Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ

 

Учебната 2019/ 2020 година

1.Национално външно оценяване – ІV клас

 

Не се проведе поради извънредното положение и обявеното обучение в електорнна среда, поради разпространение на COVID-19.

 

*****************************************************************************************************************

 

2. Национално външно оценяване – VІІ клас

 2.1. Училищни средни резултати (в точки) по предмети и сравнение с училищния резултат от предходни години

7--1

2.2. Съпоставка на училищните средни резултати ( в точки) по предмети със средните резултати за областта и страната.

7--22.3. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2020 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка)

7--3

 

*****************************************************************************************************************

 

3. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

3.1. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната и областта за 2020 г.

12--1

3.2. Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години

12--2

12--3

 

 *****************************************************************************************************************

 

4. Национално външно оценяване – Х клас

Не се проведе поради извънредното положение и обявеното обучение в електорнна среда, поради разпространение на COVID-19.