Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие
План за действие и финансиране
Правилник за дейността на училището
Годишен план за дейността на училището
Училищен учебен план- І "а" клас
Училищен учебен план- І "б" клас
Училищен учебен план- ІІ "а" клас
Училищен учебен план- ІІ "б" клас
Училищен учебен план- ІІІ "а" клас
Училищен учебен план- ІІІ "б" клас
Училищен учебен план- ІV "а" клас
Училищен учебен план- ІV "б" клас
Училищен учебен план- V "а" клас
Училищен учебен план- V "б" клас
Училищен учебен план- VІ "а" клас
Училищен учебен план- VІІ "а" клас
Училищен учебен план- VІІ "б" клас
Училищен учебен план- VІІІ "а" клас
Училищен учебен план- VІІІ "б" клас
Училищен учебен план- ІХ "а" клас
Училищен учебен план- Х "а" клас
Форми на обучение
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Спортен календар