Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Документи

Предстои публикуване на УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ за учебната 2020/2021 година

Прикачени документи

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за І "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІІІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІV "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІІ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІІ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІХ "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ІХ "б" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Х "а" клас
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за ХІ "а" клас
Стратегия за развитие
План за действие и финансиране
Правилник за дейността на училището
Годишен план за дейността
Форми на обучение
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция
Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Спортен календар