Facebook
Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий"
село Брезница

Стипендии

Срокът на документи за получаване на стипендии за първия учебен срок на 2018/2019г. е от 16.10.2018г. до 26.10.2018г.