Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

класен ръководител клас ден от седмицата час
1. Зайнепа Юрук І а четвъртък 11.35 – 12.20
2. Мехмед Кади І б четвъртък 11.50 – 12.35
3. Мария Урумова ІІ а понеделник 12.25 – 13.10
4. Мая Гулева ІІ б понеделник 12.25 – 13.10
5. Росица Стоянова ІІІ а сряда 12.30 – 13.15
6. Величка Спириева ІІІ б сряда 12.30 – 13.15
7. Ибрахим Иса ІV а сряда 12.10 – 12.55
8. Мария Ушилкова ІV б четвъртък 11.00 – 11.45
9. Сефаде Хаджи V а понеделник 14.15 – 15.00
10. Реджеп Иса VІ а понеделник 14.15 – 15.00
11. Ибрахим Церов VІ б сряда 14.05 – 14.50
12. Димитър Зинков VІІ а четвъртък 14.20 – 15.05
13. Дияна Дрънкова VІІ б понеделник 13.25 – 14.10
14. Исмаил Даракчи VІІІ а вторник 13.40 – 14.25
15. Мария Бояджиева ІХ а понеделник 13.25 – 14.10
16. Сашо  Харисков Х а четвъртък 13.10 – 13.55
17. Хюсеин Грошар ХІ а понеделник 14.15 – 15.00
18. Адиле Буковян ХІІ а понеделник 14.15 – 15.00
19. Ахмед Чолак ХІІ б понеделник 13.40 – 14.25