Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

преподавател ден от седмицата час кабинет
1. Зайнепа Юрук понеделник 12.20 – 13.05 101
2. Мехмед Кади понеделник 12.20 – 13.05 102
3. Дияна Дрънкова вторник 13.10 – 13.55 301
4. Шемшиде Камбач сряда 14.00 – 14.45 304
5. Фатме Косин вторник 14.00 – 14.45 206
6. Петя Георгиева понеделнек 14.00 – 14.45 302
7. Магдалена Шопова вторник 14.00 – 14.45 306
8. Ава Иса понеделник 14.00 – 14.45 01
9. Адиле Буковян понеделник 14.00 – 14.45 206
10. Сефаде Хаджи понеделник 14.00 – 14.45 205
11. Ахмед Чолак понеделник 14.00 – 14.45 305
12. Катя Ценкина понеделник 14.00 – 14.45 303
13. Ибрахим Церов сряда 14.00 – 14.45 205
14. Хюсеин Грошар понеделник 14.00 – 14.45 204
15. Румен Стоилов вторник 14.00 – 14.45 02
16. Мустафа Юрук сряда 14.50 – 15.35 204
17. Димитър Зинков петък 13.10 – 13.55 303
18. Реджеп Иса понеделник 14.00 – 14.45 04
19. Ибрахим Иса сряда 12.20 – 13.05 105
20. Мария  Ушилкова сряда 12.20 – 13.05 106
21. Мария Урумова петък 12.20 – 13.05 103
22. Мая Гулева петък 12.20 – 13.05 104
23. Росица Стоянова понеделник 13.10– 13.55 202
24. Величка Спириева понеделник 13.10– 13.55 203
25. Исмаил Чолак четвъртък 14.00 – 14.45 305
26. Николай Кривокапов понеделник 14.00 – 14.45 306