Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Ибрахим Иса І а вторник 12.15 – 13.00
2. Мария Ушилкова І б вторник 12.15 – 13.00
3. Зайнепа Юрук ІІ а четвъртък 12.15 – 13.00
4. Мехмед Кади ІІ б сряда 12.15 – 13.00
5. Мария Урумова ІІІ а понеделник 13.10 – 13.55
6. Мая Гулева ІІІ б вторник 12.20 – 13.05
7. Росица Стоянова ІV а вторник 12.20 – 13.05
8. Величка Спириева ІV б вторник 12.20 – 13.05
9. Петя Георгиева V а вторник 13.10 – 13.55
10. Ава Иса V б понеделник 14.45 – 15.30
11. Сефаде Хаджи VІ а понеделник 14.45 – 15.30
12. Реджеп Иса VІІ а понеделник 14.45 – 15.30
13. Ибрахим Церов VІІ б вторник 13.10 – 13.55
14. Димитър Зинков VІІІ а вторник 14.00 – 14.45
15. Дияна Дрънкова VІІІ б понеделник 14.00 – 14.45
16. Исмаил Даракчи ІХ а вторник 14.00 – 14.45
17. Николай Кривокапов Х а понеделник 14.00 – 14.45
18. Сашо  Харисков ХІ а вторник 14.00 – 14.45
19. Хюсеин Грошар ХІІ а понеделник 14.45 – 15.30
20. Бекир Кади І а ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
21. Гюлфие Ходжа І б ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
22. Вайда Селим ІІ ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
23. Гюлфие Даракчи ІІІ а ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
24. Гюлтен Даракчи ІІІ б ГЦОУД вторник 11.15 – 12.00
25. Васил Мишев ІV а ГЦОУД понеделник 11.00 – 11.45
26. Румяна Вълчева ІV б ГЦОУД понеделник 11.00 – 11.45