Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Дни за провеждане на НВО

  Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 година

 

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10:00 часа

 

VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО 19 – 27 юни 2021 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г.

Х клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 

Оценяване на изпитните работи от НВО 19 – 27 юни 2021 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г.

 

Примерните тестове за националното външно оценяване –  ІV, VІІ и Х клас можете да видите на сайта на МОН тук.