Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Прием в пети клас за 2020/ 2021 учебна година

p002_1_00За учебната 2020/2021 година е реализиран прием на

две паралелка V клас.

 

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в V клас за учебната 2020/2021 година.