Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

 

unnamed

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

 
От 31.05.2021 година всички класове, от І до ХІ, се обучават присъствено.

 

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

 
Обучението за периода 05.05.2021 – 28.05.2021 г. ще се осъществява по график в електронна среда и присъствено за учениците от V до XII клас, като се променя присъственото обучение както следва:
а) от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VII, IХ, Х, XI и XII клас;
б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VI, VII, IХ, Х, XI и XII клас;
в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI, VII, VIII, Х и XI клас.
Обучението на учениците от I до IV клас е в присъствена форма.
По време на обучението в електронна среда и присъствено се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.
Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.
За времето на провеждане на обучението в електронна среда и присъствено, личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.
Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

       Обучението  за периода 12.04.2021 – 29.04.2021 г. ще се осъществява по график в електронна среда и присъствено  за учениците от V до XII клас, като се променя присъственото обучение както следва:

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII, VIII, Х, XI и XII клас;

б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VII, IХ, Х, XI  и XII клас.

Обучението на учениците от I до IV клас е в присъствена форма.

По време на обучението в електронна среда и присъствено се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на обучението в електронна среда и присъствено,  личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

 Обучението  за периода 01.04.2021 – 11.04.2021 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда,  за учениците от I до XII клас.

 Учебните дни за всеки клас са:

  • от 01.04 до 02.04.2021г.- учениците от I до XII клас ;
  • от 05.04 до 07.04.2021г.- само за учениците от XII клас.

Пролетна ваканция:

  • от 03. до 11.04.2021г.- учениците от I до XI клас ;
  • от 08. до 11.04.2021г.- за учениците от  XII клас.

 Използването на платформата Microsoft Teаms, паролите на учениците и начина на използване на платформата  не са променени. Седмичното разписание не се променя.

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

 Обучението  за периода 22.03.2021 – 31.03.2021 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда,  за учениците от I до XII клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.  Паролите на учениците и начинът на използване на платформата  не са променени.

Седмичното разписание не се променя.

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас във всички училища на територията на област Благоевград в съответствие с решение на Областния кризисен щаб за област Благоевград, на основание на Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, и във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 в област Благоевград.

Обучението на учениците от I до IV клас продължава да е в присъствена форма.

 

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 15.02.2021 – 17.03.2021 г. ще се осъществява по график в електронна среда и присъствено  за учениците от V до XII клас, като се променя присъственото обучение както следва:

а) от 15.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII, VIII, Х, XI и XII клас;

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VII, Х, XI клас и XII клас,

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците  от VI, VII, IХ, X, XI и XII клас.

Обучението на учениците от І до ІV клас продължава в присъствена форма.

По време на обучението в електронна среда и присъствено се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на обучението в електронна среда и присъствено,  личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението за периода 01.02.2021 – 17.03.2021 г. ще се осъществява по график в електронна среда и присъствено- за учениците от V до XII клас.

Графикът е:

  1. Считано от 01.02.2021 г. до 02 .02.2021 г. включително, обучение от разстояние, в електронна среда за всички учениците от V до XII клас.  Обучението се осъществява с програмата за първия учебен срок.  В посочения период от време, учебните занятия  се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърденото  седмично разписание.

 

  1. 03.02.2021 г. е междусрочна ваканция за всички ученици от I до XII клас.

 

  1. Считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. включително, учениците от V до XII клас се обучават в електронна среда. Присъствено обучение се осъществява, както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII, VIII и XII клас;

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, Х и XI клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI, IХ и XII клас.

Седмичното разписание от 04.02.2021 г. е за втория учебен срок, което ще Ви бъде съобщено  от класните ръководители в понеделник / 01.02.2021г./ в ЧК.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ VIII ДО XII КЛАС Е 40 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час    

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час   

9,40  до 10,20 часа

4 час   

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час  

11,25  до 12,05 часа

 

6 час  

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час  

13,05  до 13,45 часа

  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ V ДО VII КЛАС Е 30 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,30 часа

 

2 час    

8,45  до 9,15 часа

25 минути

3 час   

9,40  до 10,10 часа

4 час   

10,25  до 10,55 часа

 

голямо междучасие

30 минути

 

5 час  

11,25  до 11,55 часа

 

6 час  

12,10  до 12,40 часа

25 минути

7 час  

13,05  до 13,35 часа

 

По време на обучението в електронна среда и присъствено се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

      Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

      Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на обучението в електронна среда и присъствено,  личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

****************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УЧЕНИЦИ

Обучението  за периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. ще се осъществява от разстояние, в електронна среда,  за учениците от I до XII клас, чрез използването на платформата Microsoft Teаms.  Паролите на учениците и начина на използване на платформата  не са променени.

Седмичното разписание не се променя.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ VIII ДО XII КЛАС Е 40 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,40 часа

 

2 час     

8,45  до 9,25 часа

15 минути

3 час    

9,40  до 10,20 часа

4 час    

10,25  до 11,05 часа

 

голямо междучасие

20 минути

 

5 час   

11,25  до 12,05 часа

 

6 час   

12,10  до 12,50 часа

15 минути

7 час   

13,05  до 13,45 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ V ДО VII КЛАС Е 30 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

8,00 до 8,30 часа

 

2 час     

8,45  до 9,15 часа

25 минути

3 час    

9,40  до 10,10 часа

4 час    

10,25  до 10,55 часа

 

голямо междучасие

30 минути

 

5 час   

11,25  до 11,55 часа

 

6 час   

12,10  до 12,40 часа

25 минути

7 час   

13,05  до 13,35 часа

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА  НА ЧАСОВЕТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ I ДО IV КЛАС Е 20 МИНУТИ

Учебен час

Начало- край

Междучасие

1 час    

9,00 до 9,20 часа

 

10 минути

2 час    

9,30  до 9,50 часа

3 час   

10,00  до 10,20 часа

голямо междучасие

30 минути

 

4 час   

10,50  до 11,10 часа

 

10 минути

5 час  

11,20 до 11,40 часа

6 час  

11,50  до 12,10 часа

7 час  

12,20  до 12,40 часа

  

За групите при ЦОУД е валиден следния график:

 

 

Време за осъществяване на връзка с учениците

1 и 2 час самоподготовка

14,00 – 14,40 часа

3 и 4 час занимания по интереси

15,00 -15,40 часа

5 и 6 час организиран отдих

16,00 -16,40 часа

 

По време на обучението в електронна среда се отразяват отсъствия на учениците за учебните часове, в които не са присъствали.

Ще Ви бъде оказана подкрепа при самоподготовката. Ще бъдете насочвани в усвояване на учебния материал по различните учебни предмети. Ще Ви бъдат поставяни индивидуални и групови задачи, чрез които ще бъде осъществена и обратна връзка между Вас и учителя по съответния предмет.

Предвид обявеното извънредно положение на територията на Република България, Ви приканваме да спазвате наложените ограничения.

Следете публикациите в сайта и фейсбук страницата на училището.

За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат!

 

************************************

 

Учениците ни отправят апел "да се спазват всички мерки за сигурност в училище, да сме отговорни и силни". Светът се намира в един много по-различен и неприятен етап, но не трябва да допуснем тези обстоятелства да ни променят. Нека сме отговорни, търпеливи и да не губим надежда!

333

************************************

Уважаеми родители,

С цел опазване живота и здравето на учениците в Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница, на Педагогически съвет се приеха мерки и правила за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година.

С пълния текст на приетите мерки и правила можете да се запознаете тук.

****************

По предписание на Министерството на здравеопазването учебната 2020/2021 година ще започне присъствено за всички ученици от системата на предучилищното и училищното образование.

Учебният процес ще се организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването и Регионална здравна инспекция- гр. Благоевград Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки   през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

Предписаниe за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки