Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Дни за провеждане на НВО

З А П О В Е Д № РД09-920/05.05.2020 г.

изменя  Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 година

 

VІІ клас

Български език и литература – 15.06.2020 г., начало 09:00 часа

Математика – 17.06.2020 г., начало 09:00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 28 юни 2020 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г.

Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV, VІІ и Х клас можете да видите на сайта на МОН тук.