Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Прием в пети клас за 2021/ 2022 учебна година

 

 

p002_1_00

 

 

   

За учебната 2021/2022 година е предложен прием на две паралелки V клас.

 

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено  в с. Брезница. На основание Наредба № 10 от 01.09.2016 г. не се налага разработване на система за прием в V клас за учебната 2021/2022 година.