Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук понеделник 13.10 – 13.55 101
2. Мехмед Кади сряда 12.15 – 13.00 102
3. Дияна Дрънкова понеделник 14.00 – 14.45 301
4. Шемшиде Камбач четвъртък 13.10 – 13.55 304
5. Айше Пенда петък 13.10 – 13.55 303
6. Петя Георгиева понеделнек 14.00 – 14.45 306
7. Магдалена Шопова вторник 14.00 – 14.45 302
8. Ава Иса понеделник 14.50 – 15.35 01
9. Адиле Буковян понеделник 14.50 – 15.35 206
10. Фатме Молла понеделник 14.00 – 14.45 204
11. Ахмед Чолак вторник 14.35 – 15.20 303
12. Катя Ценкина вторник 14.00 – 14.45 303
13. Ибрахим Церов вторник 14.00 – 14.45 205
14. Хюсеин Грошар понеделник 14.50 – 15.35 305
15. Румен Стоилов вторник 14.00 – 14.45 02
16. Мустафа Юрук понеделник 14.00 – 14.45 03
17. Димитър Зинков петък 13.10 – 13.55 305
18. Реджеп Иса сряда 14.00 – 14.45 04
19. Ибрахим Иса сряда 12.15 – 13.00 202
20. Гюлфие Даракчи четвъртък 13.10 – 13.55 106
21. Мария Урумова понеделник 13.10 – 13.55 103
22. Мая Гулева понеделник 13.10 – 13.55 203
23. Росица Стоянова вторник 12.10– 12.55 105
24. Величка Спириева вторник 12.10– 12.55 104
25. Муса Кади четвъртък 13.50 – 14.35 304
26. Николай Кривокапов понеделник 14.00 – 14.45 205