Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ

И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА

организация, провеждане и оценяване на ДЗИ 

през учебната 2020/2021 година

определени със  Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 година

сесия август – септември

Български език и литература

26 август 2021 година

начало 08,00 часа

II държавен зрелостен изпит /предмет по избор/

27 август 2021 година

начало 08,00 часа

ДЗИ по желание на ученика в периода

от 30 август до 02 септември 2021 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки

01 юли – 16 юли 2021 г.

Допускане до ДЗИ

до 19 август 2021 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 23 август 2021 г.

Издаване на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за допускане до ДЗИ

23 август 2021 г.

Оценяване на изпитните работи

29 август – 07 септември 2021 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 08 септември 2021 г.

Връчване на дипломите за завършено средно
образование

до 14.09.2021 година

 

Скъпи дванадесетокласници,

Вие не само завършвате гимназия, Вие преминавате в зряла възраст и отговорността за вашето бъдеще вече е изцяло ваша.
С цел да ви помогнем в избора на висше учебно заведение, ние ви предлагаме да посетите http://rsvu.mon.bg  и да разгледате Рейтинговата система на висшите училища в България, която Министерството на образованието и науката е изготвило, специално за вашите нужди.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

https://www.mon.bg/bg/1

Прикачени документи

ДЗИ- ПРЕЗЕНТАЦИЯ- 2021 година