Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Анализ на резултатите от НВО и ДЗИ

 

Учебната 2018/ 2019 година

1.Национално външно оценяване – ІV клас

 1.1. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години

4. клас-1

1.2. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2019  г. с областни и национални средни резултати

4. клас-2

1.3. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2019 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка)

4. клас-3

 

*****************************************************************************************************************

 

2. Национално външно оценяване – VІІ клас

 2.1. Училищни средни резултати (в точки) по предмети и сравнение с училищния резултат от предходни години

7. клас-1

2.2. Съпоставка на училищните средни резултати ( в точки) по предмети със средните резултати за областта и страната.

7. клас-2

7. клас-3

2.3. Резултати (среден тестови бал в точки) за 2019 година по паралелки (за училищата с повече от една паралелка)

7. клас-4

 

*****************************************************************************************************************

 

3. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

3.1. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната за 2019 г.

12. клас-1

3.2. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за областта за 2019г.

12. клас-2

 3.3.Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години

12. клас-3

12. клас-4

 

*****************************************************************************************************************

 

4. Национално външно оценяване – Х клас. Оценяване на дигиталните компетентности.

4.1. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) с предходни години по модули

10. клас-1 

4.2. Сравнение на средните училищни резултати (в точки) по предмети за 2019  г. с областни и национални средни резултати

10. клас-2