Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Росица Стоянова І а сряда 12.10 – 12.55
2. Величка Спириева І б сряда 12.10 – 12.55
3. Ибрахим Иса ІІ а вторник 12.10 – 12.55
4. Гюлфие Даракчи ІІ б сряда 12.15 – 13.00
5. Зайнепа Юрук ІІІ а четвъртък 13.10 – 13.55
6. Мехмед Кади ІІІ б вторник 12.15 – 13.00
7. Мария Урумова ІV а петък 12.15 – 13.00
8. Мая Гулева ІV б вторник 12.15 – 13.00
9. Шемшиде Камбач V а понеделник 14.00 – 14.45
10. Иса Мерсим V б понеделник 14.35 – 15.20
11. Петя Георгиева VІ а сряда 13.05 – 13.50
12. Ава Иса VІ б понеделник 14.45 – 15.30
13. Ахмед Чолак VІІ а вторник 14.00 – 14.45
14. Хюсеин Грошар VІІІ а понеделник 14.00 – 14.45
15. Адиле Буковян VІІІ б понеделник 14.00 – 14.45
16. Димитър Зинков ІХ а сряда 15.45 – 16.30
17. Дияна Дрънкова ІХ б сряда 13.05 – 13.50
18. Исмаил Даракчи Х а вторник 13.55 – 14.40
19. Николай Кривокапов ХІ а сряда 13.05 – 13.50
20. Сашо  Харисков ХІІ а вторник 16.30 – 17.15
21. Васил Мишев І а ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
22. Румяна Вълчева І б ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
23. Гюлфе Пенд ІІ а ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
24. Гюлфие Ходжа ІІ б ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
25. Вайда Селим ІІІ ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
26. Найле Цер ІV а ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00
27. Гюлтен Даракчи ІV б ГЦОУД понеделник 11.15 – 12.00