сряда 13.20 – 14.05 204
14. Хюсеин Грошар понеделник 13.30 – 14.15 302
15. Румен Стоилов вторник 13.30 – 14.15 02
16. Мустафа Юрук понеделник 13.30 – 14.15 204
17. Димитър Зинков понеделник 14.30 – 15.15 303
18. Реджеп Иса понеделник 13.30 – 14.15 01
19. Ибрахим Иса понеделник 12.10 – 12.55 202
20. Мария  Ушилкова вторник 11.00 – 11.45 203
21. Мария Урумова понеделник 11.40 – 12.25 103
22. Мая Гулева понеделник 11.40 – 12.25 104
23. Росица Стоянова понеделник 12.30– 13.15 105
24. Величка Спириева понеделник 12.30– 13.15 106
25. Исмаил Чолак четвъртък 12.40– 13.25 305

Забележка: Мария Бояджиева остава за консултации с учениците всяка последна сряда от месеца, а Дияна Дрънкова всеки последен вторник от месеца от 12.40 до 13.25 часа в посочените кабинети.