Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ДЗИ - септемврийска сесия

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ

И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА

организация, провеждане и оценяване на ДЗИ 

през учебната 2018/2019 година

определени със  Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 година

сесия август – септември

   

Български език и литература

28 август 2019 г., начало 08,00 часа

II държавен зрелостен изпит /предмет по избор/

29 август 2019 г., начало 08,00 часа

   

ДЗИ по желание на ученика в периода

от 30 август до 04 септември 2019 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

01 юли – 12 юли 2019 г.

Допускане до ДЗИ

до 22 август 2019 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 23 август 2019 г.

Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ

23 август

2019 г.

Оценяване на изпитните работи

29 август – 07 септември 2019 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 10 септември 2019 г.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32

 Скъпи дванадесетокласници,

вие не само завършвате гимназия. Вие преминавате в зряла възраст и отговорността за вашето бъдеще вече е изцяло ваша.
С цел да ви помогнем в избора на висше учебно заведение, ние ви предлагаме да посетите http://rsvu.mon.bg  и да разгледате Рейтинговата система на висшите училища в България, която Министерството на образованието и науката е изготвило, специално за вашите нужди.