Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

 

unnamed

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

       Обучението  за периода 29.10.2020 – 12.11.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда,  за учениците в гимназиален етап- VIII до XII клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms. Паролите на учениците и начина на използване на платформата от предходната учебна година не са променени.

Седмичното разписание и продължителността на часовете не се променят.

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час     

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час    

9,40  до 10,20 часа

4 час    

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час   

11,25  до 12,05 часа

 

6 час   

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час   

13,05  до 13,45 часа

 

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

 Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

      Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

      Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

      Трябва да бъдем възможно най-отговорни за опазването на собственото си здраве, както и това на другите.

****************

Уважаеми родители,

С цел опазване живота и здравето на учениците в Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница, на Педагогически съвет се приеха мерки и правила за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

С пълния текст на приетите мерки и правила можете да се запознаете тук.

****************

По предписание на Министерството на здравеопазването учебната 2020/2021 година ще започне присъствено за всички ученици от системата на предучилищното и училищното образование.

Учебният процес ще се организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването и Регионална здравна инспекция- гр. Благоевград Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки   през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

Предписаниe за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки