Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Прием в осми клас за 2021/ 2022 учебна година

 

прием 8 клас         

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА:

КЪМ  02.08.2021 г. в паралелката с Профил „ Природни науки“ - 0 свободнr мястd

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА:

КЪМ  23.07.2021 г. в паралелката с Профил „ Природни науки“ - 1 свободно място

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

За учебната 2021/2022 година е предложен прием на ученици за една паралелка VІІІ клас профилирано обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. 

Профил „ Природни науки“ със задължителни профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и профилиращ предмет извън задължителните – информационни технологии. 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Балообразуващата оценка за прием в VІІІ клас:

1. Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.

2. Учебните предметите от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас:

  • профил „ Природни науки“ да са биология и здравно образование и информационни технологии

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2021 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2021 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2021 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2021 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02.08.2021 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2021 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2021 година включително

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година утвърден със Заповед № РД-06-251/ 29.04 2020 г. на Началника на РУО – Благоевград

Прикачени документи

Приложение№1