Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

НВО

Дни за провеждане на НВО

определени със  Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 година

ІV клас

Български език и литература – 27.05.2020 г., начало 10:00 часа

Математика – 28.05.2020 г., начало 10:00 часа

 

 

VІІ клас

Български език и литература – 09.06.2020 г., начало 09:00 часа

Математика – 11.06.2020 г., начало 09:00 часа

Чужд език ( по желание на ученика) – 17.06.2020 г., начало 09:00 часа

 

Х клас

Български език и литература – 09.06.2020 г., начало 08:00 часа
Математика – 11.06.2020 г., начало 08:00 часа
Чужд език ( по желание на ученика) – 17.06.2020 г., начало 08:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности- по график в периода 15 -19 юни 2020 г. ( по желание на всеки ученик)

 

Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV, VІІ и Х клас можете да видите на сайта на МОН тук.