Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Прием в пети клас

p002_1_00За учебната 2019/2020 година е реализиран прием на две паралелка V

 

клас с класни ръководители Петя Георгиева- V "а" клас и Ава Иса- V "б" клас.

 

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в V клас за учебната 2019/2020 година.